Web weergave

De huidige gezondheidscrisis maakt duidelijk dat er in de ziekenhuisnetwerken nog heel wat pijnpunten zijn. Ziekenhuizen smeken de overheden om die prioritair aan te pakken. De pandemie creëerde een momentum maar leert vooral dat het vijf voor twaalf is.

ACTUEEL

Na een tocht van 1.550 kilometer is kinder- en jeugdpsychiater Lieve Swinnen op 13 augustus aangekomen in Santiago de Compostela. U kon haar avonturen regelmatig volgen via de nieuwsbrieven en de website van Artsenkrant.

ACTUEEL

De geestelijke gezondheidszorg centraal plaatsen in het maatschappelijke herstel, en de eerste lijn versterken. Dat zijn twee prioriteiten voor dokter Hans Kluge, directeur van WGO, regio Europa.

ACTUEEL

Tijdens de eerst coronagolf ging er weinig niet-covidgerelateerde zorg door in het chirurgische dagziekenhuis. Ook het aantal MRI's en gastro- en coloscopieën werd, vergeleken met 2019, fel teruggeschroefd. Respectievelijk met 77 en 85%. Omdat een correcte omschrijving van het begrip 'essentiële zorg' ontbrak, zijn de verschillen tussen ziekenhuizen enorm.

ACTUEEL

Voor het eerst gaat het Riziv op basis van interdisciplinaire gezondheidsdoelstellingen een meerjarenbegroting (2022-2024) opstellen. Doel is zo de schotten tussen de sectoren te doorbreken.

ACTUEEL

Eind juni ging Jo De Cock, na 26 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van het Riziv, met pensioen. Op artsenkrant.com las u al hoe hij de ontwikkeling van het Riziv de voorbije kwarteeuw ziet, hoe het overlegmodel zich volgens hem kan handhaven, en hoe de gezondheidszorg nu verder evolueert... Zijn kijk op een aantal hete hangijzers spaarden we tot nu. Bewijst de covidcrisis dat er een nieuwe staatshervorming moet komen? Hoe gaan we om met de toenemende druk die innoverende geneesmiddelen zetten op de zorgbegroting?

ACTUEEL

Veel onzekerheid is er over de manier waarop ziekenhuisnetwerken concreet worden ingevuld. Wantrouwen tussen de ziekenhuizen onderling, tussen ziekenhuizen en de eerste lijn, over de aard van de samenwerkingsopties en over de financiële toekomst is het gevolg.

ACTUEEL

De werkelijkheid is vaak wonderlijker dan de stoutste verbeelding. Verbeelding kan wel helpen de werkelijkheid in kaart te brengen en beter te begrijpen. Drie boeken verkennen het grensgebied tussen echt en uitgedacht, zwervend tussen kunst, wetenschap en geschiedenis.

ZOMERLECTUUR

Toen hepatoloog prof. Frederik Nevens enkele weken geleden Artsenkrant te woord stond (*), verwees hij naar de Vlaamse PBC&PSC-patiënten Vereniging vzw. "Het loont toch wel de moeite de aandacht van artsen te vestigen op ziekten zoals primaire biliaire cholangitis", zei hij. Het verhaal van Bert Tomsin, co-ondervoorzitter van de genoemde patiëntenvereniging, laat daar geen twijfel over bestaan.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

In 2018 richtte prof. Nevens de Vlaamse PBC&PSC-patiënten Vereniging vzw op, samen met een aantal patiënten. Bert Tomsin was net daarvoor begonnen met een Facebookgroep rond primaire biliaire cholangitis en sloot zich vrijwel onmiddellijk bij de patiëntvereniging aan. Er bleek immers werk aan de winkel te zijn.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Verschillende observationele studies wezen het afgelopen jaar op een mogelijk verband tussen lage vitamine-D-gehaltes en een ernstiger ziekteverloop van covid-19 (verhoogde nood aan en duur van mechanische ventilatie en overlijden). De risicofactoren voor ernstige covid-19 klachten zijn echter dezelfde als die voor vitamine-D-deficiëntie: slechtere algemene gezondheid, gebrekkige voeding, hogere leeftijd en reeds bestaande gezondheidsproblemen zoals diabetes of lever- en nieraandoeningen.

COCHRANE CORNER

Na dexamethason en tocilizumab blijkt nu ook de JAK-remmer tofacitinib een relevante impact te kunnen hebben op de prognose van patiënten die met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen zijn. Dat meldt een studie die eind juli verscheen in New England Journal of Medicine.

MEDISCH

Voor de tweede etappe van de zomerwedstrijd gaan we naar de Elzas, naar het ravissante Colmar en het charmante hotel Le Maréchal.

ZOMERWEDSTRIJD 2021

De Kunsthalle in Mannheim bezit een belangrijke collectie Ensor, met onder andere het iconische schilderij 'De Dode Haan' en de volledige series etsen van 'Scenes uit het leven van Christus' en 'La Gamme d'Amour' waarvoor hij ook een muziekstuk componeerde en liet opvoeren. De eerste Ensor-tentoonstelling in de Kunsthalle had plaats in 1928. Duitsland heeft iets met Ensor... en met zijn maskers.

ZOMERWEDSTRIJD 2021

Een exclusief Weens fijnproeversmenu wordt op 7 september in de opera van Gent voorgeschoteld door Het Collectief. Dit vijfkoppig ensemble (viool, cello, fluit, klarinet en piano) brengt er drie werken die ongeveer 100 jaar geleden in Wenen weerklonken.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Op 27 augustus, precies 500 jaar geleden, stierf Josquin Desprez. Deze componist wordt door muziekliefhebbers die van polyfone renaissancemuziek houden op handen gedragen.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Sinds zijn ontstaan in Nederland in 1987 is het TheaterFestival de traditionele opener geworden van het theaterseizoen. Dit jaar zal het wellicht aanvoelen als de heropening van de theaterwereld tout court. Het festival vindt plaats van donderdag 2 tot en met zondag 12 september in Antwerpen. Voor tickets is het aangeraden er tijdig bij te zijn.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

In onze jaarlijkse Zomerwedstrijd bekronen we dit jaar drie winnaars met een kunstwerk, met dank aan onze partner ART-Gallery.be. Ieder van de drie winnaars krijgt gratis voor de duur van een jaar een kunstwerk all-in ter beschikking, hetzij voor de praktijkruimte, hetzij voor uw privé-interieur. De kunstwerken worden keurig bij de winnaars afgeleverd én op professionele wijze aan de muur gehangen. We kozen dit jaar voor drie Belgische kunstenaars met een internationale reputatie. Neem een kijkje op de website ART-Gallery.be om u te overtuigen van de kwaliteit van hun werk. In de Artsenkranten van 1 juli - 19 en 26 augustus en op onze website artsenkrant.com stellen we u de drie kunstwerken voor en krijgt u ook een prijsvraag met schiftingsvraag op te lossen. Deelnemen kan via artsenkrant.com. In de loop van september maken we de winnaars bekend. We wensen u veel succes bij het oplossen van de vragen.

ZOMERWEDSTRIJD 2021