Artsenkrant

Web weergave

De voorbije coronamaanden eisen hun tol. Artsen zijn moe, staan onder druk, kunnen zich niet voldoende ontspannen en dat vertaalt zich in een drukkend gevoel op de borst, hoofdpijn, spierpijn, en tal van andere lichamelijke klachten. Dat blijkt uit de resultaten van De ZorgSamen-barometer, die peilde naar het welbevinden, functioneren en gevoelsleven van zorgverleners tijdens de coronacrisis.

ACTUALITEIT

Bariatrische chirurgie werkt. Dat stelde het KCE vast in het rapport 316A vorig jaar. Een vervolgrapport formuleert uitgebreide aanbevelingen voor de kwalitatieve omkadering van de ingreep. Patiënten beseffen nog te zelden dat deze ingreep een ingrijpend aanpassingsproces vereist.

ACTUEEL

In juni zegt zeven procent van de artsen een drukkend gevoel op de borst te hebben. "Dat is een percentage dat veel hoger ligt dan bij alle andere beroepsgroepen in de zorg, en een stijging met factor 8 ten opzichte van normale omstandigheden."

ACTUEEL

Vorige week ontving dokter Ine Van den Wyngaert de Prijs van de jonge Huisarts 2020 van Artsenkrant. De prijs, een beeldje en 2.500 euro geschonken door Rode Kruis Vlaanderen, won ze met haar masterproef over de impact van hittegolven op mortaliteit en ziekenhuisopnames in tien Vlaamse woonzorgcentra (2013-2017). Proficiat!

ACTUEEL

"Collega-artsen, neem nú verlof op om u voor te bereiden op een tweede golf."

ACTUEEL

De volgende maanden gaat het UZ Gent via focusgroepen en een ruime bevraging van zorgprofessionals uit de praktijk bestaande interne procedures grondig evalueren en vanuit risico-analyses nieuwe kwaliteitsnormen vastleggen.

ACTUEEL

Dat een jonge, startende arts een instapsom moet betalen in een praktijk om een deel van het patiëntenbestand over te nemen, kan deontologisch en juridisch niet. Dat stelt de Orde in een recent advies.

ACTUEEL

De Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen heeft tijdens de pandemie niet stilgezeten. Ze mobiliseerde 500 huisartsen om de strijd met covid-19 aan te gaan. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ondersteunde de FBHAV financieel met een bedrag van 10.000 euro.

ACTUEEL

Het boek 'De dokter is uw kameraad niet' schetst de levensloop van de Kempense arts en politicus Jan Van Duppen (67). Een intelligente, koppige man met een grote werkkracht. Zijn merkwaardige parcours startte bij extreem links en eindigt uiteindelijk bij 'stevig rechts'.

ZOMERLECTUUR

Een halve eeuw geleden stierf Jean Giono, 'de schrijver van de Provence'. 'Heuvel' is zijn debuutroman uit 1929 en nu in het Nederlands vertaald. Een fijn, klein verhaal.

ZOMERLECTUUR

Als we in 2050 de uitstoot van CO2 als afvalproduct van onze industriële en huishoudelijke processen drastisch willen terugbrengen moet er veel meer gebeuren dan elektrische wagens promoten en het isoleren van huizen verplichten.

ZOMERLECTUUR

Een Chinese groep is erin geslaagd drie biologische merkers te detecteren die de sterfte bij patiënten met covid-19 meer dan tien dagen op voorhand kunnen voorspellen met een nauwkeurigheid van meer dan 90%.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Terwijl het gebruik van hydroxychloroquine bij covid-19 door verschillende onderzoeksorganisaties verlaten wordt, treedt dexamethason verrassend naar voren als eerste middel dat de sterfte doet dalen.

MEDISCH

Het ziet ernaar uit dat dexamethason de hyperinflammatoire fase van covid-19 kan bezweren, maar ook de mogelijkheden van de interleukineblokkade worden onderzocht.

MEDISCH

Niet alleen interleukines (zie hiertegenover), maar ook GM-CSF is een aangrijpingspunt in de strijd tegen het hyperinflammatoir syndroom bij covid-19. Opmerkelijk is dat er twee diametraal tegenovergestelde visies bestaan over wat we eigenlijk met GM-CSF moeten doen.

MEDISCH

In de vorige aflevering van Artsenkrant gaf neuropsycholoog Xavier Seron een algemeen beeld van leugens en leugenaars. Dit keer focussen we op leugendetectie.

MEDISCH

De lockdown bood mensen de gelegenheid om na te denken over dat andere heikele hoofdstuk: de klimaatverandering. Tegelijk toonde de pandemie aan hoe snel we ons kunnen aanpassen als we dat willen. Geen excuses dus om bij de pakken te blijven zitten, zeggen artsen van het Green Endoscopy Network (*).

MEDISCH

Zo'n 13 jaar geleden, in de pionierstijd van het internet, nam een pas afgestudeerde IT-student een patent op ART-Gallery.be, een domeinnaam die zovele jaren later dagelijks duizenden bezoekjes via het internet oplevert. ART-Gallery.be heeft intussen kunstenaars als Keith Haring, Francis Bacon, Karel Appel, Banksy in zijn portefeuille, maar ook het kruim van de Belgische hedendaagse kunstscene én een aantal veelbelovende jongere kunstenaars die stormenderhand de kunstwereld veroveren.

ZOMERWEDSTRIJD 2020

In zijn nieuwste film Da 5 Bloods toont Spike Lee het kiemen van de polarisering die het huidige Amerika en vele delen van de planeet teistert. In dit epos laat hij vier zwarte veteranen terugkeren naar Vietnam. De link met het heden is expliciet aanwezig.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

In Des Duivels? gaat Maarten Schuermans op zoek naar de roots van de populaire muziek. Samen met muzikant Bjorn Eriksson en Alain Rylant doorkruiste hij de VS op zoek naar verhalen. Dat de Black Lives Matter kwestie niet nieuw is, komt meer dan eens naar voren.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Na de verdere versoepeling van de coronamaatregelen schieten kleinschaliger evenementen als paddenstoelen uit de grond. Eentje ervan is Zomer in O. in 'de Stad aan Zee', Oostende.

CULTUUR+

Liefhebbers van live-muziek hebben ongetwijfeld een moeilijke periode achter de rug. Op 1 juli mag het slot weer van de concertzalen en kunnen onder strikte voorwaarden weer live-concerten doorgaan voor maximaal 200 gelukkige luisteraars. Flagey on Air wil de live-ervaring combineren met de radio-uitzending die een breder publiek wil laten meegenieten.

CULTUUR+

Het was maar een kort koninklijk besluit dat op 15 juni in het Staatsblad werd bekend gemaakt. Dat besluit van 29 mei 2020 wijzigde nog maar eens de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG), nog steeds bekend en berucht als het 'K.B.nr.78'.

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Steve Locatelli (41) is wat je noemt het prototype van de urban artist. Begonnen met graffiti, tags, rondzwervend van stad tot stad, leerde hij op straat in de stad wat kunst is. "Ook al woon ik in de bossen, ik heb de stad nodig. Daar haal ik mijn inspiratie."

ZOMERWEDSTRIJD 2020