...

Risicovechtsporten zijn sporten waarbij het toegestaan is bepaalde technieken te gebruiken met de intentie de fysieke of psychische integriteit van de tegenstander te verminderen, verklaart cursusopleider Rik De Kinderen. "Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld (kick)boksen. Hier wordt de wedstrijd beslecht via een knock-out, maar taekwondo is dan weer een risicovechtsport waarbij de winnaar uitgeroepen wordt op grond van techniciteit, met een puntensysteem. Merk op dat judo dus geen risicovechtsport is, omdat het toebrengen van schade aan de tegenstander niet met punten of winst beloond wordt."Bij risicovechtsporten moet iedere wedstrijd wettelijk gezien verlopen onder toezicht van een arts, die een drieledige taak opneemt. Net vóór de wedstrijd voert hij bij iedere kamper een bondig lichamelijk onderzoek uit, om bijvoorbeeld uit te sluiten dat er ongenezen wonden in het gezicht of op de handen aanwezig zijn. Daarnaast volgt hij het verloop van de wedstrijd en kan die eventueel stilleggen, als de gezondheid van een deelnemer in het gedrang komt.Ten slotte geeft hij advies na de wedstrijd: als iemand een ernstige impact op het hoofd gekregen heeft of het cumulatief effect van verschillende klappen moest verwerken, zal de arts een rust- en herstelfase van een aantal weken adviseren. Het advies wordt genoteerd in een pasje, dat de sporter bij het begin van iedere wedstrijd voorlegt. Zolang de sperperiode loopt, krijgt hij geen toegang tot de competitie."Het correct uitvoeren van al deze taken vergt enige expertise", aldus dr. De Kinderen. "Daarom heeft de Medische Commissie Risicovechtsporten die cursus opgezet. Artsen worden er geschoold en bijgeschoold rond keuring, criteria om een wedstrijd te laten stilleggen en advies voor de rust- en herstelfase. De meeste risicovechtsportartsen zijn huisartsen met een bijzondere competentie als sportarts. Ook ikzelf."Een opdracht als risicovechtsportarts vergt enige voeling met dat bijzondere domein van de sportactiviteit, toch? "Er zijn inderdaad niet zo veel sportartsen die zich bezighouden met vechtsport", stemt Rik De Kinderen in. "Ik heb in het verleden op een zeer gedegen niveau taekwondo bedreven, naast kickboksen, en ben nog steeds recreatief kickbokser. Persoonlijke ervaring met die sporten scherpt je beoordelingsvermogen als wedstrijdarts aan."