Artsenkrant

Web weergave

Als u advies kan gebruiken bij complexe casuïstiek bij een patiënt met dementie, dan kan u binnenkort een beroep doen op een referentiearts dementie. Dat is althans een van de actiepunten in het nieuwe dementieplan van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

ACTUEEL

Drie artsen en apothekers op de vier zijn voorstander van een verplichte vaccinatie van zorgverstrekkers tegen covid-19. Bij Franstalige dokters loopt het aantal aanhangers van een verplichting zelfs op tot 80%.

ACTUEEL

Artsen zijn deontologisch verplicht het voortouw te nemen bij het adviseren en promoten van vaccinatie tegen covid-19. Aldus een Ordinaal advies van januari. Teneinde het nietig te verklaren, werd er bij de Raad van State beroep tegen aangetekend. De verzoekers vingen bot en draaien op voor de gerechtskosten en een 'rechtsplegingsvergoeding' van 700 euro te betalen aan de Orde.

ACTUEEL

"De referentiearts dementie mag geen 'papieren intentie' blijven als je weet dat de nood aan een dergelijke referentiefunctie tien jaar geleden en zelfs langer al aangekaart werd in de sector."

ACTUEEL

In gebieden waar de epidemie stabiel is, is het zaak alle maatregelen in scholen voor kinderen tot 12 jaar op te schorten. Dat vindt de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde, die de regering vraagt om er werk van te maken.

ACTUEEL

In deze nieuwe reeks brengt Artsenkrant verhalen van artsen voor artsen over kwetsbaarheid én veerkracht. In deze eerste aflevering getuigt intensiviste Emmy Van de Steen over haar burn-out. "Het overlijden van mijn beide ouders zo kort na elkaar was een ferme klap. En daarna covid, dat was perte totale."

ACTUEEL

Met haar verhaal wil dr. Van de Steen ook de aandacht vestigen op de problemen die ze ondervond bij het bekomen van haar uitkering via de verzekering gewaarborgd inkomen. "Dat is een oneerlijke strijd die er nog eens bij komt."

ACTUEEL

Het Therapeutisch Atelier van het AZ Sint-Maarten in Mechelen sleept de KARVA-prijs in de wacht.

ACTUEEL

"Ons normenkader werd participatief ontwikkeld, vanuit de mensen in het ziekenhuis en wat zij belangrijk vinden om kwaliteit te kunnen leveren. Dat is essentieel. Een groot verschil met NIAZ-accreditatie is ook de continue en niet langer periodieke evaluatie."

ACTUEEL

Het congres van de European Respiratory Society liep dit jaar virtueel van 5 tot 8 september 2021. In onze selectie komen achtereenvolgens astma, COPD en covid-19 aan bod.

CONGRES

Tot 70% van de mannen ouder dan 70 jaar heeft een vergrote prostaat. De huisarts moet een differentiële diagnose stellen en mag het probleem niet te licht voorstellen, maar ook niet dramatiseren. Hoe vind je het juiste evenwicht?

CLINICAL UPDATE

Op 12 oktober reikt Artsenkrant de Galenusprijs uit, al voor de 39ste keer op rij. Een deskundige jury kent drie prijzen toe: de Farmacologieprijs, die een werk over klinische en/of fundamentele farmacologie door een onderzoeker of een groep onderzoekers bekroont; de Geneesmiddelenprijs, die toegekend wordt aan het meest innovatieve geneesmiddel; en de Medische Hulpmiddelenprijs, die een medisch hulpmiddel bekroont dat tot een betere behandeling kan leiden. We zetten de kandidaten voor u op een rijtje, in de edities van 2, 9, 16, 23 en 30 september.

GALENUSPRIJS

De vaststelling dat kinderen minder vaak ernstige covid-19 krijgen, deed in het voorbije anderhalf jaar verschillende hypothesen opborrelen. Voor sommige daarvan zijn er tegenbewijzen. Een aantal onderzoekers richt zijn aandacht op het aangeboren immuunsysteem.

MEDISCH

In België kunnen patiënten met diabetes type 2 in een voortraject, zorgtraject of de conventie terecht voor zorgen op maat. Bij ieder van deze drie stappen is een rol voor de huisarts weggelegd.

ONLINE NASCHOLING

Levenslang voldoende water drinken zou een van de sleutels zijn om het risico op optreden van hartfalen en linkerventrikelhypertrofie te voorkomen, volgens een studie die is gepresenteerd op het laatste congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC 2021).

MEDISCH

De second opinion, en in sommige gevallen zelfs 'third opinion', is in opmars. Althans, dat is het aanvoelen van meerdere artsen die Artsenkrant de voorbije jaren sprak. Zo ook in Nederland, weet Marij Hillen. De medisch psycholoog en onderzoeker aan AmsterdamUMC verdiepte zich de afgelopen jaren in het thema binnen de oncologie en de beweegredenen van patiënten om een second opinion te vragen.

PRAKTIJK

Veiligheidsgordels zijn een essentieel onderdeel van de veiligheidsuitrusting van een auto. Een gordel vermindert de kans op dodelijke of ernstige verwondingen aanzienlijk. Maar een autogordel beschermt niet alle inzittenden even goed.

PRAKTIJK

Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van 15 juli 2021 uitgesproken over de vraag welke overheid bevoegd is voor de individuele registratie als homeopaat. Dit arrest is een antwoord op een zogenaamde prejudiciële vraag gesteld door de rechtbank te Brussel. Die rechtbank was aangesproken door de Unio Homeopathica Belgica met het verzoek om hetzij de federale overheid hetzij de Vlaamse Gemeenschap op te dragen eindelijk die individuele registratie te regelen.

PRAKTIJK

Na succesvolle albums met muziek van Bach, Glass, Debussy en Rameau, en met miljoenen streams op de teller, pakt de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson nu uit met een Mozartalbum. Met zijn feilloze techniek, vederlichte toucher en transparante vertolkingen schetst hij een gevarieerd en genuanceerd beeld van een mature en diepzinnige Mozart. Hij komt dit repertoire ook drie keer in ons land vertolken.

CULTUUR+

Eigen Thuis Classics is een gevarieerd klassiek benefietconcert. De muzikanten tonen hun warm hart door gratis deel te nemen en zo dit project te steunen ten gunste van een tehuis voor volwassen rolstoelgebruikers. Het publiek betaalt geen toegangsprijs, maar de vrijwillige bijdragen zullen besteed worden voor de aankoop van rolstoelen.

CULTUUR+

Het festival van Vlaanderen in Leuven heeft traditiegetrouw een luik met muziek uit de afgelopen 100 jaar, en deze keer ook weer het hedendaags minifestival Transit. Het aanbod is ook ditmaal bijzonder rijk en gevarieerd.

CULTUUR+

In het prachtige museum Bonnefanten van architect Aldo Rossi in Maastricht kunt u nog gaan kijken naar een schitterende overzichtstentoonstelling waarin Berlinde De Bruyckere alle registers opentrekt. Zij bevestigt met deze expo haar status als een van de belangrijkste kunstenaars van de Lage Landen van de jongste decennia.

CULTUUR+

Mauro Pawlowski brengt nog eens een plaat onder zijn eigen naam uit. Meer solo dan dit zal het niet worden. De klassieke popplaat Eternal Sunday Drive nodigt zowel uit om te bewegen als om te luisteren.

CULTUUR+

Volgend weekend finisht in Leuven het WK wielrennen bij de profs. "Ik heb als voorbereiding zelf ook fysiek getraind, zoals in mijn eigen beste koersdagen", zegt Kris Van der Mieren, de bondsdokter van het Belgian Cycling Team.

ACHTERKRANT