Web weergave

"Maatregelen zijn nodig als er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen borstklinieken. We zijn er echter niet van overtuigd dat de adviezen gebaseerd zijn op correcte gegevens en objectieve criteria."

ACTUEEL

Welke bacteriën worden geïsoleerd bij vrouwen met een ongecompliceerde urineweginfectie in de eerste lijn en wat is hun resistentieprofiel? Die vraag en het bijhorend onderzoek ernaar bezorgden dr. Jasper Holvoet, dr. Lien De Corte en dr. Laura Vandevelde de Prijs van de Jonge Huisarts 2023.

ACTUEEL

De leesgewoonten van het medisch korps (en van het brede publiek) veranderden de jongste decennia drastisch. Naast klassieke papieren uitgaven, radio en televisie is er de opkomst van het wereldwijde web, websites, digitale nieuwsbrieven en, niet in het minst, sociale media.

EDITO

Het Riziv publiceert twee nieuwe indicatoren voor artsen - een over de urgentietoeslag bij NMR, en een over de wachttijd bij bariatrische chirurgie. De NRKP keurde beide goed op voorstel van de DGEC.

ACTUEEL

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen ging na het zomerreces opnieuw van start op maandag 25 augustus. Het verslag aan de GMD-houdend huisarts na een specialistische consultatie leidde tot discussie.

ACTUEEL

Gemiddeld bedraagt de overlevingskans vijf jaar na de diagnose borstkanker (ongeacht de doodsoorzaak) in Vlaamse ziekenhuizen 85%. Dat is hoog maar de variatie is groot en schommelt tussen 90 en 78%. De geobserveerde overlevingskans ligt significant hoger in drie en significant lager in zes ziekenhuizen.

ACTUEEL

Tussen het aanbod van Compendium Geneeskunde, de bekende boekenreeks die een overzicht biedt van de studie geneeskunde, prijkt sinds kort ook de gratis online cursus 'Inclusieve geneeskunde'. Het team past ook alle - intussen tientallen - boeken en pockets aan om ervoor te zorgen dat ze de diverse patiëntenpopulatie wereldwijd beter weerspiegelen.

ACTUEEL

"Na de covidpandemie is er opnieuw een opwaartse beweging. Drie weken geleden hadden we voor deze editie van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen al meer inschrijvingen dan vorig jaar. Mensen komen terug uit hun kot. De belangstelling neemt toe."

ACTUEEL

"We proberen softwaretoepassingen te bouwen die nuttig kunnen zijn in de gezondheidszorg. In de eerste plaats gaat het over oplossingen met potentieel in de ontwikkelingslanden. Dat vereist een betaalbare en toegankelijke technologie en het gebruik van onderdelen die vlot beschikbaar zijn of makkelijk hersteld kunnen worden."

ACTUEEL

De toekomst van de zorg zal digitaal zijn of zal niet zijn. Dat lijdt geen twijfel. Maar hoe geraken we daar? En wat kunnen ziekenhuizen en andere zorgverstrekkers vandaag al doen met het oog op financiering en nijpende personeelstekorten?

ACTUEEL

Tot midden augustus ontving de Orde der artsen dit jaar bijna twee keer zoveel klachten in vergelijking met heel 2022. In de eerste negen maanden van 2022 schreef de federale politie 273 dagvaardingen uit voor 'opzettelijke geweldpleging en/of mishandeling tegen het medische beroep'.

ACTUEEL

Steeds meer huisartsenpraktijken nemen verpleegkundigen in dienst. De voordelen van deze vorm van multidisciplinaire samenwerking zijn legio. De meeste huisartsen ervaren een grotere werktevredenheid, want ze kunnen zich focussen op hun kerntaken. Ze delegeren zorgtaken, maar behouden de regie.

ACTUEEL

Tien tot vijftien jaar na het stellen van de diagnose, is nog slechts een kwart van de personen met MS actief op de arbeidsmarkt. Velen komen hierdoor in een sociaal isolement terecht. Uit schrik hun job te verliezen zijn mensen met MS geneigd hun aandoening te verzwijgen.

ACTUEEL

Een patiënte komt op het consult omdat ze familieleden met borstkanker heeft. Ze vraagt of ze zich genetisch moet laten onderzoeken.

DOSSIER BORSTPATHOLOGIE

"Anno 2023 horen vrouwen met borstkanker een behandeling op maat te krijgen", zegt prof. Wiebren Tjalma (medisch coördinator borstkliniek, UZA). "Terwijl 20% van de patiënten onderbehandeld blijft, bestaat er ook een fractie van 50% die overbehandeld wordt."

DOSSIER BORSTPATHOLOGIE

Een patiënte raadpleegt met een gelokaliseerde zwelling in de borst. Moet deze patiënte worden doorverwezen naar beeldvorming, een gynaecoloog, een borstkliniek ...? Is het beleid verschillend als er zowat een jaar geleden een normale mammografie is afgenomen?

DOSSIER BORSTPATHOLOGIE

Veel kankerpatiënten hebben last van vermoeidheid, zowel acuut als chronisch. Bij borstkankerpatiënten blijkt het probleem meer uitgesproken te zijn. Volgens de literatuur kampt tot één derde van de borstkankerpatiënten met chronische vermoeidheid.

DOSSIER BORSTPATHOLOGIE

Door de covidpandemie verdween griep even naar de achtergrond. Maar influenza blijft een serieuze killer en dus moeten we ons ook in 2023 weer wapenen tegen een griepgolf. Is de preventieve aanpak veranderd, en welke verbeteringen liggen aan de horizon voor het griepvaccin? We vroegen het aan prof. Marc Van Ranst.

MEDISCH

Onlangs zagen verschillende farmacologische middelen die RSV-infectie kunnen voorkomen het licht. Zodra de nieuwe vaccins en langwerkende antistoffen op de Belgische markt verschijnen, kunnen we zowel zuigelingen als 60-plussers beschermen tegen de potentieel ernstige lagere-luchtweginfecties die het respiratoir syncytieel virus kan veroorzaken.

MEDISCH

De empathie die GPT-4 kan tonen in conversaties met zowel patiënten als artsen is merkwaardig, zegt Microsoft-topman Peter Lee in zijn nieuwste boek 'The AI Revolution in Medicine: GPT-4 and Beyond'. Volgens Lee kan de technologie ook ingezet worden om te waken over het werkgerelateerd mentaal welzijn van artsen.

PRAKTIJK

Net zoals de voorbije twee jaren, organiseert Arts in Nood ook in 2023 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

PRAKTIJK

Een startersversie van Alivia, het Vlaamse project om geïntegreerde zorg digitaal te ondersteunen, zou zo goed als klaar zijn.

PRAKTIJK

Sinds 1 september zijn artsen verplicht ereloonsupplementen die ze rekenen voor terugbetaalde ambulante verstrekkingen bij de elektronische facturatie te vermelden. Elektronische facturatie (eAttest/eFact) is nog niet verplicht, maar wordt dat vanaf 1 september 2025.

PRAKTIJK

Toyota dankt zijn koppositie in de internationale automobielwereld onder andere aan zijn pionierswerk inzake hybrideaandrijving. Die bestaat uit een combinatie van een benzine- en elektromotor, met een bijbehorende accu.

PRAKTIJK

Sinds de covid-19-pandemie zijn teleconsultaties meer ingeburgerd. Video heeft bij teleconsultaties een meerwaarde, omdat arts en patiënt elkaar kunnen zien. Wat is er nodig voor een geslaagde videoconsultatie?

PRAKTIJK

Dat veel gouwgenoten eertijds om religieuze redenen onze contreien hebben verlaten, is genoegzaam bekend. Een van die vluchtelingen was de Bruggeling Nicolaas Des Muliers (1564-1630).

VRIJE TIJD

In Kinderen van de zorg beschrijven socioloog Dirk Luyten, maatschappelijk werker Erik Zwysen en historica Sietske Van den Wyngaert hoe de zorg voor arme, zwakke of zieke kinderen, wezen of vondelingen in de loop van de laatste zes eeuwen in Antwerpen evolueerde.

VRIJE TIJD

Artsen hebben doorheen de eeuwen een (belangrijk) steentje bijgedragen tot de ontwikkeling van ons gerstenat. Dat blijkt tijdens een rondgang in Belgian Beer World, de nieuwe thuisbasis van de Belgische biercultuur.

ACHTERKRANT