...

Artificiële intelligentie bestaat niet zolang we niet beslissen dat het bestaat. AI bestaat niet totdat we een tool maken. AI creëert niets. AI vindt niets uit. AI leidt niets af uit de gegevens die er in gestopt worden. Straffe taal van de Franse AI-specialist Luc Julia die hiervoor bedankt werd met luid applaus. Vooral voor wie niet bekend is met artificiële intelligentie - en daar horen ook artsen bij - is het een angstaanjagend fenomeen.Een element dat deze angst voedt, is de invasie van nieuwe technologieën uit de Verenigde Staten en China. Europa heeft daar nauwelijks controle op. "Gegevens zijn belangrijk, maar algoritmen zijn belangrijker. De Chinezen gebruiken algoritmen, ze vinden ze niet uit", verklaart Luc Julia. "Deze algoritmen werden meestal uitgevonden in Europa. De reden daarvoor is eenvoudig: algoritmen komen uit de wiskunde en in wiskunde zijn we erg sterk."Digitalisering staat dicht bij de arts in de ziekenhuizen, zegt professor Philippe Kohl, directeur van de dienst Informatica van het CHU in Luik. "Maar als je naar de verschillende ziekenhuizen kijkt en hun graad van digitalisering, dan zie je een heel divers landschap. De privé - en universitaire ziekenhuizen staan het verst, openbare ziekenhuizen ondervinden meer moeilijkheden."Een ander struikelblok is regulering. "Het is goed het grote geheel te zien, met Europa en de Verenigde Staten, maar België heeft zo zijn eigenaardigheden", zegt dokter Christina Sanida, Chief Medical Information Officer in Kliniek Sint-Jan. "Er gaapt een diepe kloof tussen de regio's en dat is een probleem voor de communicatie. Ik verwacht van experts dat ze inpraten op politici om een kader te definiëren waarin we elke dag kunnen evolueren.""Politici moeten aanzetten geven om na te denken over de richting die we uitgaan", zegt Phlippe Kohl. "We moeten niet wachten tot we meer middelen krijgen, we moeten het doen met wat we hebben", aldus Frédéric Thys (UCL). "We moeten ook nadenken over de samenwerking tussen de verschillende instellingen van het land.""De wethouder loopt vijftien jaar achter op de maker", zegt Luc Julia. "Het voordeel is dat de regulator de rol van opvoeder speelt. GDPR maakte mensen bijvoorbeeld bewust van de waarde van hun gegevens." Sommigen stellen dat vorming essentieel is om de mensheid augmented medicine te waarborgen."Om ethische keuzes te maken, om na te denken over de werkgelegenheidsstrategieën van ' augmented intelligence', moet men bij de zaak zijn", zei Frédéric Thys. "Hoe eerder we wakker worden op het vlak van digitale cultuur, hoe beter we kunnen begrijpen waarover we het hebben en bijgevolg keuzes kunnen maken."En Luc Julia concludeert: "Elke dag horen we praten over artificiële intelligentie. We moeten uitleggen en preken. En continue opleiding is een goede manier om dat te doen. We moeten begrijpen waar we het over hebben."