Artsenkrant

Web weergave

Met welk voertuig verplaatst u zich? Ondervindt u mobiliteitsproblemen bij de uitoefening van uw beroep? Artsenkrant wil het graag weten. Daarom vragen we u onze online enquête massaal in te vullen. En u kan er nog een mooie prijs mee winnen ook.

ACTUEEL

Maandag keurde de Algemene Raad de begroting van het Riziv goed. Dat gebeurde nadat de regering al akkoord was gegaan met de grote krijtlijnen: volledige toekenning van de gezondheidsindex van 8,14% en een groeinorm van 2,5%.

ACTUEEL

"Momenteel ontbreken de juiste financiële prikkels. Dat leidt tot moeheid in de netwerken. Ik begrijp dat. Ziekenhuisdirecteurs beheren een miljoenenbudget, ze stellen honderden mensen tewerk. Zonder rugdekking van de overheid wagen ze zich niet aan avonturen."

ACTUEEL

In 2019 waren psychotische aandoeningen (25%) en schizofrenie (bijna 20%) de hoofddiagnoses bij collocatie en verderzetting van een gedwongen verblijf. Bij vrijwillige opname in de psychiatrie ligt dat anders. Dan gaat het in de eerste plaats over depressieve stoornissen (20%) en alcoholgerelateerde problemen.

ACTUEEL

De uitvoering van de kwaliteitswet vereist dat artsen meewerken aan de huisartsenwachtposten, en dat die laatste zich - per drie - organiseren in zogenaamde 'functionele samenwerkingsverbanden'.

ACTUEEL

Op 22 oktober viert het Vlaams Artsenverbond (VAV) zijn 100-jarig bestaan. In aanloop daarheen belicht Artsenkrant in vier afleveringen de geschiedenis van het VAV. Lieve Van Ermen, voorzitter sinds 2021, blikt in dit vierde deel vooruit op de toekomst. De rol van het VAV is nog lang niet uitgespeeld.

ACTUEEL

In een recente analyse gepubliceerd in The Lancet laat een internationaal panel van 173 experten zich zeer kritisch uit over hoe overheden wereldwijd de covid-19-crisis hebben aangepakt. Vele hebben zich "onbetrouwbaar en ondoeltreffend" getoond, luidt het. En op wereldniveau werd de samenwerking tussen regeringen ondermijnd door rancune tussen de grootmachten.

ACTUEEL

Patiëntenorganisaties 'Wij Ook' en 'Think Blue' sloegen de handen in elkaar met verschillende teams van (medisch en verpleegkundig) specialisten: samen ontwikkelden ze de gids 'Leven met prostaatkanker'(1). De gids beslaat alle fasen en facetten die de ziekte met zich kan meebrengen, reikt handvatten aan en vormt een betrouwbare informatiebron voor de patiënt en zijn naasten.

MEDISCH

In de Hygia Chronotherapy Trial, die in 2019 is gepubliceerd, was de cardiovasculaire prognose beter als de antihypertensiva 's avonds werden ingenomen (verschil van 45% versus inname 's morgens) (1).

MEDISCH

De vorige twee jaarlijkse congressen van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) verliepen virtueel. Het 58ste jaarlijkse congres, dat in Stockholm heeft plaatsgevonden van 19 tot 23 september, zette opnieuw de deuren open voor belangstellenden, maar met behoud van de mogelijkheid tot virtuele toegang, direct of uitgesteld. Capita selecta.

CONGRES

Voor welke indicaties zijn epidurale infiltraties zinvol, en wanneer minder? Het is de vraag die dr. Erwin Crombez, anesthesist en pijnarts, behandelde op het symposium 'Chronische pijn, ook in de huisartspraktijk' van het UZ Gent. Hij deelde een overzicht van recent onderzoek en gaf zijn visie op de zaak. Wat zeggen de bewijzen? Moeten we selectiever omspringen met zo'n prik?

MEDISCH

Onze oproep naar getuigenissen over mobiliteitsproblemen tijdens de uitoefening van uw beroep is niet in dovemansoren gevallen. Het zijn dagelijks terugkerende kopbrekens, zo blijkt.

PRAKTIJK

Sinds 2007 kunnen gemeenten parkeervergunningen of parkeerkaarten uitreiken aan doelgroepen zoals zorgverleners. Heel wat gemeenten doen dat ook.

PRAKTIJK

De politiek bakkeleit al enkele jaren over de hervorming van de motorrijtuigenbelasting. Door de algemene stijging van de energieprijzen en met oog op de verkeersveiligheid en een groenere mobiliteit ligt de nadruk vandaag duidelijk op een snellere overgang naar minder vervuilende en minder krachtige voertuigen.

PRAKTIJK

Minder bekend bij het Vlaamse publiek, maar een van de beste musea in zijn genre, is het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De tentoonstelling 'Byblos. 's Werelds oudste Havenstad' die er momenteel loopt, is een absolute topper.

CULTUUR

Wie geneeskunde of biologie heeft gestudeerd kent de krebscyclus, de heilige graal van het metabolisme. Biochemicus Nick Lane schreef er een prikkelend en indrukwekkend boek over.

CULTUUR

De tentoonstelling die Kunsthaus Zürich wijdt aan Niki de Saint Phalle is een van de beste die we de jongste jaren van haar hebben gezien. De focus ligt niet zozeer op haar Nana's die haar wereldberoemd hebben gemaakt. Haar donkere jaren vanaf 1960 toen ze haar trauma's brutaal in haar kunst verwerkte, komen ruimschoots aan bod.

CULTUUR+

"Toen mijn jongste dochter aangaf dat ze echt last had van stotteren, zijn we als ouder op zoek gegaan naar hulp en ben ik me ook gaan verdiepen in de problematiek. Toen bleek dat er eigenlijk heel weinig boekjes - zeker voor jonge kinderen - bestaan waarin stotteren aan bod komt. Ik wilde ooit zelf wel eens een kinderboek schrijven. Dat is 'Help, mijn woorden blijven steken geworden'", vertelt kinderpsychiater Kaat Ponnet.

ACHTERKRANT