Web weergave

De hervorming van het dagziekenhuis betekent extra werk voor de huisartsen en is enkel haalbaar als er aanzienlijke ondersteunende maatregelen worden getroffen. Dat was de teneur op het afgelopen congres van de Belgian Association of Ambulatory Surgery (BAAS).

ACTUEEL

Begin 2023 lanceerde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de 'Green Deal Duurzame Zorg'. Doel daarvan is om in de zorg- en welzijnssector de dynamiek rond duurzaamheid aan te zwengelen. Enerzijds vangt de (gezondheids)zorg mee de fysieke en mentale gevolgen van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving op. Anderzijds draagt de sector er natuurlijk ook zelf niet zuinig toe bij.

EDITO

Begin deze week lieten de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed trekken om het te laten onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Meer dan 9.000 mensen meldden zich reeds aan voor dit onderzoek.

ACTUEEL

Vijftien studenten aan de ULB kregen te horen dat ze niet in aanmerking komen voor de bekwaamheidsprocedure voor de master in de huisartsgeneeskunde... nadat ze die procedure al hebben doorlopen. De faculteit roept een administratieve vergissing in: de studenten hadden een gelijkschakeling van hun diploma behaald in Vlaanderen, en niet in de Federatie Wallonië-Brussel.

ACTUEEL

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant de kiescampagne op gang. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In de vijfde aflevering komen de FOD Volksgezondheid en ASGB aan bod.

ACTUEEL

De Vlaamse overheid lanceerde onlangs een (nieuwe) oproep voor brede eerstelijnspraktijken. Artsenkrant bezoekt er iedere maand een van. Aan Halmaalweg 4 in Sint-Truiden, net naast het psychiatrische ziekenhuis Asster, komt een brede eerstelijnspraktijk die zich zal richten naar alle burgers van de wijk en naar mensen met een ernstige langdurige psychische kwetsbaarheid in het bijzonder.

ACTUEEL

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. U, beste lezer, bepaalt mee wie de winnaar wordt door te stemmen op artsenkrant.com. We zetten de vijf kanshebbers nog eens op een rijtje.

ACTUEEL

"Als enige bedrijfstak zorgt de farmaceutische industrie systematisch voor toegevoegde waarde, voor groei van de werkgelegenheid en een hogere productiviteit. Onze boodschap luidt dan ook: valoriseer dat ten gunste van de patiënt. Slacht de kip met de gouden eieren niet."

ACTUEEL

"Samen met onze partners in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, overheden, farmabedrijven,... levert IQVIA toegevoegde waarde aan het ecosysteem van de gezondheidszorg. Het finale doel is patiënten helpen. Innoveren is voor ons erg belangrijk. Dat doen we onder meer via investeringen in acquisities, synergiën en ontwikkeling."

ACTUEEL

Het e-Healthplatform kan een massa gegevens die opgeslagen zitten in medische dossiers mee helpen beschikbaar maken voor secondary use. Dat zou onder meer kunnen dienen om AI-systemen te trainen. De rol van het platform is die van een trusted third party.

DOSSIER

Philippe Coucke, diensthoofd radiotherapie aan het CHU van Luik en hoogleraar radiotherapie aan de Universiteit van Luik, schreef al meerdere boeken over de geneeskunde van de toekomst en artificiële intelligentie (AI). Volgens hem is gezondheidszorg zonder artificiële intelligentie onmogelijk.

DOSSIER

Prof. Philippe Kolh, directeur van de afdeling informatiemanagement aan het CHU van Luik en gewoon hoogleraar humane fysiologie en biochemie aan de Universiteit van Luik, ziet in artificiële intelligentie vooral een instrument dat artsen kan helpen en hun dagelijks werk kan verlichten. Maar een wettelijk en regelgevend kader is noodzakelijk.

DOSSIER

Professor Celine Vens is een computerwetenschapper die onderzoek verricht naar toepassingen van artificiële intelligentie in de geneeskunde.(*) Ze doceert ook AI-technieken aan geneeskundestudenten. We vroegen haar welke impact artificiële intelligentie zal hebben op de artsenpraktijk van morgen.(*) Professor Celine Vens is verbonden aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de Kulak (campus Kortrijk). Ze is ook hoofd van de Subdivisie ITEC Machine Learning en Artificiële Intelligentie (Itec is een interdisciplinaire onderzoeksgroep van de KU Leuven en IMEC).

DOSSIER

Een ontspoorde managementcultuur waarin efficiëntie, kosten-batenethiek, omzet en concurrentie domineren is een belangrijke verklaring voor de huidige burn-outgolf. Dat stelt prof. Jan Rosier, hoogleraar aan University College Dublin, in een webinar van Arts in Nood.

PRAKTIJK

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet aanbevelingen om de veiligheid van voetgangers in stedelijke gebieden te verbeteren. Volgens de WHO sterven jaarlijks meer dan 270.000 voetgangers op de wereldwegen, goed voor 22% van alle verkeersdoden.

PRAKTIJK

Wie zijn bijdrage betaalt aan de Orde der artsen en een pasfoto oplaadt via het e-loket van de website van de nationale raad ontvangt voortaan een medische identiteitskaart. Dat laat u toe uw hoedanigheid van arts te bewijzen.

PRAKTIJK

Sao Miguel, Graciosa, Faial, Horta, Pico, Terceira... Namen die doen dromen. De Portugese eilandengroep wordt wel eens het Hawaï van Europa en de vulkanische archipel genoemd. Na hun ontdekking in de 15de eeuw stonden de Azoren evenwel bekend als de Vlaamse Eilanden. Een ietwat vergeten geschiedenis.

CULTUUR

In 'Sur l'Adamant' (Gouden Beer in Berlijn, 2023) stelt documentairemaker Nicolas Philibert zijn camera op in L'Adamant, een drijvend psychiatrisch dagziekenhuis in hartje Parijs. We hadden een gesprek met Philibert die pleit voor een meer empathische psychiatrie.

CULTUUR+

De prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd kent een vierjaarlijkse cyclus met opeenvolgend viool, piano, cello, en dit jaar, zang. Het biedt een platform om jonge zangtalenten - tussen 18 en 33 jaar - te ontdekken, die klaar zijn voor een internationale carrière. Wat de wedstrijd zo uniek maakt, is het element van competitie, dat je niet vindt in het reguliere concertcircuit. Dat leidt tot een smaakvolle cocktail die volle concertzalen trekt en een breed publiek, dat kan genieten via diverse kanalen.

CULTUUR+

U kent ongetwijfeld de anatomische modellen van dr. Louis Auzoux (1797-1880). Elk zichzelf respecterend medisch museum heeft wel een of meerdere zulke modellen in de collectie. Het verhaal achter de productie van die modellen is minder bekend. Daarvoor moeten we naar de regio van de Eure in hartje Normandië waar het Musée de l'Ecorché d'Anatomie het verhaal vertelt van dr. Auzoux en zijn anatomische modellen.

CULTUUR+

Dr. Lien Bekaert besloot haar werk als onco-neurologe neer te leggen. Met haar man en hun drie kinderen maakte ze een ingrijpende keuze. Ze verkochten hun huis, lieten een catamaran bouwen en glijden voortaan zeilend door het leven.

ACHTERKRANT