Artsenkrant

Web weergave

Het verbod op supplementen bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming wordt een jaartje uitgesteld. Alle honoraria krijgen de index 6,05%. De artsensyndicaten betonen zich tevreden met het bereikte akkoord artsen-ziekenfondsen.

ACTUEEL

Door de lineaire toepassing van de index kunnen in dit akkoord geen nieuwe projecten gefinancierd worden vanuit de indexmassa. Met bedragen die daarbuiten nog beschikbaar zijn kunnen wel nog een aantal opwaarderingen en nieuwe maatregelen worden uitgevoerd of gepland.

ACTUEEL

Het zal niet langer mogelijk zijn dat artsen-specialisten in opleiding meerdere opeenvolgende werkweken van 72 uur draaien. Ze krijgen ook een hogere vergoeding voor werken tijdens oncomfortabele uren en voor verplaatsingen en onkosten.

ACTUEEL

De voortdurende storingen op het eHealth-platform en het wegvallen van de verbindingen zouden vooral te maken hebben met de verouderde infrastructuur van de ziekenfondsen.

ACTUEEL

Recip-e introduceert een nieuwe functie: artsen kunnen ook de geneesmiddelenvoorschriften van andere artsen bekijken. De patiënt kan die voorschriften wel 'verbergen'.

ACTUEEL

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft 48 huisartsenpraktijken aanvaard als kandidaat voor de New Deal, het nieuw financieringsmechanisme voor huisartsenpraktijken. Dat is maar een kwart van het aantal dat in de eerste fase kon starten.

ACTUEEL

De Oeso lichtte op vraag van de Belgische overheid het covidbeleid in de periode van begin 2020 tot maart 2022 door - met natuurlijk extra aandacht voor de gezondheidszorg.

ACTUEEL

Hoe kunnen verschillende zorgsectoren samen denken over en werken aan kwaliteit? Emmaüs, een netwerk van 22 voorzieningen, liet hiervoor een praktijkgericht intersectoraal reflexief model ontwikkelen.

ACTUEEL

Leen Smits, huisarts en coördinerend en adviserend arts in wzc Akapella, schreef tijdens de coronaperiode brieven aan bewoners, medewerkers, collega's en andere mensen. Deze zijn nu gebundeld in een brievenboek dat terugblikt op de pandemie.

ACTUEEL

"Soms moet het KCE op ad hoc-adviesvragen van minister Vandenbroucke 'nee' durven te zeggen. Niet gemakkelijk, de druk is groot. Maar adviezen en rapporten dienen wetenschappelijk gefundeerd te blijven. De limieten van wat mogelijk is, mogen we niet overschrijden."

ACTUEEL

In december vierde de European Psychiatric Association zijn 40ste verjaardag, onder het voorzitterschap van Geert Dom. De blik was daarbij op de komende Europese verkiezingen gericht.

ACTUEEL

Vorig jaar ontving het Antwerpse zorgcentrum voor Oekraïense ontheemden de Karvaprijs voor samenwerking in de eerste lijn. Het centrum biedt veel voordelen maar de ondersteuning is niet meer toereikend, zeggen de initiatiefnemers. Zij zien in het het verbreden van deze 'instroompraktijk' nochtans een goede oplossing om de Antwerpse huisartsen te ontlasten van de regio's grootstedelijke zorg.

ACTUEEL

Tastbare sporen van Guy de Chauliac, de lijfarts van drie pausen van Avignon, zijn schaars, maar een onderdompeling in 's mans biografie en de lokale geschiedenis bieden een bijzondere kijk op deze Provençaalse stad.

ACTUEEL

Hoe kun je de gezondheidsdata van de patiënt gebruiken voor een betere gezondheidszorg? Ze beschikbaar stellen voor onderzoek? Voor preventie of voor betere behandelingen? Het is een belangrijke actuele uitdaging voor onze maatschappij. En het centrale thema van het symposium Data Disrupting HealthCare.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Deze maand zette de Kamer het licht op groen voor een wetsontwerp van minister van Justitie Paul Van Tigchelt dat geweld tegen onder meer artsen, voortaan strenger bestraft. Uw collega kreeg te maken met een agressieve patiënt. Wat kan ú doen?

PRAKTIJK

Met een elektrische auto naar de sneeuw, kan dat? Winterse temperaturen doen het rijbereik van een e-auto immers smelten als sneeuw voor de zon. Bovendien duurt het laden bij minustemperaturen (nog) langer dan gewoonlijk. Onze autoredacteur ging op zoek naar een antwoord op de terechte vraag.

PRAKTIJK

Mag een coördinerend en raadgevend arts van een woonzorgcentrum als eerste of tweede geraadpleegde arts optreden bij de euthanasieprocedure van een bewoner? De Orde der artsen ziet deontologische bezwaren.

PRAKTIJK

De Nederlandse psychiater Erik Solvanger (47) publiceerde de voorbije twintig jaar vier goed ontvangen dichtbundels. Vorig jaar verscheen Waarom het leven in een witte jas sneller gaat. "Mijn ervaringen als arts komen zeker terug in mijn poëzie."

ACHTERKRANT