Web weergave

De praktijkverschillen tussen pediaters in België zijn enorm. Zo schreef een kinderarts in het arrondissement Oudenaarde in 2017 voor 40 à 45% van zijn patiënten antibiotica voor. In het arrondissement Neufchâteau bedroeg dat percentage hetzelfde jaar slechts 10 à 15%.

ACTUEEL

Jo Vandeurzen werd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juli 2009, nadat hij met meer dan 69.000 voorkeurstemmen in het Vlaamse Parlement was verkozen. Na 10 jaar zet de 61-jarige Vandeurzen er een punt achter. Het Vlaamse volksgezondheidbeleid is sinds de jaren 1980 bij uitstek een christendemocratische bevoegdheid geweest - met een vijfjarig groen intermezzo tussen de CVP en de CD&V door. Of 15 jaar onafgebroken CD&V-bestuur nog een verlenging krijgt, is zeer de vraag.

EDITO
80

EDITO

Tien jaar lang was Jo Vandeurzen (CD&V) Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een derde termijn ambieert hij niet meer. We maken de. balans op van, vooral, de laatste vijf jaar en focussen op gezondheidszorg - de woonzorg en de voorzieningen voor gehandicapten, bijvoorbeeld, valt buiten onze focus.

ACTUEEL

EUTHANASIE 'Voor ik het vergeet', het meest recente boek van Wim Distelmans over het levenseinde bij dementie en wilsonbekwaamheid, verscheen midden mei en is al toe aan een tweede druk. "Een bewijs dat er veel onduidelijkheid bestaat over wat er momenteel kan en niet kan in ons land."

ACTUEEL

Tot nog toe blijft het tijdig vermoeden van een zeldzame ziekte voor eerstelijnsartsen in vele gevallen een onmogelijke opgave. Daarin zou de informatica weleens verandering kunnen brengen.

ACTUEEL

ZELDZAME ZIEKTEN Uit een peiling van apr. Marc Dooms (zie hiertegenover) en collega's blijkt dat huisartsen zichzelf een vrij passieve rol toemeten bij patiënten met zeldzame ziekten. Dr. Paul De Munck (huisarts in Brussel en GBO-voorzitter) heeft op die rol een andere visie.

ACTUEEL

VERVOLG BLZ1 Eind vorig jaar telde ons land 2.036 pediaters met het recht om Riziv-prestaties te verrichten. Dat zijn er 2% meer dan een jaar voordien toen er 2.001 kinderartsen waren.

ACTUEEL

IN MEMORIAM Op 9 juni overleed professor huisartsgeneeskunde Wim Betz (76), voormalig diensthoofd huisartsgeneeskunde aan de VUB. Bekendheid verwierf hij vooral als fervent bestrijder van alternatieve geneeswijzen en medeoprichter van Skepp.

ACTUEEL

EU-RAPPORT Patiënten in Europa maken nog maar weinig gebruik van hun recht om in een ander EU-land medische, terugbetaalde zorg te krijgen. Slechts een minderheid onder hen is zich bewust van hun recht om een beroep te doen op gezondheidszorg in het buitenland. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een nieuw verslag.

ACTUEEL

DOSSIER In 2018 waren er in 23 conflictgebieden minstens 973 aanvallen op zorgprofessionals, zorginstellingen, ziekenwagens en patiënten. Dat blijkt uit het verslag 'Impunity remains: 2018, Attacks on Health Care in 23 Countries in Conflict' van de Safeguarding Health in Conflict Coalition1. Het aantal gerapporteerde aanvallen nam significant toe in vergelijking met 2017, toen er 701 aanvallen waren in 23 landen.

ACTUEEL

RUIMTEGENEESKUNDE Een maandenlang verblijf op de maan of op Mars is geen wandeling in het park, want veel technische vragen en twijfels rond biologische effecten blijven bestaan. Er zal nog flink wat wetenschappelijk onderzoek nodig zijn om de projecten voor te bereiden. Samen met andere onderzoekers op wereldvlak zet Sarah Baatout zich schrap om de uitdaging aan te gaan. Ze steekt een tandje bij, nu Donald Trump vier jaar eerder dan oorspronkelijk afgesproken naar de maan wil.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHÈLE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Tijdens een ruimtereis staan astronauten bloot aan straling. Een paar uur op de maan verblijven is mogelijk gebleken, maar kan het ook op langere termijn?

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHÈLE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

REFLUX Onderzoekers aan het UZ Gasthuisberg buigen zich over een geneesmiddel voor intermitterende refluxklachten. Mogelijk heeft die medicatie een tot nog toe ongekend therapeutisch potentieel.

MEDISCH

VAN DE WERELD De massale dakloosheid in de VS vestigt de aandacht op de bijzondere epidemiologie in deze bevolkingsgroep. Daklozen in hun vijftiger jaren hebben aandoeningen die men in de gehuisveste bevolking associeert met 70- of 80-plussers.

MEDISCH

LONGZIEKTEN Luikse longartsen hebben vier nieuwe biologische merkers ontdekt in de uitgeademde lucht bij astmapatiënten, om de inflammatie te typeren. Hun resultaten, die tot stand kwamen met de medewerking van Maastrichtse collega's, kunnen een ommekeer betekenen in het beleid bij deze chronische en dure ziekte.

MEDISCH

FICALITEIT Omwille van een gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten zouden heel wat artsen geneigd kunnen zijn om te gaan schrijven of 'creëren': professoren, medewerkers van wetenschappelijke tijdschriften, et al.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: GEERT.VERRIJKEN@ROULARTA.BE

MOBILITEIT De wegenkaart in het handschoenenkastje heeft plaats geruimd voor navigatietoestellen en navigatie-apps op de smartphone. Maar wat is de beste positie voor een navigatiesysteem in de wagen?

PRAKTIJK

Hoewel de zorg die de Franse Vincent Lambert in leven hield enkele weken geleden stopgezet werd, besliste het hof van beroep in Parijs dat de behandeling alsnog heropgestart diende te worden. Vincent Lambert is al meer dan tien jaar verlamd en wordt sindsdien kunstmatig in leven gehouden.

PRAKTIJK

VONNIS In oktober 2015 maakten de disciplinaire raden van de Orde der Apothekers in de provincies waar MediCare-Market een winkel opende, telkens een zaak aanhangig tegen het bedrijf. Tegelijk stelden ze een stakingsvordering in. Als argumentatie verwezen ze naar de verwarring tussen de apotheken en de parafarmacieën van de groep.

PRAKTIJK

ERFENISRECHT U erft samen met uw broer(s) en/of zus(sen) een huis of appartement dat u zou willen inkopen. Hoe gaat u daarbij te werk? Kan dit onroerend goed tegen uw wil in verkocht worden door de anderen via een vastgoedmakelaar? En kunt u vermijden dat het pand uiteindelijk openbaar verkocht wordt?

PRAKTIJK

Met 'Kunst in de Wachtruimte' biedt de Gentse vzw David een portfolio aan met kunstwerken van een vijftiental kunstenaars. Momenteel loopt er bij huisartsenpraktijk VIVE in Wetteren zo'n synergieproject tussen kunst en zorg. Huisarts Marc Verstraeten nam het initiatief voor de expo 'Eerste lijn, geel goed'.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

FILMFESTIVAL Voor het te zomers wordt om veel in de bioscoop te vertoeven, vindt naar jaarlijkse gewoonte eind juni het Brussels International Film Festival (Briff) plaats.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

De klassieke muziekwereld bevindt zich vanaf nu in zomermodus. Dat betekent echter niet dat de melomanen op hun honger moeten blijven zitten. Tal van organisatoren trekken de komende weken nog wat extra registers open en presenteren veelkleurige muzikale programma's. Zowel liefhebbers van muzikale openheid als van specialismen komen aan hun trekken.

CULTUUR+

FESTIVAL Samen met Jazz in Marciac is Jazz à Vienne wellicht het belangrijkste jazzfestival in Frankrijk. In 2018 was het festival goed voor 222.000 bezoekers, van wie er 82.000 de te betalen concerten in het prachtige antieke theater bijwoonden. Vele groten der aarde hebben hier al opgetreden.

CULTUUR+

FILM/EXPO In Galerie Ronny Van De Velde (Knokke) kan u nog tot eind juli even binnenspringen om tekeningen te bekijken die Orson Welles maakte naar aanleiding van zijn film The Trial, naar het beroemde boek van Franz Kafka. Op 29 juni wordt de film in Scharpoord eenmalig vertoond.

CULTUUR+

SERIE Dat Domburg in de loop van de 19e eeuw kon uitgroeien tot een kuuroord met Europese weerklank heeft het te danken aan enkele pientere Middelburgse dames. Het idee om in zee te waden met badkoetsen vonden ze iets om in hun eigen achtertuin toe te passen. Begin 20e eeuw namen kunstenaars als Jan Toorop en Piet Mondriaan die voortrekkersrol over. In hun zog belandden ook Belgische kunstenaars in Zeeland.

CULTUUR+

Karolien De Ceulaer en Sven Aertgeerts, collega's van huisartsenpraktijk Bleyenbergh in Wilsele, staan in voor de medische opvolging van de Belgische vrouwenbasketbalploeg. Dit weekend spelen de Belgian Cats een internationaal toernooi, volgende week nemen ze deel aan het EK.

ACHTERKRANT