Artsenkrant

Web weergave

Vlaamse huisartsen zijn met zo'n 20% meer dan de Waalse huisartsen - maar hun inkomsten bedragen bijna het dubbele van hun Waalse collega's. De huisartsgeneeskunde ontwikkelt zich voor een stuk anders in de twee gemeenschappen. Elke gemeenschap zal de medische workforce-planning bijzonder ter harte moeten nemen.

ACTUEEL

Een nieuw wetsontwerp geeft artsen de mogelijkheid om een 'schriftelijk verzoek voor een groep patiënten' op te stellen. Dat hoeft de identiteit van de patiënten niet te vermelden. Op basis van het verzoek kan de arts zich bevoorraden bij een apotheker.

ACTUEEL

Elke erkende 'actieve' arts kan tot 26 juni om middernacht via elektronische weg zijn/haar stem uitbrengen op de doktersvakbond van zijn/haar keuze. Belangrijk: u hoeft daarvoor niet bij een syndicaat te zijn aangesloten. Hoe zit de procedure precies in elkaar?

ACTUEEL

De Planningscommissie voorziet dat er in het jaar 2041 bijna 10.000 huisartsen in Vlaanderen actief zullen zijn. Dat zijn er een kleine 3.000 meer dan in 2021. Toch zullen deze huisartsen minder dan vandaag, aan de behoeften van de bevolking kunnen beantwoorden.

ACTUEEL

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts/zorgverlener. Deze aflevering: toen huisarts Magalie Desmedt op haar 36ste borstkanker kreeg, is ze op de rem moeten gaan staan.

ACTUEEL

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. U, beste lezer, bepaalt mee wie de winnaar wordt door te stemmen op artsenkrant.com. We zetten de vijf kanshebbers nog eens op een rijtje.

ACTUEEL

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen keurde onlangs het project rond de thuishospitalisatie goed. Het dossier ging vervolgens naar het Verzekeringscomité en naar de regeringstafel.

ACTUEEL

Duurzaamheid in de gezondheidszorg was het belangrijkste thema op het jongste congres van de Belgian Association of Ambulatory Surgery (BAAS). Dermatoloog Eveline DeCoster, kabinetsmedewerker van minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi (Ecolo) trok aan de alarmbel. En er was een opmerkelijke uiteenzetting van prof. Alain Kalmar (UGent).

ACTUEEL

Op 12 juni vindt de eerste conferentie plaats van HealthNest, een initiatief dat Belgische actoren rond gezondheidsvaardigheden samenbrengt. Keynotespreker Kristine Sørensen, voorzitter van de International Health Literacy Association (IHLA), belicht er de uitdagingen waar artsen voor staan.

ACTUEEL

Tussen 2017 en 2022 legden duizenden artsen en andere zorgverleners in Engeland klacht neer omwille van seksueel grensoverschrijdend gedrag van patiënten, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van The BMJ en The Guardian bij NHS-ziekenhuizen en politiezones.

ACTUEEL

Naar aanleiding van het afbouwprogramma voor benzodiazepines (BZD) en z-drugs dat de overheid een paar maanden geleden heeft gelanceerd, organiseerde het Centrum Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen onlangs een online leermoment (zie ook kader).

MEDISCH

Op 1 juni organiseerde de 'All United for MG'-coalitie de eerste Europese Myasthenia Gravis-dag. Het doel van deze groep Europese patiëntverenigingen en -vertegenwoordigers is meer bekendheid te creëren voor myasthenia gravis en de gevolgen ervan voor patiënten en hun verzorgers. Het initiatief kadert in de strijd tegen zeldzame ziekten die op Europees niveau een belangrijk aandachtspunt vormt.

MEDISCH

Na duurzame, groene beleggingsfondsen en andere ESG-varianten hebben verschillende beheerders onlangs fondsen gelanceerd die de ambitie hebben om de biodiversiteit te beschermen. Is dit een marketingvondst of een overtuigende nieuwe benadering?

PRAKTIJK

De slimme weegschalen van Withings draaien al een tijdje mee, maar toch zag de fabrikant nog ruimte voor verbetering. Zo kan de nieuwe Body Smart nu ook de Basal Metabolic Rate (BMR) van de gebruiker meten, naast de usual suspects als gewicht, vochtpercentage en vetmassa.

PRAKTIJK

De voorbije jaren is het aantal speedpedelecs en elektrische steps in België fors gegroeid. Deze nieuwe vervoersmiddelen zijn niet zonder risico's voor bestuurders en andere weggebruikers.

PRAKTIJK

Van feestzaal, kraakpand tot museum voor kwetsbare zielen: de geschiedenis van het Trinkhall Museum in Luik, is al even bijzonder als zijn collectie. Deze telt 4000 kunstwerken van Belgische en internationale kunstenaars met een verstandelijke beperking, een unicum in de wereld.

CULTUUR

In 'A Good Person' wordt de rooskleurige toekomst van een jonge vrouw plots gitzwart na een drama. Regisseur Zach Braff vond de finesse om de wederopbouw en heling van zijn protagoniste over te brengen op een groot publiek, met dank aan Florence Pugh en Morgan Freeman in glansrollen.

CULTUUR+

De komende dagen vindt in het hartje van Brussel de Midsummer Mozartiade plaats. Een festival dat je zomaar tegen het lijf kan lopen, of dat je in het bijzondere Théâtre Royal des Galeries kan gaan opzoeken: daar wordt Die Zauberflöte en Mozarts Requiem opgevoerd.

CULTUUR+

Nog tot 26 juni krijgen alle artsen in ons land de kans om te kiezen wie hen de komende vijf jaar zal vertegenwoordigen in tal van raden en commissies die het gezondheidsbeleid in ons land mee uittekenen. Het belang van deze verkiezingen kan niet genoeg benadrukt worden. Daarom roepen we met alle ziekenfondsen samen artsen op om hun stem uit te brengen.

VRIJE TRIBUNE

Dirk Maes (net gepensioneerd arts) en Hilde Proot (huisarts) steunen al sinds 2003 Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda. Een gevarieerd ontwikkelingsproject dat zowel inzet op scholing, gezondheidszorg als landbouwprojecten.

ACHTERKRANT