Web weergave

Zoals al gemeld in Artsenkrant trad op 1 januari een groot deel van de Zorgkwaliteitswet in werking. Het artikel 77 daarin heft enkele bepalingen in verband met kinesitherapie op in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG). Dat heeft belangrijke gevolgen voor de relatie arts-kinesitherapeut.

ACTUEEL

De ziekenhuiskoepels is gevraagd voor welke profielen het leger eventueel kan bijspringen in de ziekenhuizen. Die steun zou een van de maatregelen zijn om de werking van de ziekenhuizen in de komende weken te optimaliseren. De eerste en de tweede lijn moeten elkaar zoveel mogelijk bijstaan.

ACTUEEL

"Ik ga, vier jaar na de dood van Bernard, nog elke week naar het graf van mijn zoon. Dat is iets waar ik telkens naar uitkijk, het is voor mij een moment van rust. En het geeft ons als ouders ook een gevoel van verbondenheid en moed. Want zo'n verlies slijt nooit", stelt Raf De Rycke (74), voorzitter van Broeders van Liefde.

ACTUEEL

2022 belooft een interessant jaar te worden voor Doctors4Doctors - de komende jaren tout court. De organisatie maakte de afgelopen tijd inhoudelijk een kentering door en wil graag een doorstart maken. Het vertrouwde aanmeldpunt blijft, elders komen er andere klemtonen. Een gesprek met de nieuwe voorzitter psychiater Thomas Pattyn.

ACTUEEL

Heel wat Belgische artsen en wetenschappers zijn werkzaam in de Verenigde Staten. Artsenkrant heeft de voorbije 14 maanden met een plejade boeiende mensen kunnen praten teneinde te proberen te begrijpen wat er leeft en speelt over de Grote Plas. Als uitsmijter van deze reeks serveren we een gesprek met de nestor in ons gezelschap, professor emeritus Emile Boulpaep.

ACTUEEL

Volgens het Kenniscentrum moet de overheid een instantie aanwijzen die jaarlijks de onbeantwoorde patiëntenbehoeften in kaart brengt. Het KCE ontwikkelde daarvoor een methode.

ACTUEEL

Amerikaanse onderzoekers vonden een vertraagde psychomotorische ontwikkeling bij kinderen die geboren zijn tijdens de coronapandemie, ten opzichte van kinderen die net daarvoor ter wereld kwamen. Dit gegeven stond los van blootstelling aan het SARS-CoV-2.

MEDISCH

Op basis van epidemiologische gegevens wordt het steeds duidelijker dat de omikronvariant minder ziekmakend is dan de vorige varianten. Labo-onderzoek ondersteunt die conclusie, en biedt er ook verklaringen voor.

MEDISCH

Slaapapneu valt uiteen in twee grote categorieën: obstructieve slaapapneu en centrale slaapapneu. Het obstructieve type is met voorsprong het meest voorkomende.

NASCHOLINGSARTIKEL: SLAAP

Sinds een drietal maanden biedt het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven een deeltijdse dagbehandeling aan voor adolescenten (15-18 jaar) met een diagnose eetstoornis (1). Het initiatief werd op poten gezet met steun van de overheid, nadat zich tijdens de coronapandemie een forse stijging aftekende van het aantal aanmeldingen voor eetstoornisproblematiek.

MEDISCH

In de winter is de ventilatie van gebouwen ontzettend belangrijk om het risico op aërosolvorming van coronavirus te verminderen. Er werd een Taskforce Ventilatie opgericht die aanbevelingen publiceerde. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) volgde dit voorbeeld met enkele aanvullende adviezen ter bestrijding van de omicronvariant. Een kort overzicht.

PRAKTIJK

De helft van de huisartsen en specialisten ouder dan 65 is nog steeds professioneel actief. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête over de eindeloopbaanplanning bij artsen. De passie voor het vak, de onzekerheid over de continuïteit voor hun patiënten en financiële onrust zijn de belangrijkste redenen om aan de slag te blijven.

PRAKTIJK

Voor een van de beste wintertentoonstellingen van Europa moet je vandaag een bezoek brengen aan Palais des Beaux-Arts in Lille. De expo 'Expérience Goya' is opgebouwd rond de twee enigmatische kunstwerken van de Spaanse meester in het bezit van het museum, 'Les Jeunes' en 'Les Vieilles', waarin Goya enerzijds de schoonheid van de jeugd voorstelt, anderzijds de aftakeling wanneer de dood om het hoekje komt kijken.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

In zijn jubileumjaar presenteert het museum La Piscine in Roubaix het kleurrijke werk van Jawlensky, een Einzelgänger in de Duitse expressionistische kunst. In de slipstream van zijn Russische landgenoot Wassily Kandinsky sloot hij zich aan bij Der Blaue Reiter, waarvan hij zich nadien meer en meer vervreemdde tot hij in de latere jaren uitsluitend nog gezichten schilderde die naar de abstractie neigden.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

'L'Empire du silence', zo heet de briljante nieuwe documentaire over Congo van Thierry Michel. Aan de hand van getuigenissen en verscheurende beelden legt de film al te stilgehouden gruwelfeiten van de voorbije 25 jaar bloot. Het pleidooi van dokter Denis Mukwege, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, vormt de leidraad in deze uiterst relevante prent.

CULTUUR+

Het Collectief recht de rug bij het begin van het nieuwe jaar met een nieuwe interpretatie van Messiaens 'Quatuor pour la fin du temps', in een samenwerking met multimediakunstenaar Anouk De Clercq. Na een eerdere versie in 2008 nam het ensemble begin deze maand een nieuwe interpretatie van dit meesterwerk van Olivier Messiaen uit de vroege jaren 1940 op.

CULTUUR+

Jan M.L. Bosmans is medisch-wetenschappelijk publicist.

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Louise O. Fresco schreef een prachtig boek over een vergeten plantkundige in een boeiend verhaal dat verrassend relevant blijkt voor wetenschap, gezondheid en samenleving van nu. Een interview.

ACHTERKRANT