Web weergave

Artsen zijn zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep en ze zweren bij de prestatiebetaling. Het medisch korps buist Frank Vandenbroucke. Hij krijgt 3,90/10. Daarmee doet hij net iets beter dan de Vivaldi-regering waarvan hij deel uitmaakt (3,33/10).

ACTUALITEIT

Voortaan worden in de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen ook twee zitjes voorbehouden voor huisartsen in opleiding en twee stoeltjes voor artsen-specialisten in opleiding.

ACTUEEL

Zes dokters op de tien denken dat de Bvas er goed aan deed te dreigen met het opzeggen van het akkoord artsen-ziekenfondsen. En de helft van het medisch korps noemt de maatregel om (enkel) geconventioneerde artsen te compenseren voor de gestegen energiekosten 'discriminerend, slecht en overbodig'.

ACTUEEL

Patiënten betalen nog slechts luttele euro's remgeld bij de huisarts. Nogal wat huisartsen klagen dat ze daardoor 'overspoeld' worden door patiënten. Blijkens deze enquête is bijna twee derde van het medisch korps het helemaal eens met deze klacht.

ACTUEEL

Het KCE ontwikkelde in overleg met de betrokken beroepsgroepen een doorverwijzingsinstrument voor de prenatale zorg. De bedoeling is meteen een meer gestructureerde samenwerking te promoten.

ACTUEEL

De ziekenhuishervorming kwam uitvoerig aan bod tijdens de 56ste editie van de 'Cycle de perfectionnement en sciènces hospitalières' aan de UCLouvain. Prof. Johan Kips, adviseur van het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, wijdde uit over de ambities van de hervorming en vooral over de volgende stappen in het proces.

ACTUEEL

Dat het debat over de financiering van m-health in ons land nog steeds niet verder staat, is voor beMedTech een probleem. De federatie van de industrie voor medische technologie reageert op het KCE-rapport over medische apps.

ACTUEEL

De prevalentie van longembolie (LE), wanneer men een potentieel nieuw geval vermoedt, lijkt de laatste twintig jaar te zijn afgenomen, met name in Europa en de Verenigde Staten. Toch blijft het er de derde belangrijkste oorzaak van cardiovasculair overlijden. Maar achter dit schijnbaar goed nieuws schuilt een diagnostische uitdaging, zo lichtte prof. Andrea Penaloza (Cliniques Saint-Luc, UCL) toe in een lezing op het congres 'Back to Med School 2022' (1).

DOSSIER CARDIOLOGIE

Zelfs vandaag blijft de grootste uitdaging bij het acuut coronair syndroom (ACS) de diagnose. Doorgaans onderscheidt men twee vormen: STEMI en non-STEMI. Deze laatste impliceert niet per se de aanwezigheid van een infarct, want het kan 'slechts' wijzen op onstabiele angina pectoris. De term non-STE-ACS (NSTE-ACS in het Engels) verdient daarom de voorkeur.

DOSSIER CARDIOLOGIE

Voorbijgaand bewustzijnsverlies is niet noodzakelijk een syncope. Maar onder de syncopes verdienen die met een cardiale oorzaak bijzondere aandacht. Prof. Dominique Vanpee (UCL) schetst het algemene kader, beschrijft de differentiaaldiagnose en de juiste aanpak bij een eerste evaluatie.

DOSSIER CARDIOLOGIE

Hartritmestoornissen komen steeds vaker voor in het Westen. De diagnose en behandeling van die aritmieën blijven verbeteren, en op het gebied van pacemakers/defibrillators wordt gestaag vooruitgang geboekt. Dr. Thomas Nguyen, cardioloog-ritmoloog in het Universitair Ziekenhuis Brugmann, zorgt voor een geheugensteuntje en een update.

DOSSIER CARDIOLOGIE

Hebt u soms het gevoel dat er niet voldoende uren in de dag zijn om alles te bolwerken? Iedereen heeft wel eens een dag met een overvolle agenda, maar als tijdsdruk chronisch wordt, is het tijd om het probleem ten gronde aan te pakken.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Sinds 2018 moeten rechters in bepaalde gevallen een alcoholslot opleggen aan overtreders waarbij een vermoeden van alcoholverslaving bestaat. De installatie van een alcoholslot zorgt effectief voor een gedragsverandering.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Een gynaecoloog verlaat het ziekenhuis tijdens de arbeid van zijn patiënte. Helaas gaat het mis. Het kind komt met een ernstige handicap ter wereld. De ouders van het kind dagen de gynaecoloog en het betrokken ziekenhuis voor de rechter.

PRAKTIJK

Morgen opent het Filmfestival van Oostende met The Chapel, de nieuwe film van Dominique Deruddere (Crazy Love). Setting: de afzondering van de finalisten tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd. Thema's: ouder-kindrelaties, ambitie en trauma. Wij hadden een gesprek met misschien wel Vlaanderens meest getalenteerde filmmaker die ook een retrospectieve krijgt en net zijn memoires (zie hiernaast) uitbracht.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

Rose Wylie is een kranige jongedame van 88. Dat belet haar niet om flink van zich af te bijten met behulp van de verfborstel. Ze is de jongste hype van de kunstwereld. Het S.M.A.K. geeft de blitse Britse rebel een podium.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

Het themaweekend Mysteria in deSingel verenigt muziek, dans en theater en drukt onze fascinatie voor het mysterieuze en het ongekende uit.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

'Met de helm geboren', zo heten de memoires van Dominique Deruddere. Een bijwijlen hilarisch leesfestijn niet alleen voor filmliefhebbers, maar voor alle levensgenieters die hun droom najagen.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

LEZERSBRIEVEN REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

"Toen ik een aantal jaren geleden voor de tweede keer een zware cerebrale neurochirurgische ingreep had ondergaan en dus ook een tijdlang niet meer met de wagen mocht rijden, heb ik, toen ik de herstelperiode goed was doorgekomen, beslist om mezelf een cadeau te doen. Dat is deze tattoo geworden," vertelt pneumologe Veerle Ringoet (60).

ACHTERKRANT