Web weergave

In 2020 maakten de gezondheidsuitgaven een duik van 1,5 miljard euro. Het laatste Riziv-rapport dat de impact van covid op de uitgaven in kaart brengt, toont het nadelige effect van de tweede pandemiegolf op de ziekenhuiszorg aan.

ACTUEEL

Ziektebriefjes voor een afwezigheid op het werk van één dag - en met een maximum van drie per jaar - worden afgeschaft. Op die manier vermindert de administratieve last en houden huisartsen meer tijd over, zo redeneert minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

ACTUEEL

In 2019 onbestaand, in 2020 goed voor meer dan 11 miljoen prestaties: de teleconsultaties en andere 'verstrekkingen op afstand'. Vooral artsen maakten er dankbaar gebruik van, en meer in het bijzonder de huisartsen.

ACTUEEL

Huisarts Luc Herry volgt in een overgangsfase tot mei 2022 de intensivist Philippe Devos op aan het hoofd van de Bvas. Er wachten hem heel wat uitdagingen: de Riziv-begroting en het aandeel van de artsen daarin, de financiering van het artsensyndicalisme, de medische verkiezingen, de gezondheidszorg post-covid enz.

ACTUEEL

"Actuele bedreigingen zoals de administratieve rompslomp, de juridisering van het beroep en de overvloed aan (des)informatie, doen artsen twijfelen. Zijn we wel goed bezig?", schrijft dr. Michel Deneyer in een open brief. Bij het begin van het nieuwe academiejaar staat hij stil bij de invulling van wat 'een goede dokter' is anno 2021.

ACTUEEL

De Kamercommissie voor volksgezondheid keurde op 5 oktober een wetsvoorstel goed dat de bestaande informatieverplichtingen over de conventiestatus aanscherpt. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt het voorstel weldra ook wet.

WAARVAN AKTE

Davide Celestri is huisarts in Trooz, in de provincie Luik. Met de hulp van de Waalse regering werkt hij nu in een container, nadat zijn praktijk overstroomd werd in juli.

ACTUEEL

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts/zorgverlener. Deze aflevering: de voorzitter van het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek en biomedicus Johan Swinnen. Toen bij zijn zoon Pieter tien jaar geleden medulloblastoom werd ontdekt, sloeg dat nieuws in als een bom.

ACTUEEL

Het EASD-congres 2021 (*) vond virtueel plaats, van 27 september tot 1 oktober. In het middelpunt van de belangstelling stonden de (eerste) conclusies over de weerslag van de coronacrisis op diabetes, een ziekte die wereldwijd om zich heen grijpt. De pandemie beïnvloedde meer bepaald het onder controle houden van de glycemie, met verrassende vaststellingen rond diabetes type 1.

CONGRES

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zopas het brede gebruik van het vaccin RTS,S/ASO1 aanbevolen bij kinderen in regio's van Afrika ten zuiden van de Sahara en in andere regio's met een matige of hoge transmissie van malaria met Plasmodium falciparum.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Volgens een epidemiologisch onderzoek is het risico op optreden van een beroerte kleiner bij mensen die op grote hoogte wonen.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Voor de behandeling van reumatoïde artritis beschikken we tegenwoordig over een uitgebreid arsenaal aan geneesmiddelen, de zogenaamde DMARD's of disease-modifying antirheumatic drugs. Daardoor bestaat er voor de meeste patiënten wel een medicamenteuze aanpak die werkt. Maar bij de aanpak van reumatoïde artritis komt veel meer kijken dan enkel het inzetten op geneesmiddelen. Prof. dr. Patrick Verschueren, reumatoloog in het UZ Leuven, neemt met ons de belangrijkste principes door.

CLINICAL UPDATE

Hepatische encefalopathie is een prevalente aandoening bij patiënten met gevorderd leverlijden. Het beeld gaat gepaard met een belangrijke morbiditeit. Daarnaast pleegt het roofbouw op de levenskwaliteit van zowel patiënt als mantelzorgers, en neemt een aanzienlijke hap uit het budget van de gezondheidszorg. "Redenen genoeg om de aandacht van artsen op deze problematiek te vestigen, en zodoende de kansen op een vroegtijdige detectie en behandeling te optimaliseren", zegt prof. Christophe Van Steenkiste (Digestief Centrum, AZ Maria Middelares, Gent).

MEDISCH

Volgens een Zweedse studie verlaagt lichaamsbeweging het risico op optreden van angststoornissen op lange termijn met bijna 60% zowel bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen die een hogere lichamelijke prestatie neerzetten, liepen meer risico op optreden van een of andere angststoornis dan vrouwen met een zwakkere prestatie.

MEDISCH

De genetische variant APOE4 staat ervoor bekend dat hij het risico op de ziekte van Alzheimer verhoogt. Hoe kan een gen dat ernstige ziekte veroorzaakt generatie na generatie persisteren? Recent onderzoek brengt een mogelijke piste aan het licht.

MEDISCH

Hoewel vitamine D aan het begin van de vorige eeuw werd ontdekt, zijn onderzoekers er meer dan ooit in geïnteresseerd. Dit is niet verwonderlijk, aangezien wij nu weten dat in de meeste weefsels vitamine D-receptoren aanwezig zijn en dat vitamine D op meer dan 500 genen inwerkt.

MEDIFORUM

Momenteel lijden in België 150.000 personen aan ernstige cognitieve stoornissen. Nog eens evenveel mensen hebben lichte cognitieve stoornissen. Met een vroegtijdige diagnose en follow-up kan men de toekomst van de patiënt zo goed mogelijk voorbereiden, alsook die van zijn naasten.

NASCHOLINGSARTIKEL: NEUROLOGIE DEEL 4

Twee jaar geleden werd de vzw Patient Empowerment opgericht. De vzw wil de afhankelijkheid van de patiënt verkleinen door patiënt en zorgverlener samen te laten beslissen.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Dit najaar wordt het aanbod aan psychosociale begeleiding in Het Majin Huis fors uitgebreid. Het Gentse opvanghuis ondersteunt sinds 2019 personen met kanker en hun naasten.

PRAKTIJK

Eén jaar na Amsterdam heeft nu ook Antwerpen zijn Lynk & Co Club. Trefplaats van hoofdzakelijk jonge mensen met een originele kijk op mobiliteit, zoals ook topman Alain Visser heeft. Die verhuurt liever auto's dan ze te verkopen, ongewoon voor een automerk dat eigendom is van het Chinese Geely dat ook eigenaar is van Volvo en Polestar.

PRAKTIJK

In de meest prestigieuze expositieruimte van Tallinn, en bij uitbreiding van de Baltische staten, kan je nog tot eind november de hoogtepunten gaan bewonderen van de fabelachtige collectie Oude Vlaamse kunst van de Phoebus Foundation - lees Fernand Huts. Onder de titel 'From Memling to Rubens. The Golden Age of Flanders' - Memlingist Rubensini. Flandria Kuldne Ajastu in het Ests - worden een 140-tal zelden of nooit tentoongestelde topwerken van Vlaamse meesters getoond.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Duitsland herdenkt de 100ste verjaardag van een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars, Joseph Beuys (1921-1986). Hoogtepunt onder de talrijke activiteiten is een dubbele duotentoonstelling in Bonn en Duisburg met werk van Beuys en zijn 'postume leermeester' Wilhelm Lehmbruck.

CULTUUR+

Uitvaartplanner en zorgondersteuner Sereni vroeg componist-dirigent Dirk Brossé en auteur-acteur Dirk Van Vaerenbergh om een muziektheaterproductie te maken over de dood. Bedoeling om via cultuur de dood en het bijhorende rouwproces uit de taboesfeer te halen en beter in het leven te integreren.

CULTUUR+

De comeback van de eeuw is een feit. Madou bracht een nieuwe plaat uit en toert vanaf deze week weer volop. De gevatte teksten worden weer magistraal gezongen door Vera Coomans, België's fraaiste stem. Haar zoon Thomas Devos stond, samen met die andere jonge wolf Louis Van de Leest, mee in voor de composities.

CULTUUR+

In het Hôpital Notre Dame à la Rose in Lessines/Lessen loopt dezer dagen een tentoonstelling over het fenomeen pandemie doorheen de afgelopen eeuwen. Tegelijkertijd is de expositie ook een kans om kennis te maken met de bijzondere collectie medische instrumenten van dokter Agnès Tondreau-Versailles en fotowerk van verpleegster/fotografe Marie-Christine Paquot.

CULTUUR+