Artsenkrant

Web weergave

Door de coronapandemie lijkt het al een eeuwigheid geleden maar in januari beheerste het assisenproces over de euthanasie op Tine Nys de actualiteit. Drie artsen stonden terecht en werden vrijgesproken.

ACTUALITEIT

"Deze enquête bevestigt dat pneumologen belangrijke, noodzakelijke 'schakels' zijn in de klinische zorg voor covidpatiënten en dat ze nauw samenwerken met andere disciplines."

ACTUALITEIT

"Pneumologen in de eerste lijn waren soms slecht beschermd, collega's vielen uit en werden geïnfecteerd. Bovendien was de workload omwille van de zorg voor covidpatiënten niet alleen ongewoon maar ook aanzienlijk. Dit vooral doordat reorganisatie zich opdrong en door de zorg voor andere patiënten."

ACTUEEL

De pandemie van de afgelopen maanden stelde zorgverleners en de organisatie van de gezondheidszorg extreem op de proef. Artsen stappen in het beroep omdat ze zorg willen verlenen. In essentie gaat het over idealisme, over anderen helpen. Dat bleek ook. Dankzij hun tomeloze inzet konden huisartsen en specialisten supersnel schakelen. Niemand keek op een uurtje. De regering van haar kant liet het helaas al te vaak afweten.

EDITO

Tijdens de voorbije coronamaanden hebben verschillende technologieën hun nut bewezen voor de zorgsector. Vier daarvan moeten gezien hun voordelen ook 'na' de crisis absoluut in gebruik blijven, zo pleit keynote speaker en directeur van The Medical Futurist Institute dr. Bertalan Meskó in een van zijn recente blogs.

ACTUEEL

Een week geleden, op 4 juni, verloor de Vlaamse huisartsgeneeskunde één van haar grondleggers. Professor emeritus Alfons Van Orshoven was niet alleen een gedreven huisarts, maar ook een geboren pedagoog, een visionair strateeg en een enorm veelzijdig iemand, vertelt professor Jan Heyrman.

ACTUEEL

"Als er problemen zijn met een dossier dan contacteert de euthanasiecommissie de arts en wordt dit doorgaans opgelost. Die buffer voorkomt dat elke registratiefout meteen bij de onderzoeksrechter zou terechtkomen."

WAARVAN AKTE

Quotes verzameld door Geneviève Ostyn

WAARVAN AKTE

In Memoriam. Op 22 mei jl. overleed de bekende Brugse cardioloog dr. Luc Missault. Hij was verbonden aan het AZ Sint-Jan Brugge, en voorzitter van de wetenschappelijke raad en managing director van de Belgische Cardiologische Liga. "Voor velen kwam het overlijden van dokter Missault plots, want hij kwam er altijd goed voor en had steeds een glimlach op het gezicht."

ACTUEEL

Hoeveel van uw collega-artsen zitten op Twitter, en wie? En zou het niet handig zijn moest u ze allemaal - huisartsen, psychiaters, internisten, urologen, ... - kunnen volgen op dit sociale medium?

ACTUEEL

Prof. Guy Bogaert (dienst Urologie UZ Leuven) en ingenieurs van STADIUS KU Leuven hebben bij kinderen met bedplassen de structuur van de slaap bestudeerd met een slim polshorloge. Er waren wel degelijk verschillen met de slaap van de controlegroep. Maar wat betekent dat voor de praktijk?

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Vanaf het begin van de corona-epidemie was het duidelijk dat mannen ernstiger getroffen zijn dan vrouwen. Een subgroep met een bijzonder hoog risico treedt nu naar voren: kale mannen.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Terwijl sommige onderzoekers proberen reeds bestaande geneesmiddelen te herbestemmen voor de behandeling van covid-19, doen andere teams een poging om specifieke moleculen te ontwikkelen. Gastheereiwitten die het spike-eiwit bewerken zijn een mogelijk aangrijpingspunt.

MEDISCH

Eind mei publiceerde The Lancet een artikel waaruit bleek dat (hydroxy)-chloroquine, al dan niet in combinatie met een macrolide, de sterfte bij covidpatiënten verhoogt. Het artikel kreeg kritiek en werd vorige week ingetrokken. Emotionaliteit vervulde diverse functies in het gebeuren.

MEDISCH

In meer dan 80% van de gevallen vinden we een ziekte van het ademhalingsapparaat of het hart als oorzaak van pulmonale hypertensie. Een verhoogde druk in de longslagader wordt dan een biomarker van de onderliggende ziekte, maar is geen ziekte op zich. De behandeling omvat dan ook de behandeling van de onderliggende oorzaak. Enkel voor de resterende 20% en meer bepaald voor pulmonale arteriële hypertensie en chronische postembolische pulmonale hypertensie bestaan er specifieke geneesmiddelen.

CLINICAL UPDATE

Een studie van de Franse Académie nationale de Médecine treedt de hypothese bij die stelt dat de warmte invloed heeft op de epidemiologie van Covid-19 in landen met een gematigd klimaat. Een stijging van de temperatuur vertraagt het virus, maar doet het niet verdwijnen.

MEDISCH

Ook als arts zou het kunnen dat uw inkomen de laatste maanden ten gevolge van de coronacrisis aanzienlijk is 'teruggevallen' waardoor u tijdelijk een cash-probleem kunt hebben. Maar wist u dat u dan uitstel kunt vragen voor de betaling van uw sociale bijdragen en/of belastingen?

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Wie achteruit geleund of met de voeten op het dashboard meerijdt in een personenwagen, loopt bij een ongeval meer risico op ernstige letsels. Zelfs bij een snelheid van 30 km/u kan een passagier dodelijk gewond geraken.

PRAKTIJK

Zeven Belgische bedrijven hebben samen een pleister ontwikkeld die de ademhaling, hartslag en temperatuur van coronapatiënten draadloos, continu en vanop afstand kan monitoren. De waarden worden digitaal doorgestuurd naar de behandelende arts of specialist.

PRAKTIJK

Onder impuls van Dokters van de Wereld loopt in Kazerne Dossin, Mechelen, tot 25 oktober de fototentoonstelling 'Unsung heroes' of 'Onzichtbare heldinnen'. De Franse fotograaf Denis Rouvre, vooral bekend vanwege zijn ijzersterke portretten, stelt er 50 beklijvende foto's van vrouwen tentoon, elk met hun eigen, vaak schrijnende achtergrond, maar vooral ook hoopvol kijken naar de toekomst.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Een boek over een hoogplateau in Schotland en wat dat met een mens kan doen was bijna een vergeten meesterwerk.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

U bent allicht net als vele landgenoten ijverig op zoek naar een originele en veilige plek om wat rust te vinden en enkele dagen vakantie door te brengen in eigen land? Als een artistieke omgeving, een prachtige natuur en een originele suite u niet afschrikken moet u beslist eens een kijkje nemen op de website van het Atelier Lachaert Dhanis in Tielrode in een landschap van slikken en schorren waar de getijdenrivier Durme in de Schelde uitmondt.

CULTUUR+

AAaRGh, voltijds cartoonist en bekend van onder andere Metro, TeVe-Blad en De Zondag, zat net als iedereen wekenlang in lockdown. Hij besloot zijn Facebook-account te vullen met dagelijks drie coronacartoons. Nu brengt hij die coronacartoons chronologisch in een boek.

CULTUUR+

Met het Theatertabletproject zet het Gentse stadstheater een nieuwe stap naar de integrale toegankelijkheid van zijn producties voor verschillende doelgroepen, waaronder blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden.

CULTUUR+

Het kabinet Beke heeft beslist om de vestigingspremie in huisartsenarme gebieden af te schaffen. De plotse stopzetting van de premie veroorzaakte heel wat heisa. Nieuwe huisartsen starten gewoonlijk in het najaar met hun praktijk en velen hadden op de bonus van 20.000 euro gerekend.

OPINIE REACTIES? AKOPINIE@ROULARTA.BE

We schrijven begin april 2020. Sedert enkele weken wordt aan de artsen van het UZ Gent gevraagd om niet-dringende consultaties uit te stellen of telefonisch te doen - ik hoef u niet uit te leggen hoe dat komt. Op de dienst hematologie contacteren de artsen hun patiënten die gepland staan voor een consultatie persoonlijk, een voor een.

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Sinds 1 juni stapt de oudste huisarts van ons land zijn eigen coronamarathon. "Captain Tom Moore was zeker de inspiratiebron om dit te doen. Mijn kinderen zeiden: 'Pa, jij bent niet alleen ouder, maar fysiek veel beter dan die Engelsman, dat kan jij beslist ook", dixit dokter Alfons Leempoels (103). Met zijn actie wil hij fondsen werven voor het onderzoek tegen corona.

ACHTERKRANT