Web weergave

De huisartsen, die ervoor zorgen dat de vaccinatiecampagne geen grote groepen van prioritaire patiënten overslaat, kunnen ook de vaccinatiegraad verhogen - in het bijzonder in kwetsbare populaties - door deelname aan de 'vaccinatiebarometer'.

ACTUEEL

Artsenkrant brengt u twee getuigenissen van geneeskundestudenten die openhartig vertellen hoe zij de lockdown beleven, wat de 'coronamaatregelen' met hun motivatie voor de opleiding doen, hun zelfvertrouwen, hun toekomstbeeld,...

ACTUEEL

Het EMD is een belangrijk instrument voor de huisarts. Het pikt belangrijke groepen van patiënten op die prioritair zijn voor vaccinatie maar die anders tussen de mazen van het net zouden glippen. De vaccinatie-barometer geeft het EMD extra slagkracht om de kwaliteit van zorg te verhogen.

ACTUEEL

Professionele identiteitsontwikkeling is noodzakelijk om geneeskunde correct te kunnen beoefenen en om het welzijn van zowel patiënten als artsen te garanderen. Hoe evolueert deze identiteit van geneeskundestudent tot huisarts? Anne-Sophie Vandenecker en Eline Daelemans zochten het uit in hun masterproef.

ACTUEEL

Om het werk van bestaande teams te beschermen, is het hoog tijd dat intensieve behandelingseenheden voor justitiële jongeren met psychiatrische problemen op een structurele financiering kunnen rekenen. Dat besluit het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in een nieuw rapport.

ACTUEEL

De nieuwe versie van FarmaStatus, de online applicatie van het federale geneesmiddelenagentschap die de onbeschikbaarheden in ons land registreert, is sinds gisteren beschikbaar en biedt enkele interessante nieuwigheden.

ACTUEEL

VUB-prof Mathieu Vinken coördineert vanaf 1 mei het prestigieuze Europese project ONTOX dat op zoek gaat naar innovatieve methoden om de veiligheid van chemische stoffen te evalueren zonder gebruik te maken van proefdieren.

ACTUEEL

In onze vorige editie (AK 2668) publiceerden we de onthutsende resultaten van een bevraging naar het mentale welzijn van Gentse geneeskunde-studenten in/sinds coronatijden. Motivatieproblemen. (Te) veel stress. Eenzaamheid. Willen stoppen met de opleiding. Zelfdodingsgedachten. Voor Artsenkrant geven twee studenten een inkijk in wat er zich in hun hoofd afspeelt.

ACTUEEL

Sinds december staat Brieuc Van Damme aan het hoofd van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv, als opvolger van dokter Ri De Ridder. Een boeiende periode, ondanks de woelige start, zo luidt zijn eerste indruk.

ACTUEEL

Het bedriegerssyndroom doet zich voor bij personen met een hoog competentieniveau, die er nochtans van overtuigd zijn dat anderen hen overschatten. Ze denken dat ze hun succesvol parcours niet aan zichzelf te danken hebben, maar aan externe factoren, waarmee ze anderen een rad voor de ogen draaien. Dit syndroom werd in een vorige editie van onze krant beschreven (18 maart). Maar hoe ontstaat het? En welke impact heeft het op het welzijn van mensen die eraan lijden?

MEDISCH

De ene mens verdraagt koude al beter dan de andere. Dat verschil is mogelijk toe te schrijven aan een variant van het ACTN3-gen, dat codeert voor het eiwit alfa-actinine-3 in spiervezels.

MEDISCH

Het EMA concludeert voorzichtig dat er mogelijk een link bestaat tussen vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca en zeldzame trombotische verschijnselen vastgesteld bij gevaccineerde personen. De Duitse hematoloog Andreas Greinacher komt categorieker uit de hoek. Al op 28 maart publiceerde hij in preview een artikel waarin hij de benaming vaccine induced prothrombotic immune thrombocytopenia (VIPIT) voorstelde.

MEDISCH

Onderzoek toont aan dat voldoende slapen net na vaccinatie een effect heeft op de immuunrespons. Daarom kan een goede slaaphygiëne in deze pandemie het verschil maken, zeggen neurowetenschappers in The Lancet Respiratory Medicine.

MEDISCH

Tot een kwart van de Belgen vertoont een chronische of seizoensgebonden allergische rinitis. Voor de diagnose ervan en voor desensibiliserende immunotherapie zijn nieuwe methoden ontwikkeld.

CLINICAL UPDATE

De covid-19-crisis heeft voor een ongekende groei van het aantal fietsers gezorgd. Heel wat Europese steden investeerden daarom in extra fietspaden. Een nieuwe studie berekent dat deze investering op termijn 1 tot 6 miljard euro gezondheidswinsten zal genereren.

PRAKTIJK

Als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel en de aandelen van uw artsenvennootschap vallen in uw eigen vermogen, dan riskeert u bij een echtscheiding toch een vergoeding te moeten betalen aan uw ex.

PRAKTIJK

Wetenschappers uit Zurich ontwikkelden een exoskelet bestaande uit een hand, een sensor en een rugzak voor revalidatie van patiënten die een cerebrovasculair accident (CVA) hebben doorgemaakt. De gewrichtjes van de vingers zijn in 3D afgedrukt om ze lichter te maken en het toestel te kunnen aanpassen aan elke patiënt afzonderlijk.

PRAKTIJK

Amerikaanse vorsers ontwikkelden een nieuwe methode om de ziekte van Parkinson op te sporen. Die methode combineert een oogonderzoek met een krachtige technologie van artificiële intelligentie, die is geprogrammeerd met beelden van de oogfundus van parkinsonpatiënten. Dat biedt uitzicht op een eenvoudige en goedkope techniek om de ziekte tijdig te diagnosticeren.

PRAKTIJK

De geniale kunstenaar Koen Vanmechelen stond ons te woord over het boek This is not a chicken en de documentaire Wild Gene. We ontdekten zijn nieuwste kunstwerk The Unthinkable en het voor jongeren ontworpen LaMouseion op de fantastische site LABIOMISTA waar het grote publiek opnieuw de verwonderingen aan elkaar kan rijgen. Een absolute aanrader.

CULTUUR+

Een boek over Koen Vanmechelen kon niet anders dan door een kruisbestuiving tot stand komen. Toen Geerdt Magiels en Vanmechelen hun eerste in een reeks gesprekken hadden, wisten ze niet waar ze zouden uitkomen. Zo verschijnen verrassende parallellen tussen Darwin en Vanmechelen, terwijl Magiels kunstenaars en wetenschappers de mensen noemt die het langst blijven spelen. 'Koen tekent al denkend, Geerdt denkt al schrijvend.', lezen we in de inleiding van het boek. We plukken enkele citaten uit deze bijzondere denkoefening en plaatsen die tegenover elkaar.

CULTUUR+

Mechelen profileert zich meer en meer en meer als stad van de renaissance. Logisch ook want zo'n 500 jaar geleden was Mechelen het politieke hart van Europa waar de vorsten en vorstinnen van de toekomst werden gevormd en de prinsessen op het huwelijk werden voorbereid. Met mooie portretten werden de prinsen aan het dromen gebracht. Over enkele decennia gespreid zien we de kunst loskomen uit het middeleeuwse keurslijf en tot leven komen in de renaissance.

CULTUUR+

Deze week schotelen we u drie vrouwenstemmen voor van zeer diverse makelij. Celeste kent u allemaal dankzij hits als 'Strange' en 'Stop This Flame'. Nu is er eindelijk haar eerste langspeelplaat 'Not Your Muse'. De Argentijnse Juana Molina en de Amerikaanse Julien Baker zullen voor velen onder u ontdekkingen zijn.

CULTUUR+

Alhoewel de vzw en het ziekenhuis AZ Maria Middelares dit jaar een halve eeuw bestaan, gaan de origines van die zorgtraditie in het Gentse veel verder terug in de geschiedenis. In een nieuw, rijk geïllustreerd boek kijkt men achterom, maar evenzeer vooruit.

CULTUUR+

In 1952 nam hij deel aan de 1500 meter op de Olympische Spelen van Helsinki, daarna werd Robert Bannister een vooraanstaand neuroloog. Maar zijn finest hour beleefde hij in 1954.

ACHTERKRANT