Artsenkrant

Web weergave

Het LIGB (Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid) en het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) werken aan een handleiding voor open communicatie over patiëntveiligheidsincidenten. Deze moet zorginstellingen een houvast geven bij het voeren van 'open disclosure'-gesprekken met de patiënt en zijn naasten.

ACTUEEL

GEÏNTEGREERDE PREMIE In 2018 streken in totaal 8.908 huisartsen een 'geïntegreerde premie' op. Het bedrag dat ze ontvingen varieerde van 1.500 tot 5.050 euro. Een dikke vijfde van de huisartsen (1.949 artsen) gingen met het hoogste bedrag aan te haal. De huisartsen lieten wel 5,4 miljoen euro liggen.

ACTUEEL

VERVOLG COVER Geen gouden standaard voor de omgang met en communicatie over patiëntveiligheidsincidenten, wel een aantal concrete do's en don'ts die zorgverleners meer richting geven wanneer ze open willen communiceren over een medisch incident. Dat is wat de handleiding beoogt die het LIGB en het Vlaams Patiëntenplatform uitwerken.

ACTUEEL

NEGATIEVE WILSVERKLARING Wat is een situatie waarin iemand de negatieve wilsverklaring zou willen gebruiken? Huisartsen in opleiding Charlotte Doise en Loesia Tryssesoone stelden een digitale beslishulp op die mensen/patiënten moet ondersteunen bij het opstellen van een negatieve wilsverklaring en/of om erover te spreken met de huisarts.

ACTUEEL

CAMPAGNE De MS-week heeft dit jaar plaats van 29 augustus tot 8 september. Bij deze editie van Artsenkrant vindt u onder blister een affiche van de MS-liga. De week maakt deel uit van de jaarlijkse MS-campagne die verder doorloopt in september en oktober. De liga sensibiliseert dit jaar voor de 'onzichtbare symptomen'.

ACTUEEL

EERSTELIJNSZORG "De eerstelijnszorg vervult in België een minder sterke rol dan in sommige andere Europese landen. Voor kwaliteit en patiënttevredenheid scoort de eerste lijn echter wel erg goed. Voor verbetering vatbaar is de organisatie."

ACTUEEL

REEKS OUTDOOR MEDICINE "Mijn carrièrepad oogt allesbehalve standaard. Maar ik heb tot nu toe alleen maar gedaan wat ik leuk vond, zo ben ik ook in de UK terechtgekomen", vertelt de Nederlandse spoedarts Leonieke Vlaanderen ons vanuit Brighton. Daar werkt ze momenteel op de RNLI Lifeboat en rukt ze ook mee uit met de traumahelikopter.

ACTUEEL

ONDERZOEK Met z'n drieën zijn ze, de Gentse onderzoekers die de prijs Antoine Faes kregen voor meer dan een decennium navorsing naar biomerkers. In de focus van hun werk: het neuroblastoom, bekeken doorheen tientallen aan elkaar gerelateerde studies.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

NEUROWETENSCHAPPEN Neurowetenschapper Jolien Gooijers vroeg in de lente op het Brucosport-symposium of iedereen die dacht dat men van koppen bij het voetbal hersenschade krijgt, recht zou willen staan. De toehoorders veerden als één man van hun stoel.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

PUBLICEREN Spin is een Engels woord dat zoveel betekent als 'manipulatief communiceren'. In recente jaren kreeg spin aandacht in de medische literatuur. Een recent onderzoek spitst zich toe op artikels over psychiatrie.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

VAN DE WERELD Tijdens het eerste weekend van augustus kende de VS twee bloedige schietincidenten. De berichtgeving daarrond is stereotiep en voert de psychiatrische patiënt als zondebok op. Dat zegt psychiater Jeffrey Lieberman.

MEDISCH

NO KIDDING Een zeldzame vorm van sepsis was het uitgangspunt van een onthutsende ontdekking in een Amerikaans ziekenhuis. De artsen doen hun verhaal in een brief aan New England Journal of Medicine.

MEDISCH

NIERZIEKTEN Steeds meer onderzoek kijkt naar de gezondheidseffecten van perioden met zeer warm weer, omdat men verwacht dat die in de toekomst frequenter, langduriger en intenser zullen worden. Nierpatiënten delen in de klappen.

MEDISCH

ZWANGERSCHAP Volgens een Amerikaanse studie zou verhuizen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap een hoger risico op vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht en een small for gestational age baby inhouden.

MEDISCH

BOEKEN Ian McEwan is een van die schrijvers die empirie even belangrijk vindt als fantasie. Ook daarom is zijn nieuwste roman een feest voor de geest: fictie met de juiste feiten op de juiste plaats.

ZOMERLECTUUR

CHILI/PAASEILAND 'De voorbije twee decennia hebben we jaarlijks een grote verre reis gemaakt. Zodoende hebben we al heel wat mooie plekjes ontdekt. De Sendero Altiplanico was zeker een van onze mooiere reizen. Maar je moet weten: met dokter Lannoo op stap gaan betekent intens reizen en veel zien. Reizen in mekaar knutselen is immers een van mijn hobby's', vertelt oud-huisarts Géry Lannoo (67). Klik u vast voor een tocht vol schoonheid en intense hoogtepunten.

ZOMERWEDSTRIJD 2019

EXPO Medische en technische evoluties sluipen geruisloos onze samenleving binnen, maar hebben vaak enorme ethische en psychologische gevolgen. Als een NIP-test je duidelijk maakt dat de foetus in je buik een genetische afwijking heeft, wat doe je dan? Het Museum dr. Guislain buigt zich over dit dilemma.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Pierre-Auguste Renoir overleden is. Het Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer waar de kunstenaar op 3 december 1919 overleed, brengt hulde aan de impressionistische schilder met een mooie expositie.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

De Altiplano is en blijft het meest opmerkelijke natuurfenomeen van de Andes, ontstaan door de werking van oerkrachten waarbij tektonische activiteiten de mineraalrijke bodem naar 4.000 en 5.000 meter hoogte hebben getild. Het resultaat is dat de Altiplano het op één na hoogste bergplateau ter wereld is (na dat van Tibet) dat zich uitstrekt over niet minder dan vier landen: Peru, Bolivia, Argentinië en Chili.

ZOMERWEDSTRIJD 2019