Artsenkrant

Web weergave

Een centraal aanmeldpunt met indicatiestelling voor alle doelgroepen, 'wachtverzachters' en een uitzuivering van de kerntaken - wie doet wat?, wat is de zorgcapaciteit? - van organisaties en individuele zorgverstrekkers kunnen wachttijden en -lijsten doen krimpen.

ACTUEEL

Vaccinatie tegen covid raadt de Hoge Gezondheidsraad aan vanaf half september en een inenting tegen griep start best half oktober. Indien beide vaccins samen worden toegediend - een aanbeveling van de WHO - dan gebeurt dit best eind september-begin oktober.

ACTUEEL

Sinds 2 oktober kunnen artsen-specialisten in opleiding (aso) in de Belgische ziekenhuizen gebruik maken van een nieuwe registratietool waarmee ze zelf hun arbeidsuren, wachtdiensten en afwezigheden kunnen ingeven en aanpassen.

ACTUEEL

Waren er huisartsen die misbruik maakten van de pseudocodes voor teleconsultaties? Waren de premies voor het beschermingsmateriaal tegen covid te gul berekend? In het jaarverslag voor 2022 geeft de DGEC tekst en uitleg bij acties uit de voorbije periode.

ACTUEEL

Sarah Cumps (UCLouvain) en Maxence Ouafik (ULiège) zijn de laureaten van de 'Prix du Généraliste' 2023. De prijs werd voor de 22ste maal georganiseerd door de collega's van Le Journal du Médecin en de Franstalige wetenschappelijke huisartsenvereniging SSMG en SSM-j.

ACTUEEL

Maandag 2 oktober keurde het Verzekeringscomité van het Riziv het begrotingsvoorstel voor 2024 goed. Bvas én ASGB/Kartel stemden tegen.

ACTUEEL

Mensen met problemen kloppen nu elk bij een aparte deskundige aan, vaak bij de verkeerde. Een centraal aanmeldpunt kan dit rationaliseren. Via een meldpunt is snel geweten waarover het probleem gaat, wie de meest gepaste zorg biedt en waar de wachtrijen het kortst zijn.

ACTUEEL

"Door te werken met vijfjarenplannen heeft Rode Kruis-Vlaanderen de jongste twee decennia grote vooruitgang geboekt. Naar de toekomst toe ijveren we voor meer 'vrijwilligerschap' in de samenleving. Daarin willen we met eigentijdse structuren een duidelijke, ambitieuze rol spelen."

ACTUEEL

Vanaf 1 oktober geldt er een nieuwe terugbetalingsprocedure voor mobiele apps. Die moet de integratie van gezondheidsapps in de terugbetaalde zorg versnellen en verbeteren. Ook verenigingen en ziekenhuizen kunnen de procedure opstarten.

ACTUEEL

Net zoals er een groeinorm bestaat voor de federale ziekteverzekering moet dit er ook op Vlaams niveau komen voor de gezondheids- en welzijnssector. Vooruit wil het thema aankaarten bij de vorming van een volgende Vlaamse regering.

ACTUEEL

Hebben artsen een rol te spelen bij de toepassing van de grondwet? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: wat zou het? Uit een recent verschenen boek van de hand van grondwetspecialist Jan Velaers blijkt dat het antwoord op die vraag toch niet zo vanzelfsprekend is.

ACTUEEL

Een geluidsopname van een consultatie is maar mogelijk met wederzijdse toestemming, zegt de Orde van Artsen - en het is maar één van de mogelijkheden.

ACTUEEL

"Het is best verrassend dat onze museumcollectie een hele reeks kunstenaars heeft geïnspireerd", laat legerarts dr. Rene Van Tiggelen zich in het Museum voor Radiologie ontvallen. Het glasraam uit 1995, gecreëerd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de ontdekking van de X-stralen, noemt hij zijn persoonlijke favoriet.

ACTUEEL

Een bevraging bij de zorgverstrekkers van het Gentse Jan Palfijn ziekenhuis leert dat het vertrouwen in griepvaccins stukken groter is dan het vertrouwen in inentingen tegen corona. Aan de enquête namen 376 mensen deel.

ACTUEEL

Een patiënt meldt zich wegens pijn op de borst, al dan niet persisterend tijdens het consult. Wat is de juiste werkwijze?

DOSSIER SPOED

Het vorige artikel eindigde met de diagnostiek bij een patiënt die raadpleegt omdat hij in de voorbije uren pijn op de borst heeft gehad, maar nu pijnvrij is. In dit tweede artikel bespreekt prof. Steven Haine (kliniekhoofd interventiecardiologie, UZA) het beleid bij een patiënt die nog altijd pijn heeft op het ogenblik van het consult. Daarnaast is er aandacht voor een aantal niet-coronaire hartaandoeningen die pijn op de borst kunnen veroorzaken.

DOSSIER SPOED

Iemand krijgt een syncope. Wat is hiervan de oorzaak? Is er reden tot ongerustheid? Prof. Koen Monsieurs (diensthoofd spoedgevallen, UZA) bespreekt de verschillende beelden en hun relevantie.

DOSSIER SPOED

Een patiënt die acuut op het consult komt met suïcidegedachten - al dan niet na een suïcidepoging in een recent verleden - roept bij de arts ongeruste vragen op. Moet deze patiënt naar de spoeddienst van een ziekenhuis of naar een eenheid voor psychiatrische spoedinterventie worden doorverwezen? Zijn er gegevens die de garantie kunnen bieden dat de patiënt veilig thuis kan blijven in afwachting van verdere interventie?

DOSSIER SPOED

In AK 2762 kon u het verhaal lezen van dr. Lore De Greef, die na een klacht van een patiënt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) aan de deur kreeg voor een grondige en langdurige doorlichting. Wat moet u doen om in regel te zijn met de GDPR?

PRAKTIJK

In de tweede helft van oktober gaat de nieuwe, online opleiding 'referentiearts dementie' van start. Het doel is om artsen (extra) op te leiden over het thema dementie zodat zij collega's kunnen ondersteunen die vragen hebben over personen met dementie. Meer dan 130 artsen schreven zich in.

PRAKTIJK

Op de Dag van de Franstalige jonge huisartsen, een organisatie van de SSMG, stond een van de lezingen in het kader van zinloze attesten. Voor de organiserende artsen een gelegenheid om op te roepen het initiatief 'blauwe krokodil', dat ook aan Franstalige kant bestaat, verder te zetten.

PRAKTIJK

Aan oplossingen om gesprekken, vergaderingen of spraaknotities op te nemen geen gebrek, maar slechts weinig voicerecorders pakken die klus zo discreet aan als de nieuwe DVT1600 VoiceTracer van Philips. Die is namelijk schier onzichtbaar geïntegreerd in een pen!

PRAKTIJK

Het Belgische wagenpark telt net geen zes miljoen auto's. Amper 132.000 zijn elektrisch aangedreven, negen op de tien daarvan zijn bedrijfswagens. Van de totale autoverkoop in ons land is bijna driekwart voor rekening van bedrijven en zelfstandigen. Omdat de politiek dat zo wil.

PRAKTIJK

In september opende in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis de eerste provinciale afdeling van rijgeschiktheidscentrum CARA. Bestuurders hoeven voortaan niet meer naar Brussel om hun rijgeschiktheid te laten beoordelen.

PRAKTIJK

Vijftig jaar geleden, in 1973, verscheen Awakenings van Oliver Sacks. Het was zijn eerste boek en het begin van een lange reeks innemende verhalen over mensen en zenuwen.

VRIJE TIJD

Het Leuvense Rega Instituut doet ongetwijfeld een lichtje branden. Maar wie was de arts en rector naar wie die prestigieuze onderzoeksinstelling is vernoemd? Daarvoor gaan we in Leuven op stap met dr. Ria Van den Broeck, stadsgids en oud-CLB-arts. "Toen ik enkele jaren geleden met een aantal dermatologen deze wandeling deed, bleek niemand Rega te kennen", laat ze noteren.

VRIJE TIJD

Jeroen van den Brandt is huisarts en voorzitter van Domus Medica. In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

ACHTERKRANT