Artsenkrant

Web weergave

Op 21 december kwam er een nieuw tarievenakkoord tot stand tussen artsen en ziekenfondsen. U las misschien de tekst of vernam de krachtlijnen. Niet tevreden? Het akkoord wil het u gemakkelijker maken om het zelf te onderhandelen.

ACTUEEL

Voor het geval de omikronvariant de komende weken ongenadig toeslaat en er (ook) heel wat huisartsen uitvallen, heeft huisartsenvereniging Domus Medica een noodplan in vier fases klaar. "In de hoop dat we het nooit moeten gebruiken", voegt voorzitter Roel Van Giel eraan toe.

ACTUEEL

Naar jaarlijkse gewoonte worden op het einde van het jaar de Twitter rangschikkingen bekend gemaakt van de health influencers in de Belgische gezondheidszorg. AK-columnist en huisarts Stijn Geysenbergh voert de top aan van de individuele zorgverstrekkers. Uw krant staat op de tweede plaats bij de organisaties.

ACTUEEL

Alle artsensyndicaten claimen dat ze hard gewogen hebben op het nieuwe akkoord. "Ieder artsensyndicaat vindt er wel eigen belangrijke punten in terug. Maar daar zal elk syndicaat de komende twee jaar ook werk van moeten maken", stelt Roel Van Giel.

ACTUEEL

Collega-zorgverleners niet betrekken bij een levenseindebeslissing op de afdeling neonatale intensieve zorgen (NICU) is problematisch. Multidisciplinair overleg vooraf is zeer belangrijk. Een ook is het leerrijk om na elke stervensbegeleiding een debriefing te doen, ook al is het gehele proces goed verlopen.

ACTUEEL

Vandaag is Petra De Sutter vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Als twee van de 1.150 artsen in het UZ Gent hadden we destijds weinig contact met elkaar. Toch begroet ze mij als een oude vriend.

ACTUEEL

Vanuit de Wet Patiëntenrechten bekeken zijn bijkomende beleidsmaatregelen zoals verplichte vaccinatie mogelijk om de vaccinatiegraad te verhogen. Maar elke maatregel moet een zogenaamde 'proportionaliteitstoets' ondergaan.

ACTUEEL

Om voorbereid te zijn op een mogelijke omikron-storm, ontwikkelde Domus Medica een noodplan in vier fases. Van code groen, de normale situatie, tot en met code zwart waarin regionaal grote aantallen huisartsen uitvallen. Welke maatregelen zijn er nodig om de zorgcontinuïteit te garanderen?

ACTUEEL

Net voor Kerstmis kregen twee orale antivirale geneesmiddelen tegen covid-19 van de FDA toestemming voor gebruik onder welbepaalde voorwaarden. Gegevens rond beide geneesmiddelen worden ook bij het EMA onderzocht.

MEDISCH

Net voor de kerstvakantie wijdde Artsenkrant een artikel aan 'het syndroom van Bonnie en Clyde' of hybristofilie. Men ziet het bij personen, voornamelijk vrouwen, die verliefd worden op een zware misdadiger, omdat ze gefascineerd raken door het misdadige gedrag. Casuïstiek verduidelijkte in het artikel het spectaculaire karakter van het fenomeen. Maar wie zijn die vrouwen die verliefd worden op een misdadiger? Beantwoorden ze aan een bepaald profiel?

MEDISCH

De druk op intensieve zorg bedden plaatst artsen soms voor moeilijke keuzes om te bepalen welke patiënten wel, en andere dus niet, kunnen worden opgenomen. Wat zegt het wettelijk kader hierrond?

PRAKTIJK

In een recent arrest oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de vrijstelling van btw voor medische verzorging niet zonder meer mag worden voorbehouden aan de beoefenaars van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep. Wat betekent dit concreet, en wat zijn de gevolgen?

PRAKTIJK

Drie boeken over gezondheidszorg en de zoektocht naar een betere wereld. Hoe gaan we vervreemding tegen? Hoe bieden we patiënten op elke moment van hun leven maar vooral op scharnierpunten warme zorg? En hoe passen we het systeem aan de noden van morgen aan? Elk vanuit hun invalshoek reiken Luc Van Gorp, Chris Gastmans en Geert Wellens bouwstenen aan.

PRAKTIJK

Wij beleven het einde van een tijdperk in de automobielgeschiedenis. Onder druk van de politiek en een toenemend milieubewustzijn in hoofde van de burger hebben de autoconstructeurs het stuurwiel omgegooid en zetten zij de ene elektrische auto na de andere in de markt. Voor dit jaar zijn er dat een dertigtal.

PRAKTIJK

Ergens tussen oktober en december 1900, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Parijs, bezocht Pablo Picasso - 18 of 19 was hij toen - voor het eerst het Louvre. In 1971 jaar was hij de eerste levende kunstenaar die in het Louvre een solotentoonstelling kreeg. In ruim 70 jaar ontwikkelde zich een innige relatie tussen twee giganten, de Spaanse kunstenaar en het Franse museum.

CULTUUR+

De Letse mezzosopraan El?na Garan?a schittert op een nieuw album met de vertolking van twee beroemde liedcycli, met name Wagners 'Wesendonck Lieder' en de 'Rückert Lieder' van Mahler.

CULTUUR+

De film 'The Worst Person in the World' (originele titel: 'Verdens verste menneske') van de Noorse regisseur Joachim Trier won zaterdag de Grote prijs van de Unie van de Filmkritiek (UFK). Eerder kreeg 'Un Monde' van Laura Wandel al de Cavensprijs voor de meest waardevolle Belgische film van het jaar.

CULTUUR+

De jonge historica Joke Snoeijs (21) heeft in haar masterthesis het Antwerps beleid inzake geslachtziekten tijdens de eerste decennia van de 20ste eeuw onder de loep genomen..

ACHTERKRANT