Artsenkrant

cover Artsenkrant

Lees nr. 37 | 15 september 2022

Web weergave

Zeven dokters op de tien denken dat armoede een intergenerationeel probleem is en slechts 3% acht arme mensen zelf verantwoordelijk voor hun situatie. Nagenoeg alle artsen houden rekening met de financiële achtergrond van patiënten in armoede.

ENQUÊTE

Zeven op de tien artsen vinden dat ze genoeg kennis over armoede hebben om hun rol als zorgverlener goed te kunnen uitoefenen bij patiënten in armoede. In armoede kom je terecht door omstandigheden, zegt een meerderheid van artsen. Zes op de tien hebben tijdens hun professioneel leven hun uitgavenpatroon al eens nauwlettend in de gaten moeten houden.

ENQUÊTE

Dat er veel minder deelnemers zijn aan de enquête in vergelijking met eerdere bevragingen over burn-out en middelenmisbruik bij artsen, zegt volgens Kirsten Catthoor iets over de beperkte interesse voor dit onderwerp. "Dat is alarmerend", vindt de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

ENQUÊTE

De een benadrukt de individuele verantwoordelijkheid, de andere wil de gezondheidszorg en de maatschappij hervormen. Artsen denken zeer uiteenlopend over armoede, maar het vaakst zoeken ze naar systemische oplossingen.

ENQUÊTE

Vrijwel alle dokters houden rekening met de financiële achtergrond van patiënten in armoede. Negen op de tien passen de regeling derde betaler toe. Desondanks vindt meer dan de helft van de huisartsen en de apothekers de omgang met patiënten in armoede moeilijk.

ENQUÊTE

Patiënten in armoede lopen een hoger risico op obesitas. 18% van de respondenten vinden obesitas het gevolg van eigen keuzes, 72% zien de oorzaak in een tekort aan educatie. "Is het de verantwoordelijkheid van het individu of van de maatschappij? Dat is een ethisch debat."

ENQUÊTE

Patiënten in armoede correct begeleiden en indien nodig doorverwijzen: het is voor apothekers niet altijd eenvoudig, hoe zeer ze ook met de problematiek begaan zijn.

ENQUÊTE

"Globaal genomen is dit een positief signaal. Armoede staat op de radar bij artsen en apothekers. De twee beroepsgroepen beschouwen het als een structureel probleem en zijn bereid er individueel en maatschappelijk iets aan te doen."

ENQUÊTE

Bij het afbouwen van psychotrope medicatie kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat behandelaars opties hebben om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen en begeleiden. In Nederland zijn hiervoor vanuit het User Research Center van het Universitair Medisch Centrum Utrecht taperingstrips ontwikkeld die in de praktijk zeer goed blijken te werken.

MEDISCH

Artsenkrant kaart over de site na met dr. Peter Groot. Hij is niet alleen de ontwerper van de taperingstrips, maar voert ook verder onderzoek uit naar gebruik en mogelijke verbetering van het systeem. Via de site krijgt hij zeer regelmatig vragen van patiënten.

MEDISCH

Via de website www.taperingstrip.be van het User Research Center van UMC Utrecht kunnen huisartsen en psychiaters dankzij een geregistreerde Nederlandse apotheek taperingstrips (of stabilisatiestrips) voorschrijven voor het afbouwen van psychofarmaca (zie ook het artikel hiertegenover).

MEDISCH

Nadat we bijna twee jaar tegen covid-19 gevaccineerd hebben met vaccins die gebaseerd waren op de oorspronkelijke variant die in Wuhan aangetroffen werd, zijn twee bijgewerkte vaccins ontwikkeld. Wat mogen we ervan verwachten?

MEDISCH

Er is wereldwijd een groot tekort aan stamceldonoren met Turkse, Noord-Afrikaanse, Centraal-Afrikaanse en gemengde roots. Voor één op de drie patiënten met deze afkomst vindt men geen compatibele donor wanneer een maligne hematologische ziekte dit vereist. Een levensgroot probleem.

MEDISCH

Dit najaar biedt Huis voor Gezondheid opnieuw een cursus Empathisch Frans voor zorgverleners aan. Sinds de start in het voorjaar van 2020, is de cursus een succes bij Nederlandstalige artsen en andere zorgverleners in het Brusselse die beter nuances willen aanbrengen in het Frans.

PRAKTIJK

De Leerstoel AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair) organiseert voor de zevende keer een postgraduaat in het gezondheidsrecht en de gezondheids-ethiek. Professor Filip Dewallens, hoofddocent medisch recht aan UAntwerpen en managing partner van het bekende advocatenkantoor Dewallens & Partners, is verantwoordelijk voor de eerste module, 'Organisatie van de gezondheidszorg'.

PRAKTIJK

Akira Kurosawa krijgt vanaf 16 september in Cinematek een eerbetoon met een retrospectieve van 30 van zijn films, aangevuld met tien remakes, adaptaties en hommages. Daaruit blijkt andermaal de gigantische invloed van de Japanse maestro op andere filmmakers. Van de westerns van Leone tot Star Wars van Lucas. Zelfs de gaming industrie is schatplichtig.

CULTUUR

Al twee decennia zorgen de programmatoren van OdeGand telkens voor een bonte selectie van korte optredens op verschillende locaties. Daarbij komen verschillende muziekstijlen aan bod, maar ook animatie en spektakel maken deel uit van het concept.

CULTUUR

Groot feest vanaf 24 september in de wereldbefaamde Hnita-Hoeve in Heist-op-den-Berg. Na een langdurige renovatie mag Philip Catherine als start van de feestweek een club heropenen die jazz overstijgt en voor een onwaarschijnlijke verbinding tussen mensen zorgt.

CULTUUR+

Er wordt dit najaar heel wat gevierd en georganiseerd rond de 200ste verjaardag van de geboorte van César Franck. Dat gebeurt ook tijdens het Sint-Michielsweekend waar de Brusselse orgels en de orgelmuziek van de in Luik geboren componist in de kijker staan.

CULTUUR+

De heruitgave van 'Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593' heeft onze nieuwsgierigheid geprikkeld: wie was deze Vlaamse stadsarts in Dordrecht en wat heeft hij er gedaan? 's Mans verdienste ligt vooral in het feit dat hij, door zijn vertalingen van medische publicaties, kennis toegankelijk heeft gemaakt voor collega's en het grote publiek, zo blijkt.

CULTUUR+

Andreas Huysman Masterstudent geneeskunde

COLUMN en OPINIE

Onder massale belangstelling werd maandagavond in het Mechelse Sint Maartenziekenhuis het boek 'Geïntegreerde zorg - Werken aan samenwerken' voorgesteld. Niets nieuws onder de zon.

ACHTERKRANT

Op de World Marrow Donor Day van 17 september start Rode Kruis Vlaanderen samen met het Belgische Beenmergregister een campagne om stamceldonoren te vinden met Turkse, Noord- of Centraal-Afrikaanse roots. Uw hulp is daarbij zeer welkom.

ACHTERKRANT