Artsenkrant

Web weergave

"Wij zijn geen politieke organisatie. Maar elke week is er tijdens de redactievergadering wel nieuwe verontwaardiging. Hoe kan je in tijden als deze blijven zwijgen?"

ACTUALITEIT

Huisartsen moeten voor patiënten die de app Coronalert gebruiken, op de aanvraag voor een covid-19-test een code van 17 cijfers invullen. Dat betekent aanzienlijk tijdsverlies nu het aantal raadplegingen dag na dag toeneemt.

ACTUALITEIT

De app Coronalert lijkt het werk van de al overbelaste huisartsen nog zwaarder te maken. Er zou evenwel een oplossing in de maak zijn.

ACTUEEL

De begroting van het Riziv voor 2021 bedraagt ruim 30 miljard euro. Het tekort dat kon oplopen tot een half miljard werd opgeslorpt. Het Verzekeringscomité keurde de begrotingsnota goed.

ACTUEEL

Artsenkrant wil in de aanloop naar de komende verkiezingen in de VS zijn licht laten schijnen over wat er speelt en leeft over de Grote Plas. Daar doen we beroep op een aantal bevoorrechte getuigen die ter plaatse wonen en werken. We starten deze minireeks met dr. Eugene Vissers (55), vice-president Scientific Content bij Aptitude-Health in Atlanta.

ACTUEEL

Tijdens de coronacrisis, in het bijzonder de eerste maanden, werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met overleden patiënten dan normaal. Hoe hebben ze dat beleefd? Welke indrukken zijn hen bijgebleven? Wat kan beter met het oog op toekomstige moeilijke situaties? In deze reeks spreekt Artsenkrant met artsen over de zorg voor (stervende) patiënten in coronatijden. Deze aflevering: dr. Barbara Sonneville, geriater in AZ Glorieux Ronse.

ACTUEEL

"Gezien de niet geringe uitdagingen waar we voor staan, zijn we voorstander van een nieuw pact met de regering. Innovatie financieren zal alleszins niet meer uitsluitend van het post-octrooisegment komen. Bij het tot stand komen van een pact betrekken we wel best de administraties en andere actoren."

ACTUEEL

De Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA) mag dit jaar een taart met 400 kaarsjes uitblazen. De vereniging komt namelijk voort uit het 'Collegium Medicum Antverpiense' dat op 28 april 1620 werd opgericht. Dr. Jean-Pierre Tricot, voormalig voorzitter van KARVA, kent als geen ander de geschiedenis van de Antwerpse medische wereld en licht voor ons een en ander toe.

ACTUEEL

Steeds meer jonge kinderen hebben zichtproblemen. Bijna een op vijf adolescenten draagt een bril. Myopie is bij hen de meest voorkomende oogafwijking. Oogartsen pleiten voor een beperking van de schermtijd.

ACTUEEL

Begin juli publiceerde de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een bijgewerkt advies rond vaccinatie tegen pneumokokken. De nieuwe consensustekst krijgt deze herfst zijn beslag, met de griepvaccinatie als praktisch aangrijpingspunt. Duiding brengt ons prof. Jan Verhaegen, emeritus afdelingshoofd bacteriologie aan het UZ Leuven en medeauteur van de aanbeveling.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

In de vaccinatieprogramma's, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeenschappen, wordt momenteel aan kinderen nog steeds een geconjugeerd vaccin tegen meningokokken C gratis aangeboden. In juli 2019 adviseerde de Hoge Gezondheidsraad echter om dit vaccin te vervangen door een geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY, en dit vaccin ook toe te dienen aan adolescenten. Wij gingen na hoe de epidemiologie van meningokokken gevolgd wordt in België en hoe vaccinatiestrategie hieromtrent tot stand komt.

MEDISCH

Niet alleen in de thuissituatie, maar ook in het vooruitzicht van een reis is correct vaccineren aan de orde. Reisadvies is vaak een hele puzzel voor niet-experts. Geen nood: voortaan kunnen (potentiële) reizigers rekenen op digitale tool Wanda (*). Via de computer, maar vooral ook de mobiele app. Waar de reis heen gaat, gaat Wanda. Compact en gratis toegankelijk.

MEDISCH

Snuisteren op Wanda levert een dankbare update rond reisvaccinatie op. We vroegen dr. Patrick Soentjens om enig commentaar.

MEDISCH

Een Finse groep toonde aan dat de covid-19-pandemie echt een nachtmerrie is. Meer dan de helft van de nachtmerries die in deze studie werden geanalyseerd, had te maken met het nieuwe coronavirus en de daarmee samenhangende restricties.

MEDISCH

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is de meest voorkomende oorzaak van chronische gewrichtsontsteking bij kinderen. Vroegtijdige diagnose berust vooral op anamnese en klinisch onderzoek. Dankzij vroegtijdige behandeling met biologicals is de prognose flink verbeterd en kan de structurele gewrichtsschade worden beperkt.

CLINICAL UPDATE

Uit onderzoek gepubliceerd door dr. Lise Boussemart, Frans arts verbonden aan de universiteit van Nantes (1), blijkt dat huisartsen vooral Harmonisers zijn, die empathisch mee voelen met hun patiënten en dat specialisten veeleer Gestructureerde Denkers en Doorzetters zijn.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

De gezondheidscrisis heeft ons land zwaar getroffen met een grote impact op onze economie. Daarom hebben zowel de federale regering als de regionale instanties een reeks steunmaatregelen getroffen ten behoeve van de bedrijven die omwille van corona hun deuren geheel of gedeeltelijk hebben moeten sluiten. Maar ook naar de overige bedrijven toe is er hulp voorzien, om hen het leven tijdens de crisis te vergemakkelijken en de economie weer op gang te trekken. De medische beroepen vallen voornamelijk in die tweede categorie en daarom zullen we hier enkele maatregelen bespreken die voor hen interessant zijn.

PRAKTIJK

De viering '110 jaar Alfa Romeo' was gepland voor 14 juni maar is door corona in mineur verlopen. Dat is jammer want het Italiaanse automerk kan terugblikken op een roemrijke geschiedenis. Alfa Romeo won al autoraces voor er sprake was van Ferrari. Een terug- én vooruitblik.

PRAKTIJK

Hoe moet uw patiënt een medische vragenlijst met het oog op het afsluiten van een verzekering invullen? En wat riskeert hij als hij de waarheid geweld aandoet en de verzekerings-maatschappij verkeerde informatie bezorgt?

PRAKTIJK

Honderd jaar geleden werd in Antwerpen de basis gelegd van de etnografische collectie van Congolese kunst. Een eeuw later toont het Museum aan de Stroom 100 topwerken uit Congo. Het Antwerpse museum snijdt meteen ook de discussie aan over de restitutie van kunstobjecten.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

In het MAS is het bekende werk van Chéri Samba te bekijken, Hommage aux Anciens Créateurs, waarop de kunstenaar zichzelf afbeeldt samen met een aantal Congolese krachtbeelden. Samba mocht evenmin ontbreken in Galerie Raf Van Severen waar gefocust wordt op de populaire Congolese schilderkunst.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Misschien wel de belangrijkste film op het voorbije festival Docville in Leuven was Touching Infinity waarin Griet Teck drie families volgt die met een nakende dood worstelen. Deze ontroerende en verre van loodzware documentaire gaat niet over de dood maar over omgaan met het sterven. 'In the end, there's only love' luidt de tagline. Een gesprek met een unieke filmmaker.

CULTUUR+

In Iran bestaan televisieprogrammas's waarin het kind van een vermoord persoon de moordenaar live mag pardonneren zodat die laatste niet terechtgesteld wordt. Daarop baseerde regisseur Massoud Bakshi het fascinerende Yalda.

CULTUUR+

Dokter William De Groote, voorzitter van de medisch-historische kring Montanus in Brugge, reflecteert in een lezing over de lessen die uit de voorbije lockdown en uit een millennium epidemieën in Brugge kunnen getrokken worden. "Ik heb de lezing vlak na de lockdown in juni gegeven, maar hetgeen ik toen verteld heb en de stellingen die ik verdedig, blijven onverminderd geldig", meent de orthopedist.

CULTUUR+

Met twee recitals in Antwerpen binnen de week krijgt de 19de-eeuwse liedcomponist Robert Schumann een hommage. De liederen van Robert Schumann, zijn naast die van Schubert, het allerbeste wat het Duitse Lied tijdens de 19de eeuw heeft voortgebracht.

CULTUUR+

Zaterdag 10 oktober ontving een ruime menigte dokter Wouter Degraeve aan het Kursaal in Oostende als een held. 49 dagen eerder waren hij en Ivo De Bisschop op dezelfde plek vertrokken voor een wandeltocht van 1500 kilometer voor het goede doel langs de grenzen van België. Bij de aankomst in Oostende stond de teller voor Parkinson-onderzoek op meer dan 300.000 euro.

ACHTERKRANT