...

Onbekend maakt onbemind: Sergio Herman zou de arbeidsgeneeskunde wellicht omschrijven als geen 'sexy beroepken'. Dagdagelijks merk ik dat de arbeidsgeneeskunde nog steeds slecht gekend is bij collega's van andere disciplines. Maar ook bij het gewone publiek worden we vaak gezien als 'controleurs', hoewel we juist een adviserende rol dienen te vervullen: preventieadviseur. Er is nog veel werk aan de winkel om de arbeidsongeschikte werknemers aan het werk te krijgen. De arbeidsgeneeskunde moet weer en meer aan primaire en secundaire preventie kunnen doen. De tertiaire preventie mag niet de hoofdzaak gaan uitmaken van ons prachtige beroep.