Web weergave

"Inhoudelijk is dit geen goed akkoord. Het kan wel de basis vormen voor een goed akkoord. Ik heb een genuanceerde mening maar sterke reserves." Aldus professor Paul Herijgers, decaan van de faculteit geneeskunde (KU Leuven) en lid van de federale planningscommissie.

ACTUALITEIT

ACTUEEL

Vandaag en verschillende andere dagen in mei organiseren ziekenwagendiensten voor niet-dringend patiëntenvervoer zogenaamde 'duurzaamheidsdagen'. Op die dagen aanvaarden ze geen opdrachten van Mutas of i-mens en hanteren ze eigen, hogere tarieven.

ACTUEEL

Het Riziv publiceerde zopas de cijfers over de toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen. De tendens is dat minder artsen het tarievenakkoord verwerpen. Tussen specialismen zie je wel grote verschillen - en er zijn ook regionale en lokale variaties.

ACTUEEL

"Dat Vlaanderen argwanend is, is verklaarbaar. Het akkoord trekt de stok achter de deur bij voorbaat terug, neemt als norm dat een Franstalige arts een vijfde minder werkt dan een Vlaamse arts en er is geen 'feedback loop' over de 'deperditie', het 'verlies' tijdens de opleiding."

ACTUEEL

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van afgelopen maandag presenteerde het IMA de ziekenhuisbarometer. Volgens het Intermutualistische Agentschap zijn ereloonsupplementen in ziekenhuizen goed voor een half miljard euro. Er is een regeling voor het openhouden van wachtposten in de week, en er gebeurt wel wat op het vlak van teleconsultatie.

ACTUEEL

Dokter Jean-Luc Belche is docent aan de faculteit huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Luik en werkt in een wijkgezondheidscentrum in de Luikse wijk St-Léonard, waar heel wat mensen in armoede wonen. Zijn vaststelling: Wallonië is een van de armste regio's in Europa. Een weloverdacht zorgbeleid moet daarmee rekening houden om de zorgtoegankelijkheid zo billijk mogelijk te maken, vindt hij.

ENQUÊTE

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. U, beste lezer, bepaalt mee wie de winnaar wordt door te stemmen op artsenkrant.com. We zetten de vijf kanshebbers nog eens op een rijtje.

ACTUEEL

David Nott, een Engelse traumachirurg, assisteerde vanuit Londen bij een complexe beenoperatie in Oekraïne. Kort tevoren doorkruiste hij nog het zwaar geteisterde land om met de Oekraïense artsen zijn ervaring met oorlogswonden te delen.

ACTUEEL

Sinds 17 maart vangt Frank Hauspy in zijn huis in Bachten-Maria-Leerne (Deinze) drie Oekraïense vluchtelingen op. "Ik vond dat nodig, het is mijn plicht. De eed van Hippocrates zegt dat we mensen in nood moeten helpen", aldus de Oost-Vlaamse arts.

ACTUEEL

Zo bestempelde een spreker in het Iraanse parlement ooit chemische en biologische wapens, hoewel het auteurschap van deze uitdrukking hem niet toekomt.Er zit helaas een dubbele waarheid in: chemische en biologische wapens zijn relatief goedkoop, maar kunnen een massa leed aanrichten waarbij men de emblematische angst voor nucleaire incidenten even vergeet. Prof. Peter De Paepe (diensthoofd spoedgevallen, UZ Gent) legde op een recent webinar uit wat er zoal kan gebeuren als chemicaliën worden ingezet om te schaden.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

In de overgrote meerderheid van de gevallen is pulmonale hypertensie louter een symptoom (of een biomerker) van een onderliggende ziekte, die dus als dusdanig moet worden behandeld. In de andere gevallen is een specifieke behandeling vereist. Wat dat betreft, is er nog werk aan de winkel, maar er wordt vooruitgang geboekt, aldus professor Jean-Luc Vachiery (ULB, Erasmusziekenhuis), die gespecialiseerd is in pulmonale hypertensie.

CLINICAL UPDATE

Het is niet altijd eenvoudig om in de eerstelijnszorg psychologische of psychiatrische problemen bij kinderen (juist) op te sporen en te behandelen. Professor Delphine Jacobs, kinderpsychiater aan het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc (UCL), snijdt het thema aan, onder meer in het licht van (de gevolgen van) de covid-19-pandemie.

NASCHOLINGSARTIKEL: PEDIATRIE DEEL 2

We staan voor een industriële revolutie. En net zoals bij alle vorige industriële revoluties zullen heel wat huidige taken en jobs overbodig worden en plaats ruimen voor A.I., robots, sensoren of processen in de cloud. Er zullen nieuwe jobs ontstaan, ook in de gezondheidszorg. Sommige daarvan kunnen we nu al voorspellen, volgens de bekende Hongaarse 'gezondheidsfuturoloog' Bertalan Meskó.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

U beslist uw beroepsloopbaan te stoppen of een einde te maken aan een samenwerking met andere artsen. Wat gebeurt er in dat geval met de contracten met leveranciers die lopen? Eindigen die automatisch? Welke vergoedingen riskeert u te moeten betalen?

PRAKTIJK

Vier op tien van de nieuw ingeschreven wagens zijn SUV's, een kruising tussen een personenwagen en een terreinwagen. SUV's hebben de reputatie dat ze onveiliger zijn voor andere weggebruikers. Vias institute ging na of dat klopt.

PRAKTIJK

De Belgische kunstenaar Johan Creten is aan een merkwaardig parcours bezig. Vooral in Frankrijk wordt hij op de handen gedragen. Zo nodigde de Académie Française hem vorig jaar uit in de Villa Medici in Rome voor een solotentoonstelling, helaas in volle covidperiode. Nu slaat hij iedereen met verstomming met de expo Bestiarium in La Piscine in Roubaix.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Het Kunstenfestivaldesarts is een vaste waarde in het Belgische kunstenlandschap. Bijzonder voor een festival van zijn omvang is dat het erin slaagt om zich niet aan het verleden vast te klampen en telkens een nieuwe generatie podiumkunstenaars te presenteren. Ook dit jaar is dat het geval.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

In Zuid-Frankrijk tref je hier en daar stranden aan met het label 'handiplages'. Dit label, uitgereikt aan toeristische initiatieven bij onze zuiderburen die aangepaste faciliteiten voor personen met een beperking bieden, liet ons vooral stilstaan bij de vraag: waar vind je als zorgverlener nog vakantieformules voor patiënten met bijzondere zorgen? De eerste resultaten van onze zoektocht leest u hieronder.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE