Artsenkrant

Web weergave

"Onze artsen leveren kwalitatief goed werk. We mogen fier zijn op de gezondheidszorg in Vlaanderen. Een beetje jammer wel dat de media soms enkel aandacht besteden aan het honorariagebeuren. Al groeit ook de aandacht voor de serieuze mentale en werkbelasting."

ACTUEEL

"Dat de patiënt (steeds) een geluidsopname mag maken van het gesprek met de zorgverlener, eventueel zelfs zonder diens medeweten, schaadt het vertrouwen en de dialoog tussen arts en patiënt." Voor de Orde der artsen kan dat slechts in onderling overleg en mits de arts vooraf wordt ingelicht.

ACTUEEL

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. In een zesdelige reeks zoomt Artsenkrant in op de kiescampagne. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In deze tweede aflevering brengen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en het ASGB hun standpunt.

ACTUEEL

"Onderzoek leert dat stage-ervaringen heel belangrijk zijn om vroeg interesse te wekken. De overheid en de opleidingsplaatsen delen de verantwoordelijkheid om mensen in richtingen te trekken waaraan het meeste nood is. Wat dat betreft is er in sommige disciplines wel werk aan de winkel."

ACTUEEL

"Ik koos heel bewust voor een praktijkverbeterend project." Dokter Sarah-Jane Maertens probeerde het aanvraagbeleid voor laboratoriumtesten in haar opleidingspraktijk meer evidence-based te maken. Ze zocht ook uit wat nodig zou zijn om een verbetering te bestendigen.

ACTUEEL

"We kregen vroeger af en toe meldingen van huisartsen dat een elektronisch verstuurde verwijsbrief niet leek aan te komen", zegt Karel Strobbe, medewerker van de Huisartsenvereniging in Gent. "Ze lijken in een zwart gat te verdwijnen", luidde het.

ACTUEEL

Hoeveel artsen moet Vlaanderen opleiden? De laatste weken zorgde die vraag andermaal voor verhitte discussies en communautair opbod. Op 1 mei pleitte Solidaris-topman Paul Callewaert zelfs voor een opheffing van de numerus clausus.

ACTUEEL

"Wij zijn twee dagen na het uitbreken van de vijandelijkheden weggevlucht uit Zaporija. Het was er niet meer veilig. Ik kende België, dus zijn we hierheen gekomen. Ik ben blij dat ik nu in UZ Gent als basisarts kan werken, maar ik heb meer in mijn mars", zegt dr. Galyna Kashuk (40) resoluut. Over haar toekomst, of die in België dan wel Oekraïne ligt, wil ze liever niet te hard nadenken. "Ja, ik heb heimwee."

ACTUEEL

Eén op vijf van de kinderen en jongeren krijgt ooit te maken met chronische pijn. Langdurige hoofdpijn, buikpijn of musculoskeletale pijn wordt problematisch als ze het dagelijks functioneren belemmert. In dat geval dringt een doorverwijzing zich soms op.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Amerikaanse onderzoekers hebben vastgesteld dat personen die na resolutie van covid-19 neurologische klachten ontwikkelen, een afwijkende immuunrespons op het SARS-CoV-2 vertonen.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

De ontwikkeling van behandelingen voor alzheimerpatiënten verloopt moeizaam, omdat we niet goed begrijpen hoe hun ziekte ontstaat. Onderzoekers ontsluierden onlangs een deel van het ontstaansmechanisme. Meteen kregen ze ook een beter inzicht in het forse risico dat vrouwen treft, met een bijna tweemaal hogere prevalentie dan bij mannen.

MEDISCH

Roularta HealthCare, uitgever van onder meer Artsenkrant/Le Journal du Médecin, organiseert al 41 jaar de prestigieuze Galenusprijs, ter promotie van innovatie in de gezondheidszorg. In vier opeenvolgende edities stellen we de kandidaten voor die meedingen naar de prijzen in de categorieën 'geneesmiddelen' en 'farmacologie'. Deze week deel twee. De uitreiking vindt plaats op 25 mei.

GALENUSPRIJS

In augustus 2022 hebben de ESC en de ERS nieuwe definities en aanbevelingen gepubliceerd rond pulmonale hypertensie (PH). "Deze aandoening stemt veeleer overeen met een hemodynamische status dan met een pathologie sensu stricto", zegt Céline Dewachter, professor aan de dienst cardiologie van het Erasmusziekenhuis (*). "PH betekent per definitie dat de gemiddelde pulmonale arteriële druk verhoogd is bij katheterisatie van het rechterhart", voegt ze eraan toe.

CLINICAL UPDATE

Een beeld zegt meer dan duizend woorden ... dus waarom zouden patiënten het nog steeds moeten stellen met mondelinge uitleg - eventueel aangevuld met een folder - als een diagnose of behandeling moet worden toegelicht?

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Het Staatsblad van 24 april 2023 maakt een aantal koninklijke besluiten van 7 april 2023 bekend waardoor vier nieuwe paramedische beroepen worden erkend en geregeld. Een eerste KB wijzigt dat van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

In 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Bestaande vennootschappen hebben nog tot 31 december 2023 om hun statuten aan te passen. Wacht dus niet te lang als u dat nog niet hebt gedaan.

PRAKTIJK

Auto Shanghai is het nieuwe Genève, een jaarlijkse rendez-vous waarop de bazen van de automerken contacten leggen en informatie uitwisselen. En waar tussen 18 en 27 april veel nieuws te rapen viel voor de ruim 10.000 autojournalisten uit alle hoeken van de wereld.

PRAKTIJK

Binnenkort is het wereldbijendag (20 mei), een iniatief dat we danken aan Slovenië, de bakermat van de bijencultuur. Die gaat terug tot Anton Jansa, imker voor keizerin Maria Theresia. Wij trokken in het spoor van dr. Filip Ter? (1844-1917), grondlegger van de apitherapie - een onmiskenbaar stukje Sloveense (volks)cultuur.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

Een kwarteeuw na het tweede seizoen van 'Riget/The Kingdom' komt Lars Von Trier op de proppen met 'Riget/The Kingdom Exodus', een prettig gestoorde afsluiter van de cultreeks. De vijf afleveringen worden deze week eenmalig in de bioscoop vertoond.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

De nog vrij nieuwe muziekdirecteur van het Brussels Philharmonic, de Japanse dirigent Kazushi Ono, toert de komende dagen door Vlaanderen met een meesterwerk uit de 20ste-eeuwse symfonische muziek: de Turangalîla-symfonie.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

LEZERSBRIEVEN REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

LEZERSBRIEVEN REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Anouk Buelens-Terryn is huisarts in opleiding en voorzitter van 't HOP (HAIO Overleg Platform). Hoe staat zij in het leven? In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

ACHTERKRANT