Artsenkrant

Web weergave

Domus Medica publiceerde onlangs de resultaten van een enquête bij huisartsen. Die vond plaats bij de heropstart van de praktijken. Van de huisartsen die antwoordden gaf bijna 85% aan inkomen te hebben verloren in de voorbije periode. Acht procent trok aan de alarmbel: zo konden ze het geen zes maanden meer uithouden.

ACTUEEL

Met een zucht van opluchting zien we dezer dagen in ons land een gestadige terugloop van de indicatoren die de ernst van de covidepidemie weergeven. Het ziet ernaar uit dat we een veldslag gewonnen hebben. Maar allicht niet de oorlog.

ACTUEEL

Op het Verzekeringscomité van maandag 25 mei kwam het uitvoerings-KB ter sprake dat de financiering van het personeel van de triage- of testcentra regelt. Het betrof de forfaitaire vergoedingen per uur.

ACTUEEL

Al langer is bekend dat uit- en afgestelde zorg tijdens de coronacrisis artsen-specialisten en ziekenhuizen flink wat geld heeft gekost. Om de grootste financiële nood te lenigen, betaalde de overheid een miljard voorschot aan de ziekenhuizen. De eerste lijn werkte zich eveneens uit de naad om de pandemie het hoofd te bieden. Doorgaans gebeurde dat bescheiden, ver weg van de schijnwerpers.

ACTUEEL

"Nu de druk wat van de ketel is, zullen we artsen vragen minder frequent te rapporteren. In de zomer gaat het tempo naar één e-form per week. Voor het najaar verfijnen we de epidemiologische monitoring", zo stelt Covidbarometer-coördinator Bert Vaes.

ACTUEEL

SEROLOGISCHE TESTSAlleen met een bloedtest kan je nagaan of iemand effectief antistoffen heeft. In principe zouden huisartsen die tests vanaf deze week kunnen uitvoeren, zo kondigde minister De Block aan. Patiënten die gewoon nieuwsgierig zijn zouden de tests op eigen kosten nu ook kunnen laten uitvoeren.

ACTUEEL

Een eerdere uitrol van de palliatieve zorg indicator tool (PICT) zou een grote hulp zijn geweest bij deze covid-19-pandemie, stelt Jan De Lepeleire. Helaas, het Koninklijk Besluit uit 2018 over de criteria om de palliatieve patiënt te definiëren is tot nu niet operationeel. De politiek en de samenleving moeten hun kijk op palliatieve en levenseindezorg dringend bijstellen. Ook in coronatijden.

ACTUEEL

Elke maand brengt Artsenkrant in samenwerking met Zorgnet-Icuro een inspirerend initiatief van patiëntenparticipatie in ziekenhuizen onder de aandacht. In revalidatiecampus St.-Ursula van het Jessa Ziekenhuis worden patiënten zo veel en zo vroeg mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van revalidatietechnologieën.

ACTUEEL

Coronavirus Voor het eerst is een publicatie verschenen over een vaccin tegen covid-19 toegepast bij de mens. Het gaat in deze prille fase om gezonde vrijwilligers. De bevindingen zijn beloftevol, maar veel vragen blijven nog onbeantwoord.

MEDISCH

Coronavirus In ons vorige nummer kon u lezen dat de NIAID-studie rond remdesivir nog niet gepubliceerd was. Dat is intussen gebeurd, althans via een preliminair rapport. Het middel verkort de ziekteduur, maar de auteurs merken op dat de sterfte bij de behandelde patiënten hoog blijft.

MEDISCH

Coronavirus De acute longletsels veroorzaakt door covid-19 zijn bij sommige patiënten spectaculair en kunnen beademing vergen. Zal er in een aantal gevallen op langere termijn longfibrose ontstaan? We hebben daarover momenteel geen gegevens, maar auteurs in The Lancet Respiratory Medicine zijn bezorgd.

MEDISCH

ROOKSTOP Hoewel we al 70 jaar lang weten dat roken longkanker veroorzaakt, blijft roken nog steeds een enorm gezondheidsprobleem. Het blijft een grote uitdaging om enerzijds te voorkomen dat jongeren aan het roken gaan en anderzijds rokers te helpen om te stoppen. Prof. dr. Kristiaan Nackaerts en Sven Van Lommel, respectievelijk longarts en tabakoloog in het UZ Leuven, geven een stand van zaken.

CLINICAL UPDATE

Wie vroeger na genezen te zijn van kanker een schuldsaldoverzekering wilde afsluiten, betaalde daarvoor vaak zeer hoge premies of werd zelfs uitgesloten van de mogelijkheid om zo'n verzekering af te sluiten. Een nieuwe wet maakt daar nu komaf mee. Wat houdt deze wet precies in en met welke spelregels moet u nu rekening houden?

PRAKTIJK

BOEKEN Hoe zorgt de verzorgingsstaat (niet) voor zijn meest kwetsbare burgers? Waar en hoe loopt het zo vaak fout in de geestelijke gezondheidszorg? En vooral, wat zouden we daar aan kunnen doen? Analyse en praktische gespreksstof in een voortreffelijk boek over 'verwarde personen'.

PRAKTIJK

AUTO Mercedes is de oudste nog (over)levende autoconstructeur. Het Duitse premiummerk heeft als geen ander de technologische vooruitgang in de autobranche vorm gegeven. Die pioniersrol vervullen nu concurrenten, de ster schittert niet meer. Het trieste bewijs van de mislukte start in het nieuwe tijdperk van de elektromobiliteit levert de EQC.

PRAKTIJK

CONTACT TRACING De haven van Antwerpen test - in avant-première - slimme armbanden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een alarmsignaal in de armband gaat af wanneer mensen dichter dan 1,5 meter bij elkaar komen.

PRAKTIJK

BOEKEN De Gentse universiteit was in het begin van vorige eeuw heel populair. In de jaren 1920-30 streken internationale studenten neer in Gent om er te studeren. Onder hen ook heel wat Joden. Maar de situatie werd hachelijker vanaf 1933, toen in Duitsland racisme en fascisme de kop opstaken en de wereldorde onrustiger werd.

CULTUUR

In 2020 blazen heel wat legendarische albums 50 kaarsjes uit. Van Morrison Hotel van The Doors over The Beatles' Let it Be, Led Zeppelin III tot Black Sabbath, die laatste zelfs met twee albums. Wat een legendarisch muziekjaar.

COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

REEKS Grondlegger van de etnomusicologie, wordt de Hongaarse componist Béla Bartók (1881-1945) beschouwd als een van de belangrijkste musici van de 20ste eeuw. Hij overleefde een longtuberculose, de Spaanse griep na WO I, maar overleed uiteindelijk in de VS aan chronische leukemie, een ziekte waarvan de diagnose hem nooit expliciet werd bekendgemaakt.

CULTUUR+

Ja, er bestaan nog televisieprogramma's die je verbijsterd achterlaten! Ik heb het niet over Temptation Island of een oorlogsreportage van Rudi Vranckx. Waar ik vorige week met open mond naar zat te kijken, was het quizprogramma De Campus Cup.

OPINIE

Eén jaar na 'De Penis', een boek met alle mogelijke weetjes over de jongeheer, pakt professor Piet Hoebeke uit met een nieuwe uitgave, een encyclopedisch werk haast, waarin hij de seksuele identiteit van de homo sapiens door de tijden heen ontrafelt.

ACHTERKRANT