Artsenkrant

Web weergave

De Covid-barometer voor de eerste lijn toont dat nogal wat CRA's in de rode tot zelfs hoogrode zone zitten: de werkdruk voor hen is erg hoog. Vooral als er sprake is van een uitbraak in hun woonzorgcentrum.

ARTSENKRANT

PEILING Dokters ervaren persoonlijk en professioneel een grote impact van de Covid-19-pandemie. Door het uitstellen van courante zorg hebben velen het nu wel minder druk. Zij maken na de zomer allicht een inhaalbeweging.

ACTUEEL

Kwaliteit drijft boven en dat geldt a fortiori in crisistijden. Echt leiderschap is nog wat anders dan deelnemen aan televisieshows. Het valt in deze Covid-19-dagen op hoe zwakjes onze politici het er vanaf brengen.

EDITO

Vorige week publiceerde Vivel vzw de eerste algemene resultaten van de Covid-barometer voor de eerste lijn. Een prototype voor hoe we in de toekomst zaken in de eerste lijn zullen meten, meent professor Bert Aertgeerts van het Leuvense ACHG.

ACTUEEL

ItaliëDe Belgische arts en epidemiologe Iris De Ryck brengt vanuit Italië regelmatig verslag uit over hoe het land de strijd tegen Covid-19 voert. Met de lessons learned kijkt ze naar België en naar hoe de crisis hier aangepakt wordt. Deze aflevering: over problematische woordkeuzes.

ACTUEEL

INTERNATIONALE MOBILITEIT In een recente nota komt de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen tot het besluit dat het "belangrijk is voor de Belgische planning om de workforce op te volgen die afkomstig is uit het buitenland en niet onderworpen is aan quota, in tegenstelling tot de Belgische gediplomeerden." Te meer omdat "sommige artsen na hun specialisatie terugkeren naar hun land van oorsprong om er hun beroep uit te oefenen, maar ingeschreven blijven in het kadaster van de gezondheidszorgbeoefenaars die hun beroep mogen uitoefenen in België, omdat ze een erkenning en een visum hebben."

ACTUEEL

Wat is de visie van huisartsen op de afbouw van benzodiazepines en Z-drugs, en welke belemmerende en faciliterende factoren spelen daarbij een rol? Dat zocht dr. Tinne van den Keybus uit in haar masterproef. Ze dingt daarmee mee naar de Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant.

ACTUEEL

Pharmaceutical Executive Club "Mensen willen zich beter en gelukkig voelen. Een goede gezondheid helpt daar enorm bij. Dat verklaart waarom meer mensen dan ooit met gezondheid bezig zijn. 'Patiënt' en 'consument' vallen samen: het is hetzelfde perspectief in andere situaties. Dat geldt ook voor chronische patiënten. Daardoor wint zelfzorg gigantisch aan belang."

ACTUEEL

GEESTELIJKE GEZONDHEID Sinds 2019 hebben 18- tot 65-jarigen na verwijzing door de huisarts of psychiater recht op terugbetaalde hulp door een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Minister De Block breidt de maatregel nu uit tot de hele bevolking. En het kan voortaan ook via videoconsultaties.

ACTUEEL

Bij de meeste mensen kent de infectie met SARS-CoV-2 een mild verloop, maar bij een aantal ontspoort de situatie. Het cytokinestorm-syndroom heeft daar - althans gedeeltelijk - de hand in. Specifieke behandelingen bestaan. Toch hebben artsen twijfels bij de toepasbaarheid daarvan in geval van een virale infectie.

MEDISCH

België laat zich niet onbetuigd in de behandeling van de cytokinestorm. Vorige week is in negen centra een klinische studie van start gegaan. Immunosuppressieve middelen worden ingezet in de hoop de ontspoorde immuunrespons te breidelen en zo de longschade te beperken. Coördinator Bart Lambrecht verwijst overigens naar een tweede studie.

MEDISCH

Reumatoïde artritis Als jonge reumatoloog werpt dr. Kristof Thevissen (Reumacentrum Genk, dienst reumatologie, ziekenhuis Oost-Limburg, Genk) een kritische blik op de praktijkvoering binnen zijn specialisme. Vooral instrumenten voor een maximale, gerichte personalisering van de medicamenteuze behandeling ontbreken.

MEDISCH

Reumatologie Nu Covid-19 over de wereld heerst, werpen reumatologen zich in de internationale literatuur op als adviseurs bij de behandeling van het hyperinflammatoir syndroom. Voor dr. Thevissen (zie ook hiertegenover) is dat een herkenbare ambitie.

MEDISCH

REUMATOLOGIEDe jongste jaren hebben de JAK-remmers hun intrede gedaan als behandeling tegen reumatoïde artritis. Een klasse méér in een al rijkelijk gevulde niche. En toch blijken die nieuwkomers aan een flink aantal openstaande noden tegemoet te komen.

CLINICAL UPDATE

DOKTERS IN DEBAT In de huidige coronacrisis hebben dokters wel degelijk - en gelukkig maar - een stem gekregen in het maatschappelijke debat. Toch worden beleidsbeslissingen nog al te vaak genomen boven de hoofden van artsen heen, vinden twee jonge Nederlandse artsen. Met hun stichting 'Dokters in debat' willen ze meer artsen de 'tools' aanleren om zich in het maatschappelijke debat te mengen.

PRAKTIJK

Zoals dat in vele andere sectoren het geval is, zal er ook in de zorgsector een duidelijk verschil zijn tussen de pre- en de post-coronatijd. Thema's die tot voor kort niet altijd hoog op de gezondheidszorgagenda stonden of niet snel konden worden uitgevoerd zijn door COVID-19 op enkele dagen tijd gerealiseerd. Tegelijkertijd kwamen pijnpunten aan het licht waarover na de coronacrisis een debat moet worden gevoerd.

PRAKTIJK

JURIDISCH Als arts wordt u dezer dagen volop geconfronteerd met medische issues rond het coronavirus. Maar kan uw huurder, aannemer of leverancier zich beroepen op de coronacrisis om zijn verplichtingen tegenover u niet meer te moeten nakomen? Met welke spelregels moet u rekening houden?

PRAKTIJK

AUTO Tot nader bericht gaan zuiver elektrisch en ver rijden niet samen. Dat verklaart waarom de elektrische auto niet echt doorbreekt. In afwachting van een oplossing bieden tal van constructeurs een combinatie aan van een elektro en een traditionele verbrandingsmotor. Zoals in het geval van de BMW 745e, een plug-in hybride deluxe.

PRAKTIJK

REEKS Vijf afleveringen lang focussen we op muziek en leven van Ludwig van Beethoven die 250 jaar geleden geboren werd. Telkens leiden uitstekende opnames ons naar 5 diverse thema's die het beeld van Beethoven scherper stellen. Vandaag deel 2: de liedcyclus An die ferne Geliebte en Beethovens enige ware liefde.

CULTUUR

PODIUM AAN HUIS Een hype is het nog niet, maar sinds de sluiting van de cultuurhuizen omwille van het coronavirus worden steeds meer theater- en andere voorstellingen online aangeboden. Podium Aan Huis spant de kroon met op dit moment meer dan 70 online registraties.

CULTUUR

Misschien had u net als ondergetekende heel wat concerten op het programma voor de maand april. Niet getreurd, om uw 'live-muzikale' honger te stillen bieden diverse radiostations en concertzalen livestreamings van recente concerten.

CULTUUR+

De coronafobie heeft niet alleen de straten schoongeveegd en de zakkenrollers tot de bedelstaf gedwongen, maar veegt nu ook de vloer met de rechten en plichten van artsen en patiënten daar zelfs gespecialiseerde advocaten tilt slaan.

OPINIE

Ik beloof geen moeilijke woorden te gebruiken. Want dan haakt u af. En terecht, dat doe ik ook. In sommige situaties doe ik dan wel alsof ik oplet en nog helemaal mee ben met het verhaal. Maar eigenlijk ben ik dat niet.

OPINIE

Gedurende 24 jaar was de Amerikaanse wetenschapshistorica Lorraine Daston directeur van het Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn. In haar discipline klinkt haar naam als een klok. Daston is een eminence grise in de wetenschapsgeschiedenis en -filosofie. Naar aanleiding van haar recentste boek was ze even in Amsterdam en nam ze de tijd om enkele vragen van Artsenkrant te beantwoorden.

ACHTERKRANT