Web weergave

Duurzame kwaliteit is het streefdoel van het Flanders Quality Model (FlaQuM) dat bestaat uit een visie-, co-creatie- en beleidsmodel. De visie op kwaliteit werd uitgewerkt in een leidraad voor zorgorganisaties. Tegelijk laat het beleidsmodel toe verantwoording af te leggen binnen de organisatie, de overheid en de samenleving.

ACTUEEL

Imec publiceerde onlangs de resultaten van de eHealthMonitor online: de grote bevraging rond e-health in België die plaatsvond eind 2019 tot begin 2020 als onderdeel van het e-gezondheidsplan. Circa 9.000 Belgen namen aan de bevraging deel. Er is behoefte aan meer informatie, en meer consistentie in het e-healthlandschap, zo blijkt.

ACTUEEL

"Met mijn masterproef heb ik geprobeerd diabetes mellitus type 2 op het niveau van de arts-patiëntrelatie in zijn geheel op te volgen. Allicht is dat niet spectaculair vernieuwend maar het is wel belangrijk. Zo worden de richtlijnen evidence based toegepast. In de praktijk blijkt immers dat artsen noch patiënten altijd goed weten wat er nodig is. Een gestructureerd EBM-opvolgplan geeft houvast."

ACTUEEL

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. U, beste lezer, bepaalt mee wie de winnaar wordt door te stemmen op artsenkrant.com. We zetten de vijf kanshebbers nog eens op een rijtje.

ACTUEEL

"Als er op 19 mei, de vierde en laatste deadline, geen akkoord op tafel ligt tussen de ziekenhuizen en artsenvertegenwoordigers over het statuut van artsen in opleiding, sluit ik niet uit dat er op 20 mei ludieke acties zullen volgen of dat er zelfs een staking komt."

ACTUEEL

Om de vier jaar zijn er rectorverkiezingen aan KU Leuven. Tot 31 maart konden professoren zich officieel kandidaat stellen. Twee kandidaten traden naar voren: professor en huidig rector Luc Sels en professor Jan Tytgat. Welke plaats krijgt gezondheidszorg - UZ Leuven - in hun programma?

ACTUEEL

"Het Vlaams kwaliteitsmodel kan pas slagen als de overheid er zich in kan vinden. In co-creatie willen we modellen ontwikkelen en de handhaving en het toezicht hierop afstemmen. Tevens bepleiten we een financieringssysteem dat kwaliteit beter beloont." Zegt gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro Margot Cloet.

ACTUEEL

Het HPV-vaccin dat jonge meisjes beschermt tegen baarmoederhalskanker heeft sinds de introductie in 2006 veel vrouwenlevens gespaard. Met een goed uitgewerkt vaccinatieprogramma kan deze kanker zelfs bijna volledig uit de wereld geholpen worden.

ARTSENKRANT INFORMATION SERVICES

Pneumokokken kunnen vooral jonge kinderen en ouderen ernstig ziek maken. Deze bacteriën vormen de belangrijkste oorzaak van longontsteking. Een reden te meer om tijdens de pandemie extra aandacht te hebben voor de pneumokokkenvaccinatie van risicogroepen.

ARTSENKRANT INFORMATION SERVICES

Vorige week berekenden statistici in het wetenschappelijk blad Chaos wat het tijdelijke verbod tegen het vaccin van AstraZeneca teweegbracht: meer kwaad dan goed, concluderen ze. Tegelijk doet ook de American Heart Association haar zeg.

MEDISCH - COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Meldingen over bijwerkingen na vaccinatie tegen covid-19 zijn in de overgrote meerderheid van de gevallen afkomstig van vrouwen. Dat kan te wijten zijn aan een samenspel van genetische, hormonale en psychosociale factoren.

MEDISCH

Onlangs publiceerde prof. Michail Ignatiadis samen met twee collega's van de Stanford University een artikel waarin de drie auteurs de huidige wetenschappelijke kennis rond vloeibare biopten overschouwen. Het stuk verscheen in Nature Reviews Clinical Oncology. Ignatiadis en zijn collega's leggen uit hoe het gebruik van vloeibare biopten concreet in de dagelijkse praktijk kan worden ingebouwd.

MEDISCH

We hebben allemaal een moeilijk jaar achter de rug en zullen nog een paar maanden deze stressvolle situatie moeten verdragen. Alle onderzoeken komen tot dezelfde constatatie: het geluksgevoel van de bevolking is aangetast, veel mensen hebben last van vermoeidheid en stress en hebben te kampen met een angstig gevoel.

MEDIFORUM

"Gelukkig is er vandaag meer aandacht voor de diagnose en gevolgen van pulmonale hypertensie", zegt prof. Marion Delcroix van het expertisecentrum van het UZ Leuven. Toch wordt 'chronische embolie' nog te vaak over het hoofd gezien als mogelijke oorzaak van pulmonale hypertensie. Een tijdige diagnose betekent nochtans een wereld van verschil voor de patiënt.

CLINICAL UPDATE

Heel wat kinderdagverblijven en onthaalmoeders hanteren een inclusieve aanpak en engageren zich om (ook) kinderen met specifieke zorgnoden op te vangen. Maar dat is niet altijd en overal geweten, zowel bij ouders als bij 'toeleiders', zoals artsen.

PRAKTIJK - COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

"Principieel zijn artsen gebonden door het beroepsgeheim. Mits er goede redenen voor zijn en onder strikte voorwaarden kunnen medische gegevens evenwel worden doorgegeven wanneer het gaat over erfelijke of besmettelijke aandoeningen."?

PRAKTIJK

Madrid is een stad waar de passies hoog oplaaien. Denken we aan de vurige flamencodansen die in de vele bars en cabarets worden opgevoerd, aan de stierengevechten in de arena, de dribbels van Hazard en de miraculeuze reddingen van Courtois in het Bernabéu Stadion. De tentoonstelling 'Mythologische Passies', met kunstenaars als Titiaan, Rubens en Velázquez is in dit Madrileense decorum helemaal op zijn plaats.

CULTUUR - COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Tijdens de meimaand wordt dit jaar opnieuw strijd geleverd om de laureaatstitels van de Koningin Elisabethwedstrijd. De piano-editie van 2020 werd naar dit jaar verschoven. En al mag het publiek de sessies uiteindelijk toch niet bijwonen, 64 kandidaten die uit heel de wereld in Brussel zijn neergestreken zullen via vele camera's en microfoons toch vele muziekliefhebbers bereiken.

CULTUUR+

Met de voorstelling 'De Meisje' van Jaouad Alloul en MartHa!tentatief opende vorige zaterdag De Carrousel in Antwerpen: een mobiel openluchttheater met een draaiend podium waarin het publiek coronaproof van cultuur kan genieten. Bedoeling is dat De Carrousel tot eind dit jaar open blijft.

CULTUUR+

COLUMN en OPINIE - REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Dokter Yuhan Tan, assistent orthopedische chirurgie in het ZNA Middelheim, nam als badmintonspeler twee keer deel aan de Olympische Spelen.

ACHTERKRANT