Web weergave

Huisartsenposten die een wachtdienst in de week hebben opgezet en willen openblijven, kunnen dat gewoon. Er bleek op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 7 juli plots geld genoeg te zijn.

ACTUALITEIT

De agenda van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 7 juli bleek nog heel gevuld. (Dit artikel werd geüpdatet - in de snelheid hadden we een onhandige interpretatie gegeven aan het onderzoek over bezoeken door de huisartsen aan woonzorgcentra).

ACTUEEL

Kind en Gezin werkt samen met Zorg en Gezondheid aan een BMI-databank voor de Vlaamse jeugd. Lichaamsgewicht is een indicator van een gezonde levensstijl. Die kan gemonitord worden tot op lokaal niveau.

ACTUEEL

2020 wordt een belangrijk jaar voor de Vlaamse assistenten, zegt Jonas Brouwers. Afgelopen week werd hij verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso). "Onze prioriteit nummer één is dat er dit jaar een akkoord wordt bereikt over een centrale opleidingsovereenkomst voor de aso's, zoals die al jaren bestaat voor de huisartsen in opleiding."

ACTUEEL

Covid-19 heeft een fikse impact gehad op Rode Kruis-Vlaanderen. Reguliere activiteiten gingen in lockdown. Tal van bijkomende activiteiten moesten ontplooid worden. In een exclusief gesprek met Artsenkrant vertelt afgevaardigd bestuurder Philippe Vandekerckhove hoe zijn organisatie zich de voorbije drie maanden heeft geweerd. "Ik ben fier op mijn medewerkers en op onze duizenden vrijwilligers."

ACTUEEL

In de toekomst gebeurt de diagnose van obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) best zo veel mogelijk thuis, in plaats van in een slaaplaboratorium. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in een nieuw rapport.

ACTUEEL

In az groeninge heeft de coronacrisis alvast ook een positief effect gehad. Het project rond de herorganisatie van de bezoekregeling kwam namelijk - na een korte onderbreking - in een stroomversnelling terecht. Zorgmanager Lode Pottie, directeur patiëntenzorg Petra Archie en procesbegeleider kwaliteitszorg Lien Lapiere lichten dat toe.

ACTUEEL

De zussen Latifa en Saïda Chebaa managen MOPA vanuit een kantoortje in Borgerhout. MOPA staat voor 'Migratie en Palliatieve Ondersteuning'. Hoewel moslims ontegensprekelijk hun belangrijkste doelgroep vormen, stelt de organisatie zich open voor iedereen die kwetsbaar is en palliatieve begeleiding nodig heeft.

ACTUEEL

"Hoe zorg ik ervoor dat de veiligheids- en hygiënemaatregelen op punt staan, en dat ik er tegelijk kan zijn voor de vele vragen van familieleden van de bewoners?" "Mijn directie geeft geen duidelijke richtlijnen. Wat moet ik doen?" "Wat als ik zelf besmet geraak, en mijn gezin aansteek?"

ACTUEEL

In 'Vogels als huisgenoten' onderzoekt musicologe en autodidacte ornithologe Len Howard (1894-1973) de individuele intelligentie van de vogels die haar omringen.

ZOMERLECTUUR

Pierre Van Damme en Heidi Theeten (VAXINFECTIO, Universiteit Antwerpen) moesten het vorige week vaststellen: in hun sero-epidemiologische studie treedt er momenteel geen stijging meer op van het aantal personen dat antistoffen heeft tegen het SARS-CoV-2. Ze willen hierover een duidelijke, genuanceerde boodschap brengen.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Nog vóór de Wereldgezondheidsorganisatie het einde afkondigde van de ebola-epidemie die twee jaar lang het noordoosten van Congo geteisterd heeft, trad er een nieuwe haard op, deze keer aan het andere uiteinde van het land. Intussen rukt covid-19 langzaam maar zeker op.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Onychomycose, of wel een schimmelinfectie van een of meerdere nagels, kan leiden tot pijn, hinder of cosmetische problemen. Een systemische behandeling hiervoor is vaak zeer langdurig. Zijn lokale behandelingen met medicatie of met apparaten voor schimmelinfecties van teennagels effectief en veilig?

MEDISCH

Sinds het begin van de epidemie met het coronavirus vragen onderzoekers zich af waarom kinderen maar zelden symptomatische covid-19 krijgen. Kinderinfectioloog Susanna Felsenstein en kinderreumatoloog Christian Hedrich brengen in The Lancet enkele mogelijke verklaringen naar voren.

MEDISCH

Street Art is een fenomeen van alle tijden. Maar door de jaren heen kreeg het fenomeen een andere dimensie. Kunstenaars gingen de straat op om hun creativiteit te botvieren vanuit de nobele gedachte: kunst is voor iedereen. Maar toen zij ook op canvas gingen schilderen, was het hek van de dam. Hun werk werd getoond in musea en belandde in de grote veilingzalen. We hebben het over Keith Haring en Jean-Michel Basquiat, twee spitsbroeders die jong stierven en hun stempel tot op vandaag op de kunstwereld gedrukt hebben.

ZOMERWEDSTRIJD 2020

Op 6 juni zou de betreurde Belgische multikunstenares Chantal Akerman 70 geworden zijn. Die verjaardag wordt onder andere gevierd met een korte retrospectieve in Cinematek en de expo Passages met 8 video-installaties in het Amsterdamse filmmuseum Eye. Een portret van een van 's lands belangrijkste artiesten ooit.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Lange tijd zag het ernaar uit dat het omwille van de coronacrisis een geheel festivalloze zomer zou worden. Door de versoepeling van de maatregelen werden kleinschaliger initiatieven echter wel weer mogelijk. We pikken er enkele uit waarbij jazz een voorname rol speelt.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Dit jaar viert de Porsche 356 zijn 70ste verjaardag. Autoworld grijpt die gelegenheid aan voor een overzichtstentoonstelling over dit iconische model dat autogeschiedenis zou schrijven. De retrospectieve loopt van tot 30 augustus in het Autoworld Museum Brussel.

CULTUUR+

Het Brusselse Midis-Minimes Festival 2020 zorgt ondanks de coronamaatregelen ook deze zomer voor aangename muzikale momenten. De concerten gaan daarom uitsluitend door in het Conservatorium van Brussel voor een beperkt publiek, en ze worden enkel door Belgische musici ingevuld. Met 21 concerten bleef zowat de helft van de oorspronkelijke programmatie overeind.

CULTUUR+

Ik vertrek op vakantie en ik neem mee... niet mijn laptop, niet mijn werk. "Maar bel mij toch maar als het slecht gaat met patiënt X..."

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Je vindt zijn muurschilderingen in Brooklyn-New York, Los Angeles, Parijs, ja zelfs in Brussel. Oli-B (36) is een van die kunstenaars die zijn roots heeft in graffitikunst en uitgegroeid is tot een totaalkunstenaar die grafisch design en hedendaagse kunst weet te matchen. Kleuren zijn zijn geheime wapen.

ZOMERWEDSTRIJD 2020