...

De vrees bestaat immers dat de testcentra, huisartsen en laboratoria de komende maanden overspoeld zullen worden met werk. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt samen met het coronacommissariaat en in overleg met de sector aan een verhoging van de afname- en analysecapaciteit. Daarnaast maakt de regering het ook mogelijk voor apothekers om snelle antigeentesten af te nemen in hun apotheek. Dat zal vanaf 12 juli kunnen, maar de testen worden niet gratis en voor de apothekers wordt het een vrijwillig systeem, benadrukte Vandenbroucke. Hij hoopt dat 15 tot 25% van de apothekers zal mee stappen in het verhaal. Om antigeentesten af te nemen in de apotheek is een basisopleiding en een aparte, goed geventileerde ruimte nodig. Apothekers moeten het resultaat ook meteen kunnen registreren bij gezondheidsinstituut Sciensano, zodat dat ook onmiddellijk op het coronacertificaat verschijnt. Volgens de APB gaven al meer dan 500 apotheken aan dat ze over de noodzakelijke ruimte beschikken, bereid zijn om een opleiding te volgen en gemotiveerd zijn om in de eigen apotheek testen uit te voeren. Verder verlengt de Vlaamse regering de subsidies aan de huisartsenkringen om test- en triagecentra open te houden tot 31 september. Daarnaast is ook financiering voorzien van alternatieve testcentra om piekmomenten te kunnen opvangen.