Web weergave

De eerste maanden van dit jaar kreeg Arts in Nood, het vertrouwensplatform van de Orde der artsen, al evenveel oproepen als het sinds zijn ontstaan jaarlijks krijgt. Vooral het aantal oproepen over verbale en psychologische agressie van patiënten stijgen.

ACTUEEL

Vorige week, op 3 mei, keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin goed. De dag nadien kondigde de Vlaamse regering het decreet al af.

ACTUEEL

Behoud van de huidige financiering of meer evenwicht tussen per capita en prestatiebetaling. Digitalisatie en administratieve hulp in de strijd tegen de papieren tijgers. Een verpleegkundige in de praktijk en een goed gestructureerde huisartsenkring om jonge artsen aan te trekken.

ACTUEEL

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant vandaag de kiescampagne op gang. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze nieuwe reeks geven een aantal stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In aflevering nummer drie lezen we het standpunt van het Wit-Gele Kruis en de reactie van Bvas.

ACTUEEL

Het was jaren geleden een strijdpunt tussen interventiecardiologen en het Riziv. Maar sinds 1 mei is het plafond voor TAVI in ons land opgetrokken. Het Riziv kan jaarlijks tot 1.500 ingrepen terugbetalen.

ACTUEEL

Uit Frans onderzoek blijkt dat bepaalde medicatie die ongeschikt is voor ouderen, nog te veel wordt voorgeschreven, vooral in woonzorgcentra. Het gaat met name om anticholinergica en om geneesmiddelen die inwerken op het centrale zenuwstelsel.

ACTUEEL

Sinds 2001 beschikt elke Noor over een huisarts. Noorwegen heeft een getrapte gezondheidszorg, echelonnering zeg maar. Het systeem heeft zijn merites: het sterftecijfer en het aantal patiënten dat zich naar de spoedgevallen begeeft, daalt. Maar volgens een aantal Noorse en Zweedse kranten verkeert de gezondheidszorg in Noorwegen wel in crisis.

ACTUEEL

Overdiagnose bij kankerscreening is een aspect dat voor veel patiënten - en ook artsen - onbekend terrein is. Saar Ramboer en Ellen Van Hoecke willen daar verandering in brengen.

ACTUEEL

Toen hij een jaar of veertien was, vroeg een buurvrouw aan (ondertussen dokter) Jonathan Bouman of hij een website voor haar kon bouwen. Dat kon hij niet, maar hij zei 'ja' en dat was meteen een van zijn grootste levenslessen. "Soms moet je zeggen dat je iets kan, ook al kan je het eigenlijk (nog) niet." Het was namelijk het begin van zijn parcours als ethisch hacker.

ACTUEEL

Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt werk van een omvangrijk project, met name de hervorming van het verpleegkundig beroep. Om de grote lijnen uit te tekenen, rekent hij op het rapport van de werkgroep 'Taakdifferentiatie, taakdelegatie en taakverschuiving' onder leiding van Ann Van Hecke, professor verplegingswetenschap (UGent). De tijd dringt, de hervorming moet eind dit jaar rond zijn.

ACTUEEL

De drie sleutelwoorden die tot de hervorming van het beroep van verpleegkundige moeten leiden zijn 'differentiatie, delegatie en verschuiving'. Professor Verplegingswetenschap Ann Van Hecke geeft als voorzitter van de werkgroep tekst en uitleg.

ACTUEEL

Op 25 april zijn in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de eerste besprekingen over twee wetsontwerpen begonnen. Het eerste gaat over invoering van de functies 'basisverpleegkundige' en 'klinisch verpleegkundig onderzoeker'. Het tweede wetsontwerp gaat over het statuut van de 'bekwame helper'. De uitvoeringsbesluiten worden in de komende maanden verwacht.

ACTUEEL

Het endoscopisch inbrengen van een toestelletje in het duodenum kan patiënten met insulineafhankelijke diabetes type 2 helpen om van insulinetoediening af te raken. Dat blijkt althans uit een preliminaire studie.

MEDISCH

UZ Gent pioniert met een onderzoeksproject(1) dat patiënten met endeldarmkanker begeleidt bij de keuze van hun operatieve behandeling. Via gesprekken, informatiebrochures en vragen rond levenskwaliteit, toetst men af of de voorkeur van de patiënt uitgaat naar een sfinctersparende ingreep of een blijvend stoma.

MEDISCH

Roularta HealthCare, uitgever van onder meer Artsenkrant/Le Journal du Médecin, organiseert al 41 jaar de prestigieuze Galenusprijs, ter promotie van innovatie in de gezondheidszorg. In vier opeenvolgende edities stellen we de kandidaten voor die meedingen naar de prijzen in de categorieën 'geneesmiddelen' en 'farmacologie'. Deze week deel drie. De uitreiking vindt plaats op 25 mei.

GALENUS PRIJS

Perfectionisme is volgens het woordenboek 'streven naar volmaaktheid bij het uitvoeren van een taak.' Dat klinkt als een goede eigenschap voor een arts - maar dat is een misvatting, stelt psychologe Liesbet Boone. Zij schreef het boek Niet perfect, toch tevreden over de valkuilen van perfectionisme.

PRAKTIJK

Een kwart van de Vlamingen beweegt minder dan 150 minuten per week, blijkt uit de Preventiebarometer van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Beweegcoach Bart Boddin wil via laagdrempelige YouTube-video's ouderen aan het bewegen krijgen.

PRAKTIJK

Van sommige toestellen vraag je je af of het wel zinvol is als je ze met een smartphoneapp kunt bedienen. Die bedenking hadden wij in elk geval bij het zien van deze nieuwe Smart Safe van Yale.

PRAKTIJK

Een korte dagelijkse wandeling of fietstocht heeft al een gunstig effect op de gezondheid. Volgens onderzoekers van de University of Cambridge kunnen een op de tien van de voortijdige overlijdens voorkomen worden door dagelijks elf minuten matig intensief te bewegen.

PRAKTIJK

Ondanks de wettelijke verplichting gebruikt slechts 94,5% van de inzittenden in een wagen de veiligheidsgordel.

PRAKTIJK

In het Kunstmuseum in Den Haag loopt tot 20 augustus een ijzersterke tentoonstelling over het Vlaams expressionisme. Gustave De Smet, Frits Van den Berghe en Edgard Tytgat spelen de hoofdrol in deze expo die ook een inkijk geeft in het leven van de kunstenaars zelf in The Roaring Twenties.

CULTUUR

Met Black Masks on Roller Skates, een performance op rolschaatsen door de Indische kunstenaar Amol K Patil, begint vanavond de 28ste editie van het Kunstenfestivaldesarts in Brussel. Meer dan drie weken lang zal de hoofdstad in de ban zijn van theater, dans en performance van over de hele wereld - én uit België.

CULTUUR

De klassieke muziekwereld legt vaak een grotere openheid aan de dag dan men vermoedt. Invloeden uit dans- en volksmuziek, maar ook improviseren en arrangeren maken deel uit van een lange klassieke traditie. Zowel Symfonieorkest Vlaanderen als Casco Phil en Jef Neve putten voor hun komende programma's uit de traditie van musiceren met open vizier.

CULTUUR

Het was zo'n 25 jaar geleden dat we Athene nog bezochten. De ietwat grijze stad uit onze herinnering heeft zich in die tijd ontpopt tot een hippe hotspot met leuke bars, trendy restaurants én een uniek aanbod van moderne en hedendaagse kunst.

CULTUUR+