Artsenkrant

Web weergave

De elementen voor een nationaal dashboard voor het monitoren van de ICU-capaciteit liggen voor het rapen, zegt dokter Wouter De Corte. Dat zou een crisismanagement mogelijk maken met wat minder jazz. Professor Dominique Benoit pleit voor een duidelijker kader.

ACTUEEL

De NCAZ van maandag 14 maart maakte een inventaris van de te nemen acties. Er werden liefst 12 nieuwe werkgroepen opgericht. Er was een vinnige discussie over de wachtpost in Ieper.

ACTUEEL

Om de verdere ontwikkeling van de app Doktr te ondersteunen, gaat Domus Medica samenwerken met Proximus. De huisartsenvereniging zegt, net als de telecomoperator, voorstander te zijn van een hybride zorgmodel.

ACTUEEL

Een ziekenhuishervorming moet ook de financiering van de intensieve neonatale eenheden en de lokale neonatale eenheden herbekijken en de transfers daartussen verduidelijken.

ACTUEEL

"We moeten gaan naar een duidelijke definitie van wat een ICU-bed is", zegt professor Dominique Benoit van UZ Gent. Wanneer een oudere covidpatiënt de plaats op ICU inneemt van een jongere patiënt is dat vaak geen distributive justice.

ACTUEEL

Huisartsen zien vaak rouwende patiënten en zijn goed geplaatst om hen te begeleiden tijdens hun rouwproces. Maar wat verwachten patiënten concreet van hun huisarts op vlak van rouwbegeleiding? Huisarts Julie Van Goethem peilde in haar masterproef naar de ervaringen van patiënten.

ACTUEEL

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met kersvers voorzitter prof. Chris Ulens.

ACTUEEL

Its Med, een platform dat patiënten meer zeggenschap geeft over hun gezondheidsgegevens, is de winnaar van de tweede editie van Healthcare Heroes. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke overhandigde de prijs aan de winnaars.

ACTUEEL

De complexe geopolitieke situatie van Oekraïne gaat verder terug dan de Russische invasie van 24 februari. Kijk ook naar 2014 en de Euromaidan, of zelfs naar 2004 en de Oranje Revolutie om de realiteit van dit land te begrijpen.

ACTUEEL

Onderzoek naar een behandeling voor de ziekte van Alzheimer focust al decennialang op het bestrijden van neerslaand amyloïd-b. De resultaten zijn tot nog toe bescheiden, maar onderzoekers geven de moed niet op en passen hun onderzoeksprotocollen aan. Tegelijk groeit het besef dat medicatie die focust op amyloïd-b waarschijnlijk zal moeten worden gecombineerd met geneesmiddelen gericht op andere aangrijpingspunten.

MEDISCH

De ziekte van Alzheimer kunnen we vooralsnog niet voorkomen of afremmen (zie blz. 14), maar het kan nooit kwaad in onverdachte tijden ons cognitief potentieel zo goed mogelijk te vrijwaren. Een huisdier kan daarbij helpen, zo blijkt uit een studie die zal worden gepresenteerd in april op het congres van de American Association of Neurology.

MEDISCH

Ondanks luidruchtig protest is het afschaffen van de zesmaandelijkse uurwisselingen nog lang niet in zicht. Nochtans is de overschakeling naar de zomertijd schadelijk voor de gezondheid, zo betoogt prof. Beth Malow op nieuwsite 'The Conversation'.

MEDISCH

Wereldwijd wordt bijzonder vaak een diagnose van diabetes gesteld bij patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen wegens covid-19. Betreft het gevallen van vooraf bestaande, maar nog niet gediagnosticeerde diabetes of gevallen van een pas ontstane diabetes?

MEDISCH

Aangenomen wordt dat wittejashypertensie het cardiovasculaire risico weinig of niet verhoogt als er geen eindorgaanaantasting is. De gegevens daarover zijn echter niet zo betrouwbaar. Vandaar het belang van een studie uitgevoerd op basis van de gegevens van de Italiaanse PAMELA-studie.

MEDISCH

Interventies in de perinatale periode hebben een bijzonder grote weerslag op de cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind. Daarom hebben ze een hoog rendement op lange termijn. Dat zei de Canadese kinderpsychiater Sylvana Côté op een webinar georganiseerd door het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola van Brussel.

MEDISCH

Naast het psychische leed, de oorlogswonden, de huisvestingproblemen en het instorten van de infrastructuur dreigt ook nog eens de epidemiologie van een aantal infectieziekten in Oekraïne uit de hand te lopen.

MEDISCH

De focus in de gezondheidszorg ligt steeds meer op het leveren van geïntegreerde zorg. Daarbij staat de patiënt centraal. Eerste en tweede lijn werken samen om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Een studiedag van het ICHO gaat in op de rol die de huisarts in opleiding (haio) daarbij kan spelen.

PRAKTIJK

Het Europees Hof van Justitie (Luxemburg) heeft zich in een arrest van 13 januari 2022 gebogen over de vraag of het principe van btw vrijstelling voor medische hulpverlening ook geldt voor het aanleggen van een medisch dossier.

PRAKTIJK

Met de C5 X, made in China, maakt Citroën zijn rentree in het segment van de grote reisberlines. De nieuwkomer is een kruising tussen een berline, break en SUV en wil zo in de smaak te vallen van een publiek dat vooral oog heeft voor superieur rijcomfort, innovatief design en betaalbare luxe.

PRAKTIJK

In museum Dr. Guislain is tot 10 juli 'Cripur Cripour - a nonperformance on migraine and voice te beleven'. Zes installaties van Mariske Broeckmeyer die samen een mini-opera vormen nemen de bezoeker een halfuur mee naar een andere wereld.

CULTUUR

Op 19-jarige leeftijd kocht dr. Gérard Borg een affiche voor een Amerikaanse circusvoorstelling. Meer dan 50 jaar later heeft hij samen met zijn echtgenote dr. Jeanne-Yvonne Borg een wereldcollectie rond het thema 'circus' opgebouwd. In vier exposities in en rond de Franse stad Rouen worden nu de topstukken uit de verzameling van het dokterspaar getoond. "We hebben allebei een veeleisend beroep gehad en een dubbel leven geleid", zegt Jeanne-Yvonne Borg.

CULTUUR+

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de euthanasiewet maakten Gaelle Hardy et Agnès Lejeune de documentaire 'Les Mots de la fin'. Daarin komen patiënten en artsen uitvoerig aan het woord en krijg je een indringende blik op wat euthanasie op juridisch, menselijk en medisch vlak inhoudt.

CULTUUR+

'Meten is weten' is het adagio van menig voorstander van objectieve, feitelijke kennis van de werkelijkheid om die beter, rationeler te kunnen beheersen. Die uitspraak is echter een misleidende versimpeling van het motto van de Nederlandse fysicus Heike Kamerlingh Onnes: 'door meten tot weten'.

CULTUUR+

Stijn Geysenbergh is huisarts en lid raad van bestuur VAS Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg.

COLUMN en OPINIE

Else Tambuyzer, Directeur Vlaams Patiëntenplatform

COLUMN en OPINIE

Barbara Janssens & Margot Cloet, Docent gerodontologie UGent; gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

COLUMN en OPINIE

Afgelopen zaterdag ontving dokter Martin Vanden Eede uit handen van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) de prijs 'Specialist van het Jaar 2021'. De laatstejaarsassistent cardiologie werd door de lezers van Artsenkrant gekozen uit vijf artsen in opleiding.

ACHTERKRANT