...

Via de Wet houdende diverse bepalingen maakte minister Vandenbroucke het mogelijk om ereloonsupplementen te verbieden in de ambulante zorg, zelfs voor niet-geconventioneerde artsen. Het was de druppel die de emmer deed overlopen bij het artsensyndicaat Bvas. Het startte de procedure op om het akkoord artsen-ziekenfondsen op te zeggen. Na toelichting van de minister op de medicomut en na toezegging dat er nog overleg komt, legde de Bvas de procedure weer stil. De demarche van het syndicaat van voorzitter Johan Blanckaert kwam hen wel op heel wat kritiek te staan van de 'concurrerende' vakbonden Kartel en AADM. In deze AK-peiling bij meer dan 1.600 huisartsen en specialisten krijgt de Bvas nochtans veel bijval. Vier artsen op de tien zijn het helemaal eens met de dreiging om het akkoord op te zeggen. Die volledige instemming loopt zelfs op tot de helft van de Nederlandstalige artsen tussen 41 en 60 jaar. Eén op de vijf is het gewoon eens. Voor een klein kwart van de respondenten kon het initiatief niet door de beugel. Zij zijn het 'helemaal oneens' of gewoon 'oneens' met de Bvas. Het ongenoegen werd onder meer veroorzaakt door het verbod dat minister Vandenbroucke wil invoeren op ereloonsupplementen in de ambulante zorg. Enigszins merkwaardig is dan wel dat de meningen over deze maatregel wat minder uitgesproken negatief zijn. Iets meer dan de helft vindt het verbod een slechte (20%) tot een heel slechte maatregel (31%). Maar evengoed meent 36% van het medisch korps dat dit een 'zeer goede' tot 'goede' maatregel is. 11% houdt zich op de vlakte en is neutraal of heeft geen mening. Ook een andere controversiële beleidsdaad van minister Vandenbroucke ging de jongste weken flink over de tongen bij de artsen. Het Riziv trekt 100 miljoen uit om de gestegen (energie)prijzen bij zorgverleners te compenseren. Dat vertaalt zich in 2023 in een premie van ongeveer 1.000 euro per arts. Casus belli is dat enkel geconventioneerde dokters daarop aanspraak kunnen maken. Dat is alvast bij de helft van de respondenten in het verkeerde keelgat geschoten. Vier artsen op de vijf bestempelen dit als een 'slechte, discriminerende maatregel'. Voor één op de tien is het ook gewoon overbodig. Daarenboven oordeelt één arts op de vijf dat de premie 'ruim onvoldoende' is om geconventioneerd te blijven. Met andere woorden, als het doel al was om de aantrekkingskracht van het akkoord op te vijzelen, dan is Vandenbroucke alleszins bij de artsen niet in zijn opzet geslaagd. Slechts één dokter op de vijf vindt de premie een goede reden om geconventioneerd te blijven.