Artsenkrant

Web weergave

Het actieplan 2022-2024 is in de maak. Frank Robben lichtte op het colloquium van de informaticaverpleegkundigen - de 25ste editie van ICT4care - een tip op van de sluier: een geïntegreerd patiëntendossier, meer standaardisatie, een versoepeling van de toegangsmatrix, hergebruik van geanomiseerde gegevens,...

ACTUEEL

Sinds een tweetal weken legt een grootschalige cyberaanval de Waalse intercommunale Vivalia plat. Wat het debat over de overheidsmiddelen ter bescherming tegen informaticapiraten weer doet oplaaien. Waar wacht men op om zorginstellingen de nodige wapens te geven om hackers af te weren?

ACTUEEL

Weg met lange lijsten van rapporten in CoZo waarin u dat ene verslag zoekt voor het probleem waarmee de patiënt nu voor u zit? Meer standaardisatie binnen de systemen moet het ontsluiten van gegevens makkelijker maken.

ACTUEEL

VUB, Sciensano, het Vlaamse en Brusselse Gewest roepen onderzoekers op om hun expertise rond proefdiervrije methoden zoveel mogelijk te delen via het digitale platform RE-Place. "Om maximaal gebruik te kunnen maken van deze kennis, is het van essentieel belang dat alle wetenschappers in België meewerken aan het RE-Place project."

ACTUEEL

Het wettelijk kader dat het bedrijven mogelijk maakt om bij patiënten thuis medische apparatuur te installeren, bestaat. Het moet wel verder worden uitgewerkt. Een verplicht systeem van autocontrole is noodzakelijk. Daarbij kunnen door het FAGG goedgekeurde gidsen een mogelijk hulpmiddel zijn.

ACTUEEL

De onderzoekseenheid voor osteopathie van de ULB (URSO) doet research naar chronische pijn, en meer in het bijzonder naar zogenaamde neuro-musculoskeletale pijn: pijn in het gewrichtssysteem, weefsel (spieren en fascia) en neuralgie (zoals ischias). Er werden interviews afgenomen met twaalf patiënten om te begrijpen hoe chronische pijn hun leven bemoeilijkt.

ACTUEEL

Op 28 mei 2002 kondigde Koning Albert II de wet betreffende de euthanasie af. Die werd bekend gemaakt in het Staatsblad van 22 juni 2002 en trad drie maanden later in werking. Een stand van zaken.

ACTUEEL

In 2020 en 2021 zijn bijna 800 terugbetaalde generische geneesmiddelen voorgoed van de Belgische markt verdwenen. Door de vaste geneesmiddelenprijs en de stijgende inflatie zitten de producenten vaak tussen hamer en aambeeld, zegt Joris Van Assche van koepelorganisatie Medaxes.

ACTUEEL

Een lip-, kaak- en gehemeltespleet is een van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen. Naast efficiënte preventie is een geoptimaliseerde behandeling cruciaal om de impact op de ontwikkeling van kinderen met schisis minimaal te houden. En daar slagen we in Vlaanderen in.

MEDISCH

Artsen weten misschien veel van ziektes, maar wat weten ze van wat daarna komt? Hoe worden mensen weer beter na een ingreep of behandeling, nadat het bot weer aan elkaar gegroeid is, de wonde geheeld, de infectie afgeweerd? Naar het antwoord op die vraag gaat Gavin Francis op zoek in Recovery, een pleidooi voor de 'lost art of convalescence', de verwaarloosde kunde van het genezen.

MEDISCH

ViiV Healthcare heeft als missie om geen enkele persoon die met hiv leeft, achter te laten. Het bedrijf werkt samen met partners in de publieke, private en sociale sectoren om hiv bovenaan de prioriteiten-lijst van de publieke gezondheidszorg te houden.

MEDIFORUM

Het klinkt cynisch dat wie zorg draagt voor leven en gezondheid, kan leren van wat dood en vernieling zaait. Maar oorlog mobiliseert nu eenmaal veel financiële middelen en motivatie, die een voedingsbodem vormen voor het vergaren van kennis. Traumazorg is een discipline bij uitstek die leermomenten uit militaire conflicten niet kan veronachtzamen. Op een recent symposium besprak prof. Peter De Paepe (diensthoofd spoedgevallen, UZ Gent) enkele principes van doeltreffende traumazorg en gaf aan hoe de militaire geneeskunde daartoe bijgedragen heeft.

MEDISCH

Een patiënt vraagt u om bepaalde gegevens in zijn medisch dossier aan te passen of deze zelfs te wissen. Hij wijst daarbij onder andere op de zogenaamde GDPR-wetgeving die hem dit recht zou verlenen. Wat nu?

PRAKTIJK

Het Arbeidshof te Gent velde enige tijd geleden een interessant arrest naar aanleiding van het ontslag van een ziekenhuisverpleegkundige wegens het schenden van het beroepsgeheim.

PRAKTIJK

Twee Nederlandse experts scheiden in De burn-out bubbel feiten van fictie. De diagnose is immers onderhevig geworden aan begripsinflatie, stellen ze.

PRAKTIJK

Elk jaar duiken er weer veranderingen en vernieuwingen op in onze belastingaangifte die we traditioneel in juni moeten invullen. We zetten beknopt de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje. Het gaat om een zestal veranderingen ten opzichte van 2021.

PRAKTIJK

Tijdens het eerste kwartaal 2022 was bijna een op de drie nieuwe auto's in ons land een plug-in hybride (PHEV) of full electric (BEV), 62% was voor rekening van bedrijven en zelfstandigen. Intussen breidt ook het rijbereik van de nieuwe elektrische auto's fors uit, dat bewijst een roadtest met de nieuwe Mercedes EQE 350+ AMG Line.

PRAKTIJK

Volgende week staat Patti Smith twee avonden in Het Koninklijk Circus (Brussel). Het icoon werd op 30 december laatstleden 75, maar boette nog niets in aan poëtische kracht en/of punkattitude.

CULTUUR

In het Noord-Franse Tourcoing loopt een uiterst originele tentoonstelling in het bijhuis van het Parijse Institut du Monde Arabe. Picasso wordt er in juxtapositie geplaatst met modernistische kunstenaars uit de Arabische wereld.

CULTUUR

Else Tambuyzer Directeur Vlaams Patiëntenplatform

COLUMN en OPINIE

De Nederlandse psychiater met Afghaanse roots Forugh Karimi (50) brengt met De moeders van Mahipar een veelgelaagd en beklijvend verhaal over de lotgevallen van Afghaanse migranten in Europa. Haar roman is evenzeer een rollercoaster die je meeneemt in een verhaal vol diepmenselijke emoties.

ACHTERKRANT