...

In een recent vonnis ziet de Belgische Mededingingsautoriteit dit echter helemaal anders. Ze legt de Orde een boete van één miljoen euro op omdat ze de ontwikkeling van de groep MediCare-Market be l emmert op de markt van diensten verstrekt door apothekers.De acties van de provinciale raden maken volgens de Mededingingsautoriteit deel uit van een algemene strategie van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers om het MediCare-Market model uit de markt te houden. De juridische procedures van de apothekers zijn op zichzelf niet concurrentieverstorend, maar maken deel uit van een pakket maatregelen om een concurrentiebeperkende strategie ten uitvoer te brengen", zo luidt het bij de Mededingingsautoriteit.In een reactie benadrukt de Orde dat ze als opdracht heeft het algemeen belang te dienen op het vlak van de volksgezondheid. "Dat brengt de vrije mededinging en het vrij verkeer van diensten niet in het gedrang maar het biedt burgers de noodzakelijke bescherming door de veiligheid en zorgkwaliteit - waarin de rol van de apotheker primeert - te vrijwaren."