Web weergave

Op de kop af 20.903 artsen, 8.852 huisartsen en 12.051 specialisten, namen deel aan de syndicale verkiezingen. Meer dan de helft (11.872) stemde op Bvas. Het Kartel verleidde 5.111 en AADM 3.755 dokters. De krachtverhoudingen blijven onveranderd.

ACTUEEL

"Dit is fantastisch nieuws voor ons", reageert Jos Vanhoof, het kopstuk voor de huisartsen bij Bvas. "We hebben meer kiezers gewonnen bij de specialisten en bij de huisartsen. We hebben een duidelijk mandaat gekregen."

ACTUEEL

"De grootste winnaar van deze stembusslag is de kiezer. Dat is belangrijk voor iedereen. In de krachtsverhoudingen tussen de syndicaten is dit een status-quo."

ACTUEEL

"De Bvas behoudt de absolute meerderheid, zeven van de twaalf zetels, in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. En in absolute cijfers is het aantal artsen dat op ons stemde bijna verdubbeld. Bovendien ligt de participatiegraad nu veel hoger dan in 2018."

ACTUEEL

"Dat er weer meer artsen hebben gestemd voor ons, voor Bvas of voor AADM is een goede zaak. Kartel doet het erg goed in de verkiezingen. Bij de huisartsen verliezen we. Dat dat bij mij als co-voorzitter van ASGB en als huisarts knaagt, zal ik niet wegsteken."

ACTUEEL

Recent stemde de Senaat over het 'informatieverslag over het recht op lichamelijke zelfbeschikking en de strijd tegen obstetrisch geweld'. Bij experten klinkt het dat een wake-up call nodig is om gynaecologisch en obstetrisch geweld in ons land te bestrijden.

ACTUEEL

De Belgische Vereniging voor Radiologie is diep ontgoocheld in minister Vandenbroucke. Eenzijdig verbiedt hij ereloonsupplementen voor CT- en MRI-onderzoeken tijdens werkdagen van 7 tot 18 uur.

ACTUEEL

Dokter Joost Degroote (73) slaakt een noodkreet. Onverwacht haken drie van de collega's in het Huisartsencentrum Wielsbeke af, waardoor de praktijk binnen de kortste keren mogelijk met een zorgcontinuïtprobleem zit. De zoektocht naar nieuwe artsen verloopt moeizaam. "Als we niemand vinden, zijn we genoodzaakt ermee te stoppen."

ACTUEEL

De Vlaamse overheid lanceerde onlangs een nieuwe oproep voor brede eerstelijnspraktijken. Artsenkrant bezoekt er iedere maand een van. Aan de Vlyminckshoek in Sint-Niklaas bouwen dr. Veronique Goossens en dr. Jonathan Weetjens aan een splinternieuwe brede eerstelijnspraktijk. Op het grote terrein komt een gym met personal trainers en kinesisten en een multidisciplinair gezondheidshuis.

ACTUEEL

We moeten de economie helemaal herdenken. 'Gezondheid voor iedereen' moet centraal staan. We moeten weg van het verhaal dat gezondheidszorg een uitgavenpost zou zijn - het is een langetermijninvestering.

ACTUEEL

Endometriose krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, zowel in de media als in de opleiding geneeskunde. Terecht. De gynaecologische aandoening, die vaak jarenlang onder de radar blijft woekeren, treft één vrouw op tien en kan veel schade aanrichten. Waar moet de eerste lijn alert voor zijn? Prof. Steven Weyers deelt zijn inzichten en ruimt meteen ook een aantal misvattingen uit de weg.

MEDISCH

Voor de vijfde keer organiseren artsen van het UZ Leuven dit najaar het symposium 'Towards new standards in colorectal cancer'. Ze beogen hiermee digestieve oncologen, colorectale chirurgen en radiologen uit heel België te attenderen op recente inzichten die in de (zeer) nabije toekomst de praktijkvoering bij colorectale kanker (CRC) mee zullen bepalen.

MEDISCH

De REPRIEVE-studie is de allereerste, grootschalige klinische studie, die een strategie van primaire cardiovasculaire preventie heeft onderzocht bij hiv-geïnfecteerde patiënten. De studie is voortijdig stopgezet nadat was vastgesteld dat pitavastatine, een statine, het risico op hart- en vaataandoeningen bij hiv-geïnfecteerde patiënten verlaagde.

MEDISCH

"ADHD is één van de meest voorkomende redenen om een psychiater te raadplegen", stelt prof. Isabelle Massat vast op een webinar georganiseerd door psychiatrisch centrum Le Domaine.* "Helaas zijn de raadplegingen overbevraagd."

MEDISCH

De casus van een man uit een familie met monogenetische alzheimer voegt een stukje toe aan de puzzel rond de pathogenese van een ziekte waarvan men de oorzaak of oorzaken wanhopig probeert te vinden.

MEDISCH

De rente in euro's is nu duidelijk weer positief: tijd voor voorzichtige beleggers om hun portefeuilles opnieuw aan te vullen met obligaties, zoals ze dat in het verleden ook deden. Voor de hand liggend, toch? Niet helemaal, want het defensieve karakter van deze 'familiebelegging' wordt overschat en is zelfs een beetje bedrieglijk, zo stellen verschillende specialisten.

PRAKTIJK

Naast zijn advies over 'bezoekrecht in ziekenhuizen' bracht het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek recent nog een advies uit waarvan de initiële vraag ook dateert uit de coronaperiode. Mogen zorgorganisaties bepaalde zorg voorrang geven in situaties waarbij het zorgaanbod onvoldoende is ten opzichte van de zorgvraag, zoals bij een epidemie?

PRAKTIJK

Onaangepaste snelheid, onvoldoende afstand houden, afleiding en rijden onder invloed zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Zelfs de meest gesofisticeerde rijhulpsystemen kunnen zelfoverschatting of een gebrek aan rijkunde en -ervaring niet compenseren.

PRAKTIJK

Huisartsen verdrinken in het werk, veel praktijken hebben een patiëntenstop. Tijdens een recent webinar van Domus Medica vertelde de Nederlandse huisarts dr. Vladan Ilic hoe hij door een digitale manier van werken de regie over zijn werk en tijd heeft teruggekregen.

PRAKTIJK

De Côte d'Azur blijft vakantiebestemming nummer één voor de Belg. Niet verwonderlijk. Behalve blauwe lucht, zon en zee vind je er ook een stevige portie cultuur: van de beste jazzfestivals in Europa tot musea van wereldklasse.

CULTUUR

Twee zomerweken lang brengt Musica Mundi al voor de 25e keer, jonge muzikale talenten samen die gecoacht worden door specialisten in hun vakgebied. Over twee weken worden 74 musici uit meer dan 30 landen verwacht in Waterloo. Tijdens die periode treden internationale topmusici op én uiteraard betreden ook de studenten en hun coaches het podium.

CULTUUR+

Guy T'Sjoen is Diensthoofd Endocrinologie en Centrum voor Seksuologie en Gender aan het UZ Gent, gewoon hoogleraar aan de UGent en auteur van onder meer 'Fit op 50'. Hoe staat hij in het leven? In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

ACHTERKRANT