...

Farmaciestudente Veronique Buijzen (UA) werkt volop aan haar masterproef over het thema 'arm maakt ziek, ziek maakt arm'. Professor farmacologie Hans De Loof begeleidt haar daarbij. Samen overlopen zij enkele opvallende resultaten van onze enquête over armoede.Dat armoede in de opleiding weinig tot niet aan bod komt, valt te betreuren. "Armoede bestaat en zal altijd blijven bestaan. De universiteiten moeten daar zeker op inpikken, binnen de basisopleiding, aan de hand van terugkomdagen, en door stages te organiseren in verschillende types apotheken zodat apothekers in spe een beter zicht krijgen op de populatie die er over de vloer komt." Enigszins in tegenspraak met het gebrek aan opleiding, is de vaststelling dat de meeste respondenten in de enquête vinden dat ze wel voldoende kennis van het onderwerp hebben om hun rol als zorgverlener goed te kunnen uitoefenen bij deze kwetsbare populatie. "Die kennis komt voornamelijk voort uit ervaring. Je leert gaandeweg de workarounds te vinden waarmee je mensen in armoede enigszins kan helpen: gratis staaltjes, uitstel van betaling,... Gaandeweg krijg je ook een beter zicht op doorverwijsmogelijkheden. Dat is nog steeds een heel complex kluwen, maar apothekers moeten er wel degelijk van op de hoogte zijn." Ook kan het voor de patiënt een aanzienlijke slok op de borrel schelen als de arts terdege rekening houdt met diens financiële situatie bij het voorschrijven van geneesmiddelen. "Al is de vaststelling dat de artsen niet zo goed scoren als het op kennis van de terugbetalingsklassen aankomt, wel een goede indicatie van de complexiteit van het systeem." In de oefening in onze enquête bleek het laxeermiddel, dat wordt voorgeschreven om een bijwerking van de behandeling met antipsychotica te onderdrukken, het duurste middel in het lijstje. "Obstipatie komt vaak voor bij inname van antipsychotica; dat laxeermiddel is dus echt wel essentieel. En belangrijk voor de therapietrouw. We pleiten er daarom voor om ook OTC-specialiteiten in een systeem van terugbetaling op te nemen."