Artsenkrant

Web weergave

"Anno 2024 blijft het extreem moeilijk om in België of zelfs in Europa nieuwe medische technologie te introduceren in de dagelijkse gezondheidszorg. Van een permanent, geïntegreerd, overleg tussen de stakeholders en de overheid is er geen sprake."

ACTUEEL

De ministerraad keurde vrijdag 15 maart het ontwerp van KB goed waardoor de (meeste) bepalingen van de collectieve overeenkomst van 21 december 2023, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCGZ), in werking treden vanaf 1 april 2024.

ACTUEEL

Sinds het najaar van 2023 werden al negentig referentieartsen dementie opgeleid. Nog tweehonderd anderen staan op de wachtlijst. Daarom besliste minister Crevits het opleidingsprogramma te verlengen. Op termijn moet er in elke eerstelijnszone een referentiearts actief zijn.

ACTUEEL

De Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) stelt een charter 'Respectvolle geboortezorg' voor. Het is een reactie op een informatieverslag over 'obstetrisch geweld' dat begin februari werd aangenomen in de Senaat.

ACTUEEL

Donderdag 14 maart stelde de Belgische Academie Kindergeneeskunde (BAop) een tienpuntenplan voor met als doel een gezondheidszorg te ontwikkelen meer op maat van kinderen en jongeren. Opmerkelijk is de aanbeveling om na de verkiezingen in juni een nationale 'minister van het Kind' aan te stellen.

ACTUEEL

Achter het globale conventioneringscijfer van 86,26% bij alle artsen gaan grote verschillen schuil in conventioneringsgraad tussen specialismen. Het Riziv maakt de opgesplitste cijfers echter pas bekend na deadline van deze Artsenkrant. U vindt de detailcijfers op onze website.

ACTUEEL

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts/zorgverlener. Deze aflevering: huisarts-sportarts dr. Silke Stalpaert kreeg een burn-out en schrijft nu over mentale veerkracht en zelfzorg.

ACTUEEL

"Belgische bedrijven geraken vaak ontmoedigd door het kluwen aan regels. Daardoor focussen ze eerst op andere landen. Zo kan het dat een waardevol Belgisch medisch hulpmiddel wel gefinancierd wordt in het buitenland maar niet beschikbaar is voor onze zorgverleners en patiënten. Dat voelt wrang aan."

ACTUEEL

De crisiscel had tijdens de coronapandemie een voorbereidende en coördinerende rol. De uiteindelijke beslissingen lagen bij het politieke niveau. Twee protocolakkoorden met de gemeenschappen werden afgesloten - over beschermingsgoederen en over testmateriaal.

ACTUEEL

De coronapandemie, uitgebroken in China in december 2019, verspreidde zich razendsnel en slaat begin 2020 over naar Italië en andere Europese landen. België registreert eind februari de eerste gevallen. Om de pandemie mee te helpen bestrijden, werd topambtenaar Christiaan Decoster (nu 73) terug uit pensioen gehaald. In deze en volgende edities van Artsenkrant getuigt hij over deze turbulente periode.

ACTUEEL

Patiënten met ernstige aortaklepstenose, bij wie de aangetaste hartklep chirurgisch moet vervangen worden, kunnen vandaag kiezen tussen een biologische en een mechanische kunstklep. Beide hebben hun indicaties, maar ook hun nadelen. Een nieuwe mechanische klep kan nu misschien de voordelen van beide combineren. Een mogelijke revolutie in de aanpak van aortakleplijden?

ACTUEEL

Gordelroos kan hevige pijn veroorzaken. Artsenverenigingen roepen op om meer mensen te vaccineren om dat te voorkomen. De vaccinatie zou dan echter beter moeten worden terugbetaald.

ACTUEEL

Svin Deneckere, directeur van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), beschouwt de publicatie van de resultaten in ziekenhuizen als een grote stap vooruit. Dit zal de kwaliteit van de patiëntenzorg verbeteren, maar ook de publieke transparantie naar burgers toe ondersteunen.

DOSSIER KWALITEITSMETING

Het Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS) viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Net als bij de VIKZ is het hoofddoel van het platform het bevorderen van zorgkwaliteit, maar de ontwikkelde middelen verschillen. Denis Herbaux, de directeur van het PAQS, legt uit.

DOSSIER KWALITEITSMETING

De ziekenhuisfederaties pleiten voor een verbetering van de kwaliteit van de zorg die steunt op voldoende middelen. Ze staan open voor transparantie, zolang die niet gekoppeld is aan de financiering van ziekenhuizen en niet uitmondt in een concurrentiestrijd.

DOSSIER KWALITEITSMETING

Het antwoord is eenvoudig: door te vergelijken. Ja, maar hoe? Dat is dan weer vrij complex, omdat de criteria om dit te beoordelen net zo talrijk zijn als de soorten rekeningen en de extraatjes. De 'beste bank' is dus duidelijk niet voor iedereen hetzelfde. Ziehier een aantal wegwijzers.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Patiënten die uitbehandeld zijn, moeten een boodschap verwerken die onrustig en angstig kan maken. Hoe die angst te herkennen en ermee om te gaan? Dat was het thema van een webinar van Cera in samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen.

PRAKTIJK

AI is hét buzzwoord tegenwoordig. Maar wat doe je nu concreet met al die kunstmatige intelligentie?

PRAKTIJK

De verkiezing van Auto van het Jaar 2024 is uitgedraaid op een spannende tweestrijd tussen de Renault Scénic E-Tech Electric en BMW 5. Op het eerste zicht een ongelijke strijd die met de full electric Scénic een verdiende winnaar heeft gekregen. Wegens gezins- en milieuvriendelijk én betaalbaar.

PRAKTIJK

Net zoals de voorgaande jaren, organiseert Arts in Nood ook in 2024 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

PRAKTIJK

In cursussen Nederlands voor anderstaligen komt de specifieke communicatie tussen arts en patiënt niet aan bod. Daarom ontwikkelde het Leuvense Instituut voor Levende Talen (ILT) een online leerplatform waar artsen van buitenlandse origine hun kennis van het 'medisch Nederlands' kunnen verbeteren.

PRAKTIJK

COLUMN en OPINIE REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Luk De Rop (62) viert dit jaar zijn 35-jarig jubileum als huisarts. Samen met zijn echtgenote dr. Dumont runt hij sinds 1989 een duopraktijk. "We kennen de meeste patiënten door en door", klinkt het. Wij zijn evenwel naar Sinaai in het Waasland afgezakt om een andere reden. Dr. De Rop is een van de weinige Belgen die 's zomers twee bijzondere weerfenomenen in hyperstereofotografie probeert te vatten: wolken en bliksem.

ACHTERKRANT