Artsenkrant

Web weergave

Een groter stuk capitatie door een hoog GMD-honorarium en een lager bedrag voor de consultatie. Dat is de kern van de New Deal voor huisartsen - het derde financierings- en organisatiemodel voor de praktijken.

ACTUEEL

Vrouwelijke artsen hebben een hoger risico op zwangerschapscomplicaties en onvruchtbaarheid vergeleken met de algemene bevolking. Het wordt tijd dat de medische wereld vrouwelijke artsen beter ondersteunt tijdens en na de zwangerschap, stellen Amerikaanse onderzoekers.

ACTUEEL

Netjes op tijd leverde de reflectiegroep onder leiding van prof. Ann Van den Bruel een rapport af over een 'new deal' voor de huisartsgeneeskunde. Op zich een niet-geringe verdienste.

EDITO

Het Riziv is gestart met de ontwikkeling van het digitale verwijsvoorschrift. Eerst aan de beurt: het verpleegkundig voorschrift.

ACTUEEL

De Vlaamse ministers spraken zich onlangs uit over de quota voor de beroepsopleidingen van artsen in 2026 - het Besluit ligt nu bij de Raad van State voor advies.

ACTUEEL

De New Deal wordt een opt-in. Huisartsen in een groeps- of netwerkpraktijk kunnen toetreden als ze dat willen. Huisartsen zouden hetzelfde verdienen, het misschien wat minder druk hebben en vooral proactief aan de kwaliteit van de zorg kunnen werken. Of dat lukt, moet blijken.

ACTUEEL

Op een onlinepersconferentie lichtte minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zijn voorstellen toe tot wijziging van de wet op de rechten van de patiënt. Na publieke consultatie legt hij ze als wetsontwerp aan het Parlement voor.

ACTUEEL

Steeds meer zorgverstrekkers worden geconfronteerd met agressieve patiënten. Om daar paal en perk aan te stellen, neemt de Orde der artsen nu het voortouw. Ze wil met alle stakeholders overkoepelend overleg organiseren.

ACTUEEL

Behalve een Galenusprijs voor het meest innovatieve geneesmiddel en voor farmacologisch toponderzoek bekroonde Artsenkrant in 2016 voor het eerst het beste medische hulpmiddel van 2015. Voortaan wordt deze Galenusprijs apart uitgereikt, namelijk volgende donderdag 16 maart.

ACTUEEL

"Twee maatschappelijke thema's komen aan bod in deze roman: het levenseinde en het extreme voyeurisme, de beeldjescultuur die opgang maakt. Je kan het lezen als een leuk, oppervlakkig, mild satirisch verhaal. Maar bij herlezing ontdek je ook een zekere gelaagdheid."

ACTUEEL

"De hervorming van de gezondheidszorg verloopt te complex. Alles hangt aan elkaar vast. Haal je er één element uit dan stort het hele kaartenhuisje in. Artsen moeten alert blijven en meedenken. Ongeacht de strekking roep ik hen op te participeren in beroepsverenigingen en syndicaten."

ACTUEEL

Op 10 februari kwamen meer dan vierhonderd gezondheidswerkers uit verschillende domeinen samen voor het 21ste Valentijn Vaccinatiesymposium, jaarlijks georganiseerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV, UAntwerpen). Het onderwerp was dit jaar vertrouwen in vaccinatie, een essentiële factor om de effectiviteit van immunisatieprogramma's te verzekeren.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

In een volgende editie van onze krant bespreekt prof. Bart Van der Schueren (dienst klinische en experimentele endocrinologie van het departement chronische ziekten en metabolisme KU Leuven en dienst endocrinologie UZ Leuven) de BASO/eetexpert-flowchart voor de begeleiding van patiënten met obesitas. Naar aanleiding van een enquête die prof. Van der Schueren en zijn onderzoeksteam graag zo snel mogelijk willen verspreiden, praten we alvast even met hem.

MEDISCH

Ongewild urineverlies bij vrouwen is een veelvoorkomend en sociaal invaliderend probleem. Onderzoekers ontwikkelden een implantaat dat wordt ingebracht om de blaasfunctie bij vrouwen met urge- en gemengde urine-incontinentie te verbeteren.

MEDISCH

Artsenkrant/Le Journal du Médecin organiseert al 41 jaar de prestigieuze Galenusprijs, ter promotie van innovatie in de gezondheidszorg. Deze vier kandidaten dingen mee naar de prijs voor 'medische hulpmiddelen & beloftevol ontwerp', die wordt toegekend tijdens een event aansluitend op de MedTechMeetup 2023, zeg maar de hoogmis van de medical devices-sector in ons land. Afspraak daarvoor op 16 maart.Wie de kandidaten en de laureaten worden van de geneesmiddelenprijs en de farmacologieprijs verneemt u later dit voorjaar. De uitreiking daarvan vindt plaats op 25 mei.

GALENUSPRIJS

Het gebeurt niet vaak dat een bank of vermogensbeheerder de sprong waagt en een lijst van favoriete of net veel minder geliefde aandelen naar voor schuift. De private bank Degroof Petercam deed dit wel: een kans om inzicht te krijgen in hoe professionals hun keuze maken.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Ze hangen tegenwoordig zo goed als overal, behalve... bij je thuis. We hebben het over defibrillators. Het idee om ook in je woonst zo'n apparaat te installeren, is zo gek nog niet. Integendeel, de kans op een hartstilstand is het grootst (70 procent, blijkt uit Amerikaanse statistieken) wanneer je thuis bent. En, zoals bekend, zijn in zo'n noodsituatie de eerste vier minuten van cruciaal belang.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Het moet niet per se een Audi, BMW, Porsche of Mercedes zijn, een sportieve SUV kan best ook uit Italië komen en de merknaam Maserati dragen. Minstens even opwindend en nog exclusiever. De discussie over de (on)zin van dit soort automobielen is voor een andere keer.

PRAKTIJK

De Leerstoel AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair) organiseert een postgraduaat in gezondheidsrecht en -ethiek. De zesde module behandelt 'Beginnend en eindigend leven' en wordt gecoördineerd door Evelien Delbeke, gastprofessor aan de UAntwerpen, zelfstandig legal consultant en erkend bemiddelaar.

PRAKTIJK

Women Talking is een van de tien films die zondag meedingen voor de Oscar voor beste film. Sarah Polley verfilmt hoe vrouwen in een mennonitische gemeenschap na traumatische gebeurtenissen proberen te overleven. Met The Son serveert Florian Zeller deel twee uit de trilogie die hij startte met The Father. Hoe als ouders omgaan met een zoon die in een zware depressie wegglijdt, staat ditmaal centraal.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

Nu de expositie Phallus stilaan op zijn einde loopt, pakt het Gents Universitair Museum (GUM) komend weekend uit met een reeks bijzondere activiteiten rond de vulva. Onder het motto: alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen over vulva, vagina en clitoris.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

Project Endo.Insideout organiseert een fotoshoot waar vrouwen met endometriose zich gratis kunnen laten portretteren door fotograaf Stijn Huyghe. De foto's worden ingezet om aandacht te vragen voor deze aandoening.

CULTUUR COÖRDINATIE: NATHALIE.BEVERNAEGIE@ROULARTA.BE

Het Klarafestival gooit voor twee weken de ramen en deuren van een veelzijdig muziekhuis open. Onder het motto Become music verwelkomt Brussel een mooi internationaal aanbod.

CULTUUR+

'Toon mij uw tekening en ik zal u zeggen of u een goed kunstenaar bent'. In deze quote zit een grond van waarheid. Een tekening liegt niet. Museum De Reede in Antwerpen toont niet minder dan 80 etsen van Rembrandt. Een verbluffende tentoonstelling voor fijnproevers.

CULTUUR+

LEZERSBRIEVEN REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

LEZERSBRIEVEN REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Luc Colemont is gastro-enteroloog en bezieler van 'Stop Darmkanker'. Hoe staat hij in het leven? In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

ACHTERKRANT