Artsenkrant

Web weergave

"In de zorg moet er plaats blijven voor het onverwachte. Hoe organiseer je bij een treinongeval of een fabrieksbrand de opvang van de slachtoffers? Een SWOT-analyse vooraf is noodzakelijk. Als zich een probleem voordoet, moet de oplossing er al zijn."

ACTUEEL

"Heeft België voldoende opvang veil voor niet-planbare zorg? Zijn we er architecturaal klaar voor? Beschikken we over voldoende ziekenhuizen met intensieve zorgbedden? Hebben we de nodige competentie? De nodige mensen die zorg dragen?"

ACTUEEL

Tijdens de vaccinatiecampagne waren Vlaamse huisartsen duidelijk het ijverigst om aan de hand van het GMD risicopatiënten te detecteren. Een rapport van de Taskforce Vaccinatie oppert dat het verschil in ijver misschien het verloop van de pandemie in de verschillende gewesten heeft beïnvloed.

ACTUEEL

Welke barrières en facilitatoren ondervinden patiënten bij het stopzetten van een behandeling met antidepressiva? Dat de huisarts een cruciale ondersteunende rol speelt in dat proces, staat buiten kijf, maar is blijkbaar niet altijd zo evident.

ACTUEEL

Door chronische invaliderende pijn moest Hade Scheyving haar droom om psychiater te worden opgeven. Ze knokte om alsnog haar diploma van basisarts te behalen en schrijft nu voor onder meer Artsenkrant. Samen met onze redacteur kijkt ze naar haar toekomst, en blikt ze terug op haar ongeval.

ACTUEEL

Welke specifieke noden hebben huisartsen bij de opvang van slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld? Hoe vangen ze hen op? Het International Centre for Reproductive Health (UGent) doet hier onderzoek naar en vraagt uw medewerking bij het invullen van een enquête.

ACTUEEL

Al van bij het begin van de coronapandemie melden artsen een aanzienlijk gestegen incidentie van perniones (wintertenen). Het verschijnsel werd toegeschreven aan infectie met het SARS-CoV-2. Een recent onderzoek in PNAS hecht geen geloof aan die hypothese.

MEDISCH

Artsenkrant sprak met prof. Marie Laga over de hiv-cursus voor hulpverleners die binnenkort aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen van start gaat. Het verleden, heden en toekomst van hiv in België en wereldwijd komen aan bod.

MEDISCH

Sinds een tweetal jaren kunnen ex-kankerpatiënten die een schuldsaldoverzekering willen afsluiten een beroep doen op een zogenaamd 'recht om vergeten te worden'. Maar wat houdt dat nu weer juist in? En wat moet u weten over het recente rapport rond borstkanker dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in dat verband opstelde?

PRAKTIJK

Weinig automerken hebben meer autogeschiedenis geschreven en roepen meer sentiment op dan Alfa Romeo. Ondertussen heeft de Italiaanse autoconstructeur veel aan authenticiteit en uitstraling verloren en vecht het binnen de fusiegroep Stellantis voor zijn voortbestaan.

PRAKTIJK

De Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Anesthesie-Reanimatie organiseert zaterdag 7 mei haar jaarlijkse congres, dat in het teken staat van 175 jaar anesthesie in België.

PRAKTIJK

Het eerbiedwaardige Museum Folkwang in Essen bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling in samenwerking met het National Museum of Western Art in Tokio. Voor het eerst sedert de jaren 1950 keren topwerken van de Japanse industrieel Matsukata naar Europa terug om er geconfronteerd te worden met werken uit de collectie van de Duitse zakenman Karl Ernst Osthaus. Verwacht u aan Renoir, Monet, Gauguin, Rodin en zovele andere toppers.

CULTUUR

Als derde luik van het programma 'Bach in de Stad' staan nu de Abendmusiken op het programma met concerten op mooie historische locaties in Antwerpen. Daar zal telkens barokmuziek weerklinken, en niet uitsluitend van Bach. Op 15 april start dit programma met muziek van Couperin in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

CULTUUR+

In de documentaire 'The Reason I jump' exploreert regisseur Jerry Rothwell de wereld van non-verbale personen met autisme. Het gelijknamige boek van de Japanse tiener Naoki Higashida vormde de basis.

CULTUUR+

Hanne Gworek en Pieter Jan Van Asbroeck Aso urgentiegeneeskunde; urgentiearts en medisch coördinator Zorgcentrum na Seksueel Geweld Limburg

COLUMN en OPINIE

Marc Calmeyn Psychiater-psychotherapeut

COLUMN en OPINIE

Pieter Koopman is cardioloog en columnist voor Artsenkrant. Hoe staat hij in het leven? In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

VRAGEVUUR