Artsenkrant

Web weergave

Vanaf morgen 2 april kunt u als huisarts uw risicopatiënten doorgeven, die prioriteit moeten krijgen in fase 1b van de vaccinatiecampagne. Bedoeling is ook dat u de volgende maanden de vaccinatiegraad binnen uw patiëntenpopulatie opvolgt.

ACTUEEL

Vanaf 6 april zijn er in de apotheken zelftests voor covid-19 te koop. Dat is een onderdeel van het nieuwe testbeleid dat minister Frank Vandenbroucke samen met het Coronacommissariaat eerder deze week bekend maakte.

ACTUEEL

"Op welk niveau men de gezondheidszorg organiseert, is bijkomstig. Eerder luidt de vraag: hoe houden we het betaalbaar? Door de technologische en demografische evolutie stijgen de kosten immers sterk."

ACTUEEL

"Met de zorg voor hartfalen zijn we na de opleiding nog maar weinig vertrouwd", zegt dokter Isolde Vandewal. "Het was voor ons leerrijk het standpunt van cardiologen te vernemen", vult dokter Lien Broekx haar aan.

ACTUEEL

Op vraag van de Belgische vereniging van ziekenhuisdirecteurs en de Bvas vergeleek Antares Consulting de ziekenhuisfinanciering in drie landen. Bedoeling is om een aanzet te formuleren voor een hervorming van het Belgische ziekenhuissysteem.

ACTUEEL

De uitgaven voor geneesmiddelen zetten steeds meer druk op het gezondheidsbudget. Die groei is eigenlijk alleen te wijten aan de uitgaven voor ambulante patiënten in ziekenhuizen. Het MORSE-rapport van het Riziv dat deze uitgaven monitort, brengt mooi in kaart hoe dat komt.

ACTUEEL

Het systeem van artikel 81-contracten - ondertussen heten die artikel 111- of artikel 112-overeenkomsten - werd in het leven geroepen in 2010. De voorbije jaren hebben deze tijdelijke overeenkomsten een exponentiële groei gekend.

ACTUEEL

Heel wat artsen en wetenschappers uit de Lage Landen zijn werkzaam in de Verenigde Staten. Artsenkrant wil dit jaar op hen focussen om te proberen te begrijpen wat er leeft en speelt over de Grote Plas. We houden ditmaal halt in Fairfield (Connecticut) bij Wendy Kampman (46), oud-pediater en executive director bij farmabedrijf Regeneron. "Ik kan me nog steeds levendig een aantal patiënten en situaties in het ziekenhuis voor de geest halen, momenten waar je als arts impact hebt gehad. Maar dat geldt in mijn huidige positie ook: weten dat je door de medicijnen die wij maken, mensen helpt - al is het minder tastbaar. Dat maakt me best trots." Wendy Kampman is Nederlandse maar heeft een bijzondere band met Brussel.

ACTUEEL

De Universiteit Antwerpen gaat een onderzoeksprofessor aanstellen voor 'healthy city' in al zijn aspecten, zoals onder meer de luchtkwaliteit en -verontreiniging en de impact ervan op gezondheid.

ACTUEEL

Onderzoeker Stijn Denissen maakte een paar weken geleden indruk op het MS-forum van ACTRIMS (*), toen hij het begrip 'hersenleeftijd' toelichtte in de context van multiple sclerose. De hersenleeftijd lijkt een beloftevol instrument, dat zeer waarschijnlijk zijn weg naar de klinische praktijk zal vinden.

MEDISCH

Het is intussen iets meer dan twee eeuwen geleden sinds de ziekte van Parkinson voor het eerst werd beschreven. "En toch zijn de kennis en behandeling ervan nog steeds permanent in beweging", verzekert prof. Patrick Cras (diensthoofd neurologie, UZA). In het vooruitzicht van Wereld Parkinson Dag (11 april) bespreken hij en de bewegingsspecialisten van zijn team een paar relevante topics.

MEDISCH

Volgens een preliminaire studie beweegt meer dan twee derde van de mensen met migraine niet genoeg. Migrainelijders die minstens 2,5 uur per week matige tot intensieve lichaamsbeweging nemen, hebben minder vaak last van stress, depressie en slaapstoornissen, factoren die migraine kunnen uitlokken.

MEDISCH

Naargelang de definitie die men hanteert, lijdt 5% tot 15% van de bevolking aan een prikkelbaredarmsyndroom (irritable bowel syndrome, IBS). Gastro-enterologen en diëtisten van het UZ Leuven hebben een app ontwikkeld om deze patiënten te helpen bij het samenstellen van een voedingspatroon dat beoogt de digestieve klachten te verlichten. De resultaten van een studie in de eerste lijn kwamen als een aangename verrassing.

MEDISCH

Volgens een Deense studie is een tweede infectie met het SARS-CoV-2 zeldzaam, maar 65-plussers die genezen zijn van covid-19, kunnen wel degelijk een nieuwe SARS-CoV-2-infectie oplopen.

MEDISCH

Volgens een internationale studie hebben de lockdown en andere maatregelen om de pandemie te beteugelen, ongunstige effecten gehad op de cognitieve functies en de geestelijke gezondheid van de bevolking. De maatregelen hebben er ook toe geleid dat de mensen meer risico nemen en anderen gemakkelijker straffen.

MEDISCH

U wil uw woning waarin u tevens uw praktijkruimte hebt grondig verbouwen. Kunt u die verbouwing laten uitvoeren tegen 6% of 21% btw. Met welke spelregels moet u daarbij rekening houden? En hoeveel btw betaalt u als u eigenaar bent van een woning of appartement dat u verhuurt?

PRAKTIJK

Van 16 tot 21 maart was het 'internationale week van de hoffelijkheid achter het stuur'. Naar aanleiding daarvan onderzocht Vias institute waaraan diverse weggebruikers zich ergeren. De meeste ergernissen gaan niet over een gebrek aan hoffelijkheid of respect, maar over flagrante inbreuken op het verkeersreglement.

PRAKTIJK

In de kunstgalerie op de eerste verdieping van het AZ Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen loopt een erg knappe tentoonstelling met werk van ex-verpleegkundige, thans kunstenares Anne Mariën. "Tijdens de coronapandemie ben ik voluit voor kleur gegaan. En dat wou ik delen met de bezoekers van het ziekenhuis."

CULTUUR

Ondanks de gegroeide aandacht voor het genre, blijven oorspronkelijk Nederlandstalige boeken over jazz een zeldzaamheid. Op vraag van Klara en Borgerhoff & Lamberigts voegt Karel Van Keymeulen er een aan dat select rijtje toe.

CULTUUR

Sinds vier jaar is dokter Ernest-Tom Loumaye (67) eigenaar van de Jardins d'Annevoie, een 18de-eeuws tuinencomplex annex kasteel in de provincie Namen. Artsenkrant werd deze zomer door gynaecoloog en bedrijfsleider Loumaye rondgeleid. "Dit is een plek waar ik tot rust kom", klonk het. "Over enkele jaren, als ik het hopelijk wat kalmer aan kan doen, wil ik hier van mijn pensioen genieten."

CULTUUR+

Wie angstzweet uitsloeg omdat de jaarlijkse hoogmis van fantasy, sciencefiction en horror niet zou plaatsvinden, kan op beide oren slapen. Het Bifff (Brussels International Fantastic Film Festival) kent een volledig online editie van 6-18 april. Tover alvast uw living om tot knettergekke bioscoopzaal.

CULTUUR+

Ongeveer gelijktijdig maar onafhankelijk van elkaar pleiten de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (SGGG2021) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor meer aandacht en investeringen voor patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek. "Deze vorm van belangenbehartiging is revolutionair", schrijft psychiater Kirsten Catthoor in een opiniestuk voor Artsenkrant. "Ernstig psychisch kwetsbare personen worden nog steeds onterecht gemarginaliseerd. Het is voor meer medische, financiële en sociale rechtvaardigheid."

COLUMN en OPINIE

Epke Zonderland won in 2012 als student geneeskunde goud aan de rekstok tijdens de Olympische Spelen in Londen. Hij traint nu voor de Spelen in Tokyo, maar is inmiddels ook sportarts in Heerenveen.

ACHTERKRANT