Artsenkrant

cover Artsenkrant

Lees nr. 16 | 21 april 2022

Web weergave

Een goede arts kent de socio-economische achtergrond van zijn patiënten en houdt er rekening mee. In de praktijk focussen dokters (uiteraard) op de medische aspecten maar zijn ze nauwelijks op de hoogte van de financiële impact ervan voor de patiënt.

ENQUÊTE

"Er zijn altijd 'categorieën' van mensen in armoede geweest maar in deze tijden zijn die categorieën veel diverser geworden en dat zien we ook terug in de huisartsenpraktijk", zegt prof. Birgitte Schoenmakers, huisarts aan het Academisch Centrum Huisartsengeneeskunde KU Leuven. "De subjectieve armoede lijkt toegenomen."

ENQUÊTE

De naam Medikuregem doet bij de meeste artsen wel een belletje rinkelen. Dit wijkgezondheidscentrum ligt in de wat verarmde buurt vlakbij het Brusselse Zuidstation, die de reputatie heeft een probleemwijk te zijn.

ENQUÊTE

Er is dringend nood aan bewustwording omtrent de armoedeproblematiek, vinden professor farmacologie Hans De Loof en psychiater Kirsten Catthoor. "Zorgverleners staan te weinig stil bij de financiële impact van een behandeling voor de patiënt", luidt het.

ENQUÊTE

Uit gegevens van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) blijkt dat er in 2018 meer dan 2.200 jongeren tussen de 12 en 17 jaar in het ziekenhuis zijn beland na alcoholmisbruik. Het probleem blijkt groter onder jongeren met een lagere sociaaleconomische status. De Leerstoel Reinier de Graaf Jongeren en Alcohol aan de Universiteit Antwerpen doet onderzoek naar deze doelgroep. "We hopen door middel van ons onderzoek aanknopingspunten te vinden voor passende preventie."

ENQUÊTE

De prevalentie van allergische rinitis is de laatste dertig jaar nagenoeg verdrievoudigd. Van de jongvolwassenen heeft 15 tot 20% last van allergische rinitis. Een echt probleem voor de volksgezondheid en onderzoek en innovatie zijn dus meer dan wenselijk.

CLINICAL UPDATE

Op 24 mei reikt Artsenkrant de Galenusprijs uit, al voor de 40ste keer op rij. Een deskundige jury kent drie prijzen toe: de Farmacologieprijs, die een werk over klinische en/of fundamentele farmacologie door een onderzoeker of een groep onderzoekers bekroont; de Geneesmiddelenprijs, die toegekend wordt aan het meest innovatieve geneesmiddel; en de Medische Hulpmiddelenprijs, die een medisch hulpmiddel bekroont dat tot een betere behandeling kan leiden. We zetten de kandidaten voor u op een rijtje, in de edities van 14, 21 en 28 april, en 5 en 12 mei.

GALENUSPRIJS 2021

Artsen die geen specialisatie tot kindercardioloog volgden, kunnen onmogelijk alle facetten van de pediatrie (inclusief subspecialismen) tot in de puntjes beheersen. Toch moeten ze de basisprincipes kennen en bepaalde alarmsignalen kunnen herkennen van problemen die zich in deze discipline kunnen voordoen.

NASCHOLINGSARTIKEL: PEDIATRIE DEEL 1

"Met de metaforen in dit boek kun je al onmiddellijk aan de slag. Het is een soort gereedschapskistje waar je op verschillend tijdstippen en voor meerdere thema's uit kunt putten." Aldus Raf De Rycke in de inleiding van Zeg het met een beeld.

PRAKTIJK

Zonder een wijziging van de Zorgkwaliteitswet is het voorschrift voor het afleveren van het covidvaccin voor een groep van patiënten onwettelijk. Dat oordeelt de Raad van State in een recent advies.

PRAKTIJK

Zorgnet-Icuro beveelt haar leden-woonzorgcentra sterk aan een nieuwe, aan de regelgeving aangepaste, modelovereenkomst met de Coördinerend en Raadgevend Arts te gebruiken. De Orde der artsen keurde het contract goed.

PRAKTIJK

Drie kwart van de dodelijke voetgangersongevallen in 2021 gebeurde binnen de bebouwde kom. Dat is een forse stijging tegenover de voorgaande jaren. De 'Coalitie van 30' pleit daarom voor meer zones 30 binnen de bebouwde kom.

PRAKTIJK

Tegen eind 2023 worden in Vlaanderen 250 intelligente verkeerslichten geplaatst. Deze zorgen voor een vlottere doorstroming, en kunnen groen licht geven aan prioritaire voertuigen.

PRAKTIJK

Om kmo's, en meer bepaald kleine ondernemingen en zelfstandigen, bewuster te maken van cyberveiligheid, lanceert de FOD Economie de Cyberscan. Dit instrument voor zelfbeoordeling geeft kmo's concreet advies over hoe ze hun weerbaarheid tegen het groeiende aantal cyberaanvallen kunnen vergroten.

PRAKTIJK

Het Festival van Vlaanderen - Brussel opent met Klarafestival in de Zorg voor het tweede jaar op rij een sociaal luik. Jonge musici strijken de komende weken in woonzorgcentra en gezondheidsinstellingen neer om er mensen een hart onder de riem te steken.

CULTUUR+

Niets is wat het lijkt. Het verhaal dat MuZee opdist over een stad Ostende in Argentinië, lijkt evenzeer fictie als de reisverhalen van Rinus Van de Velde. Niet dus. In 1912 werd een zusterstad van de Belgische badplaats gesticht op 360 kilometer van Buenos Aires, met een interessante artistieke uitwisseling als gevolg.

CULTUUR+

Het gaat goed met Rinus Van de Velde. Meer en meer wordt hij over de grenzen gevraagd voor solotentoonstellingen. En nu is er de grote expositie in Bozar. Reizen, al weze het dan in zijn verbeelding, heeft Rinus duidelijk deugd gedaan.

CULTUUR+

De documentaire 'Oliver Sacks - His Own Life' kreeg vorige week een release in de betere bioscopen. Mis deze hartverwarmende, verbijsterende documentaire gebaseerd op de schrijfsels van Sacks zelf niet.

CULTUUR+

Prof. dr. Johan Bellemans, chef van de medische staf van het Belgisch Olympisch Comité en verbonden aan de dienst Orthopedie van het Ziekenhuis Oost-Limburg, is een autoriteit op het vlak van sportblessures. Hij schreef een boek dat "de sporter en zijn of haar omgeving betrouwbare informatie biedt op weg naar zelfinzicht, over de diagnose en aanpak. Het is nuttig voor elke sporter, coach, ouder, kinesist en arts die begaan is met zijn of haar atleet".

CULTUUR+

De natuur schrijft over zichzelf dankzij de mens die met taal die natuur juist tracht te doorgronden. Twee romans zoeken naar de betekenis van de natuur voor ons wezen en welzijn, een ecologisch-historische verkenning brengt onze eeuwenlange verhouding met de natuur in kaart.

CULTUUR+

In Artsenkrant 2708 van 31 maart jl. las u alles over het eerste deel van de expo voor artsen/kunstenaars in Mechelen. Vanwege de overdonderende belangstelling werden de 26 deelnemers in twee groepen onderverdeeld die apart exposeren. Vandaag presenteren we u deel 2 van de expo, met klinisch bioloog Leen Vanden Driessche uit Begijnendijk die wonderlijke sculpturen maakt van gips en katoen.

ACHTERKRANT