...

De positieve resultaten moeten genuanceerd worden. Is het omdat er verschillen zijn in opleiding of organisatie? Hoe dan ook de enquête toont aan dat in het noorden van de het land artsen veel positiever staan tegenover praktijkassistentie dan in het zuiden (82% versus 46%).Welke taken zouden artsen delegeren aan praktijkassistenten die onder hun supervisie werken? Biometrie (93%), technische onderzoeken (84%), controle van het vaccinatieschema (81%) en preventie. De meningen zijn verdeeld als het gaat over de opsporing van colorectale kanker en borstkanker (50% voor versus 50% tegen) en het toedienen van vaccins (49% versus 51%). Van delegeren is geen sprake wat het aanpassen van de dosering van chronische medicatie betreft (91% is tegen), het voorschrijven van voorschriftplichtige geneesmiddelen (89% is tegen), beperkte diagnostiek (85% is tegen) en het aanpassen van het insulineschema (79% is tegen).Hoe zien de artsen de uitvoering van die taken? De respondenten kiezen eerder voor delegatie onder direct toezicht of delegatie onder toezicht op afstand maar onmiddellijk beschikbaar, dan voor delegatie onder toezicht op afstand en a posteriori. Heel wat artsen zijn tegen volledige autonomie (zie grafiek).Lees ook: Bijna negen op tien pro multidisciplinariteit