Web weergave

De covid-19-pandemie heeft onmiskenbaar een psychische impact (gehad) op zowel huisartsen als specialisten. Tijdens de eerste covidgolf liet die impact zich bij huisartsen evenwel meer voelen.

ACTUEEL

Het Waalse ziekenhuiscentrum Chwapi lanceert een ambitieus programma om latex uit het OK te weren. Het project wordt gedragen door een pluridisciplinair team en krijgt financiële ondersteuning van het ziekenhuis.

ACTUEEL

Het is niet alleen een verhaal van meer huisartsen. Het is vooral een kwestie van een goede taakverdeling en praktijkorganisatie, van samenwerking en digitalisering, van nieuwe zorgvormen en financieringsmodellen.

ACTUEEL

Het KCE beveelt een systematische registratie aan van gegevens over ECMO-patiënten. Het Kenniscentrum kreeg de vraag om het gebruik van deze techniek in kaart te brengen en de factoren te onderzoeken die een doeltreffend en veilig gebruik bevorderen.

ACTUEEL

Na lange onderhandelingen tussen de federale regering en de gemeenschappen werd eerder dit jaar een nieuw akkoord bereikt over het aantal Riziv-nummers, met een verhoging van het aandeel afstuderende huisartsen. Feit blijft dat een gemeente op de twee in Wallonië met een tekort kampt. Wat is de strategie van het Waalse Gewest?

ACTUEEL

"Dat gedachten en gevoelens als 'willen stoppen met het beroep' en 'het gevoel er alleen voor te staan' zo aanwezig bleven bij artsen gedurende die hele eerste golf, is een teken aan de wand. Die gaan cumuleren - en wie weet hoeveel golven we nog gaan krijgen. Als de afvlakking bovendien zo traag verloopt, zijn er mogelijk zelfs chronische wonden geslagen."

ACTUEEL

De huisartsgeneeskunde staat voor duidelijke, doelgerichte keuzes. Een nieuwe nota tekent daartoe een actieplan uit en wil zo bijdragen tot heldere uitgangspunten in de discussie over de toekomst van het beroep en de geïntegreerde zorg.

ACTUEEL

Neen, vinden de experts, die zijn samengekomen op een symposium gehouden door het Antigifcentrum. Ons land moet een echt beleid inzake antidota voeren, de opleiding van gezondheidswerkers verbeteren en een multidisciplinair netwerk uitbouwen. Een onlineplatform dat aangeeft waar de antidota te verkrijgen zijn, zou al een eerste stap zijn.

ACTUEEL

Zowat een jaar geleden kwamen drie CGRP-remmers in België op de markt voor de preventie van migraine. Een vierde is in aantocht, met alvast een goedkeuring van de FDA en het EMA op zak. Hoe kijken hoofdpijnspecialisten intussen naar deze behandelingen? Prof. Jan Versijpt (dienst neurologie, UZ Brussel) geeft tekst en uitleg.

MEDISCH

De incidentie van melanoom neemt snel toe in België. In een tijdspanne van amper 12 jaar - tussen 2008 en 2020 - is het cijfer gestegen van 12,9 naar 29,6 per 100.000 inwoners, goed voor een factor 2,26. Op een andere manier bekeken, kan men stellen dat er in 2019 maar liefst 3.726 nieuwe gevallen werden gediagnosticeerd.

MEDISCH

In enkele jaren tijd heeft klassieke chirurgie voor aortastenose in sterke mate plaats moeten ruimen voor een interventionele behandeling (TAVI) bij oudere patiënten met een ernstige aortastenose en een hoog operatief risico. Leent een TAVI zich ook voor patiënten die een kleiner operatief risico lopen?

MEDISCH

Degeneratieve knieaandoeningen (knieartrose, degeneratieve meniscusscheuren of beide) zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van invaliditeit. De prevalentie stijgt bovendien door de groeiende wereldbevolking, vergrijzing en toename van zwaarlijvigheid. Artroscopische chirurgie blijft een frequent gebruikte behandeling, hoewel de meeste richtlijnen het gebruik ervan sterk afraden bij knieartrose.

COCHRANE CORNER

Sinds een tiental jaren waait er een nieuwe wind in de wereld van neurowetenschap en cognitieve psychologie: de hypothese van het brein als een voorspellingsorgaan. Zoals de maag voedsel verteert of het hart bloed rondpompt, genereren de hersenen voorspellingen. In die nieuwe zienswijze produceert en beheert het brein modellen van de werkelijkheid die met behulp van zintuiglijke informatie continu getoetst worden aan een veranderende en complexe wereld. Dankzij predicties op basis van wat we weten uit het verleden anticiperen we de toekomst. Het brein als voorspellingsinstrument is een krachtige theorie waarmee veel, voorheen moeilijk te begrijpen, aspecten van menselijk gedrag beter verklaard kunnen worden. Drie recente boeken introduceren het verfrissende gedachtegoed in eigen land.

MEDISCH

Welke genderverschillen bestaan vandaag (nog) in de medische wereld, en hoe hebben deze een invloed op de geneeskundeopleiding? Else Gien Statema en Naomi Dhollander organiseren opleidingen voor ziekenhuisopleiders en formuleren tips voor een inclusieve opleiding op de dienst.

PRAKTIJK

'Patiënt krijgt gelijk van rechter, zonder zelf fout te moeten bewijzen' en 'Voortaan kan patiënt het wél halen van artsen'. Onder deze titels brachten enkele kranten recent misleidende en voorbarige informatie bij een arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 20 november 2021 (1).

PRAKTIJK

Het Europees Parlement heeft beslist. Vanaf 2035 mogen enkel nog emissievrije auto's en lichte bestelwagens te koop worden aangeboden. Deze beslissing betekent dus ook het einde van de plug-in hybrides.

PRAKTIJK

Het kan soms lastig, of zelfs onmogelijk zijn in bepaalde omstandigheden om een museum te gaan bezoeken. Bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis vertoeft. Dan brengen we toch gewoon het museum naar het ziekenhuis, dachten S.M.A.K. en BD. Art for Care was geboren.

CULTUUR

Komend weekend opent in het Museum Dr. Guislain de tentoonstelling 'Open Hart' van Wim Opbrouck. Opbrouck ontsluit hiermee voor het eerst in 30 jaar zijn beeldend werk. Bij deze gelegenheid verschijnt bij Hannibal Books ook een boek met zijn tekeningen.

CULTUUR

Op 8, 9 en zondag 10 juli mogen de echte melomanen niet ontbreken in het Brugse Minnewaterpark waar u op het Cactusfestival andermaal een verrukkelijk eclectisch programma kan savoureren: van Robert Plant & Alison Krauss over Richard Hawley tot de snedige pop van Franz Ferdinand, Supergrass of Balthazar.

CULTUUR

Christian Dotremont is een van de meest originele kunstenaars van de CoBrA-beweging. Hij is vooral bekend geworden door zijn logogrammen waarin hij de grenzen tussen schrijven en schilderen doorbrak en zo zijn eigen beeldende taal ontwikkelde. Te zien in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

CULTUUR+

Anto-Carte is een kunstenaar die in Vlaanderen niet zo au sérieux werd genomen. Via Het Kunstuur hebben we de Waalse expressionist herontdekt. En nu is er de overzichtstentoonstelling in Beaux-Arts Mons die de laatste twijfels wegneemt.

CULTUUR+

De hele zomer lang kunt u in de Lieu d'Art et Action Contemporaine (LAAC) in Duinkerke een 100-tal werken uit de omvangrijke collectie van kunstverzamelaar Maurice Verbaet gaan bekijken. Een mooie synthese van Belgische kunst in de eerste decennia na WO II. Tegelijk presenteert het FRAC Grand Large een designtentoonstelling geconcipieerd door het Design Museum Gent.

CULTUUR+

De eerste universiteitsstad bij onze noorderburen kan in haar bijna 450-jarig bestaan terugblikken op een rijke geschiedenis waarin wetenschap, innovatie en cultuur mekaar de hand reiken. Maar dit jaar legt men in Leiden, de Europese City of Science, ook de link met de toekomst: op internationale congressen en bijeenkomsten van wetenschap wordt nagedacht over relevante vragen van deze tijd.

CULTUUR+

Tom Braekeleirs - Directeur BHIC

COLUMN en OPINIE

De Tieltse huisarts Jan Vandermeulen (70) is al lang gefascineerd door de geschiedenis van zijn stad en de oorlog die er vorige eeuw tweemaal dood en vernieling heeft gezaaid. Zo beschikt hij over unieke getuigenissen van patiënten. "Ik heb ze altijd genoteerd omdat ik het gevoel had dat die niet mochten verloren gaan." Zijn jongste pennenvrucht 'Tielt brandt' beschouwt hij dan ook als "een cadeau voor alle Tieltenaren".

ACHTERKRANT