Artsenkrant

Web weergave

Een booster voor onze gezondheidszorg, zo noemt Vandenbroucke de gezondheidszorgbegroting voor 2024, die de Algemene Raad van het Riziv op 16 oktober goedkeurde. Maar Bvas heeft het over een ontmanteling van de medische zorg. ASGB stelt dat de regering de begroting heeft uitgekleed: het absolute minimum blijft over.

ACTUEEL

"Sterven onder de bommen in Gaza kan niet de enige overblijvende optie zijn voor mensen." Dat zegt de algemeen directeur van Médecins Sans Frontières (MSF) Frankrijk in een recent bericht op sociale media.

ACTUEEL

Maandag keurde de Algemene Raad het Riziv-budget voor 2024 goed. Dat dikt met 2,6 miljard aan. Het lijkt veel, het is weinig. Uiteraard compenseert de index enkel de gestegen (personeels)kosten. De groeinorm van 2,5% schroefde de overheid eerder al terug naar 2%. Besparingen en onderbenutte deelbudgetten zorgen voor een verdere uitholling.

EDITO

"De huidige staatsstructuur en de verschillende bevoegdheden versnipperen de verantwoordelijkheden en de instrumenten zodanig dat ze een struikelblok vormen voor de organisatie van een efficiënte, kwalitatief goede opleiding."

ACTUEEL

Dit jaar startten 1.598 studenten aan de opleiding geneeskunde aan de vijf Vlaamse universiteiten. Dat zijn er meer dan 300 extra vergeleken met vorig jaar, en bijna 200 meer dan het oorspronkelijke contingent van 1.424. 'Kunnen we de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs op deze manier wel behouden?', toont het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) zich bezorgd.

ACTUEEL

Met haar wekelijkse nieuwsbrief met advies en tips voor mentaal welzijn en veerkracht wil huisarts-sportarts en AK-columnist dr. Silke Stalpaert een goede geestelijke gezondheid op een positieve manier in de kijker zetten.

ACTUEEL

Het Belgisch Kankerregister rondt de evaluatie af van drie jaar centralisatie complexe chirurgie. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen kreeg de vóórpublicatie.

ACTUEEL

Sinds december 2022 is het aantal attesten en voorschriften dat huis- en kinderartsen voor kinderen in de opvang uitschrijven drastisch verminderd. Dat is het resultaat van een consensus tussen huis- en kinderartsen, apothekers en het Agentschap Opgroeien. Een gesprek met de betrokken partijen.

ACTUEEL

Zorginspectie publiceert het tweede rapport met de inspectieresultaten van het medicatiebeleid in woonzorgcentra. Ten opzichte van het eerste rapport van vorig jaar is er een positieve trend merkbaar.

ACTUEEL

Voor 2024 liggen voor het eerst normen vast voor de aanrekening en evaluatie van de kosten die ziekenhuizen via centrale inning afhouden van de artsenhonoraria.

ACTUEEL

In juni werd de Kempense ziekenhuiswereld en niet in het minst Ziekenhuis Geel opgeschrikt door het plotse vertrek van CEO Jan Flament. Na onvrede van personeel ging de charismatische leider er niet veel later terug aan de slag. "Al die mensen hebben hun nek voor me uitgestoken. Dan moet je nederig zijn."

ACTUEEL

De federale begroting voor 2024 voorziet in de uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs.

ACTUEEL

De lijst met voorstellen die het Verzekeringscomité in de begrotingsnota 2024 formuleerde voor nieuw beleid, is in de nota van de Algemene Raad volledig herwerkt. Van wat de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen vroeg, blijft niets meer over.

ACTUEEL

Nog tot 26 oktober kan u bieden op de inboedel van het ZNA-ziekenhuis Stuivenberg. Vele duizenden stuks (medische) materialen en toestellen worden online te koop aangeboden. Volgens veilinghuis Troostwijk is dat een primeur voor België. Eerder werden al wel ziekenhuizen in Nederland en Duitsland geveild.

ACTUEEL

Wat is de responscapaciteit van onze gezondheidszorg in noodsituaties? Een symposium georganiseerd door de Franstalige vleugel van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde kwam tot alarmerende bevindingen.

ACTUEEL

Door de opkomst van goedkope genetische tests zullen steeds meer personen hun volledige genoom laten uitlezen. De zorgsector kan zich daar maar beter op voorbereiden, stelt prof. dr. Hans De Loof (Universiteit Antwerpen). Hij begeleidde samen met prof. Yann Sterckx de masterproef van Asa De Schepper die de implicaties in kaart brengt.

ACTUEEL

Een jaar geleden oordeelden twee hoge rechtshoven dat enkele bepalingen in de Belgische euthanasiewet strijdig zijn met fundamentele rechten. Voor iedereen die begaan is met de toepassing van euthanasie in een juridisch veilige context, is het wrang vast te stellen dat de wet nog niet werd aangepast.

ACTUEEL

Alvast tot 2027 wordt het Leuvense kwaliteitsmodel voor zorgorganisaties FlaQuM erkend door de External Evaluation Association van de International Society for Quality in Health Care (ISQuaEEA). FlaQuM is ontwikkeld samen met 23 Vlaamse ziekenhuizen. De validatie brengt het model op het niveau van andere internationaal erkende modellen zoals JCI, Qualicor en Qmentum.

ACTUEEL

Dystonie is een zeldzaam, bijna-vergeten neveneffect van heel wat medicatie. Precies omdat de kans dat het zich voordoet klein is en het ziektebeeld zeer complex is, diagnosticeren en behandelen artsen de aandoening vaak pas laattijdig.

ACTUEEL

Op 30 september ontving Ana Beloqui Garcia (UCLouvain) de Simonart-prijs 2023. De onderscheiding bekroont onderzoek in de biomedische wetenschappen.

ACTUEEL

Eerder deze week lanceerden Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en Familieplatform de website mentaalmaatje.be. Het VPP roept artsen op om hun patiënten een mentaalmaatje voor te schrijven.

ACTUEEL

Lang was er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor, maar vandaag mogen we voeding als een medische discipline en een medische interventie beschouwen. Zowel in de preventieve setting als in ziektespecifieke contexten zorgt een optimaal, geïndividualiseerd voedingspatroon voor hogere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit.

DOSSIER LIFESTYLE

We weten al heel lang dat lichaamsbeweging en sporten (zonder overdaad, je hoeft geen ironman te worden) heilzame effecten hebben op somatisch vlak en ook doeltreffend zijn bij tal van mentale problemen zoals te veel stress en depressie. Ook is bewezen dat lichaamsbeweging positieve effecten heeft bij kankerpatiënten, maar dat is minder bekend.

DOSSIER LIFESTYLE

Er komen maar weinig mensen op spreekuur met klachten van: "Dokter, ik ben gestrest." Nochtans zijn veel klachten toe te schrijven aan de schadelijke effecten van chronische stress. De zwaarste gevolgen zijn een burn-out en depressie.

DOSSIER LIFESTYLE

Circa 20% van de bevolking vertoont een slaapstoornis. Partiële of totale insomnie is de frequentste klacht op spreekuur. Primaire of secundaire, acute of chronische insomnie, hoe pak je dat aan?

DOSSIER LIFESTYLE

De winterperiode komt stilaan dichterbij en daarmee ook de piek in respiratoire epidemieën. Covid-19 is al van de partij, straks volgt de wintergolf van onder meer griep, RSV en pneumokokkeninfectie. Welke maatregelen kunnen we inzetten om kwetsbare populaties te beschermen tegen longontsteking?

CLINICAL UPDATE

In aanloop naar Boektopia (28 oktober - 5 november) bespreekt Lotte Baert van Boekstart het belang van voorlezen aan baby's en jonge peuters. Ook de arts kan een steentje bijdragen en tijdens opvolg- en vaccinatieconsultaties het effect van een vroege leesstart op taalontwikkeling en leesvaardigheid aankaarten.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

De staatsbon was niet alleen een succes door de opbrengst en de korte looptijd (1 jaar), maar ook door de reacties die het teweegbracht bij verschillende banken. Met een genereus rendement van 2,81% netto was deze uitgifte een echte gebeurtenis, en niet alleen voor de kleine spaarder.

PRAKTIJK

In de rand van de Zoute Grand Prix van begin oktober lichtte Polestar-topman Thomas Ingenlath de visie en toekomstplannen van het Zweedse performance automerk toe. Dat is amper twee jaar op de markt en zet nieuwe maatstaven in het premiumsegment.

PRAKTIJK

"Ik denk dat ik in totaal zo'n 25 oldtimers heb gehad. Een groot stuk van mijn collectie heb ik moeten wegdoen omdat ik geen plaats vond om ze te zetten. Momenteel heb ik er nog drie: een Rolls Royce Phantom uit 1929, een Bentley Continental R (1990) en een Aston Martin Virage", dixit gewezen huisarts Denis Duyck (73).

VRIJE TIJD

De Forumzaal van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Geel werd recent opgesmukt met een gigantische muurschildering van de Mechelse street artist Gijs Vanhee. De kunstenaar koos voor het verhaal van Jonah en de walvis en interpreteerde dat op een doordachte en speelse wijze.

VRIJE TIJD

Stijn Geysenbergh is huisarts en lid raad van bestuur VAS Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg.

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE