...

Wat je voelt wordt bepaald door wat je denkt. Dat is de sleutel tot cognitieve gedragstherapie en het basisidee achter de benadering van psychische problemen van René Diekstra, emeritus hoogleraar psychologie. Zijn leermeester was Albert Ellis, de grondlegger van de rationeel-emotieve therapie, later bekend geworden als cognitieve gedragstherapie. Daarin staat het primaat van de gedachte voorop. Denken is spreken met jezelf en van alle gesprekken in je leven zijn de gesprekken met jezelf de belangrijkste.Diekstra's boek Ik kan denken/voelen wat ik wil is 40 jaar na de eerste inmiddels aan zijn 30ste druk toe en dat getuigt van de grote herkenbaarheid en laagdrempelige bruikbaarheid van zijn benadering om negatieve stemmingen te beïnvloeden. '5 G's' vormen de sleutelformule waarmee Diekstra inzichtelijk maakt hoe 'niet-helpende gedachten' je ongelukkig, verdrietig of depressief maken. Het begint met een Gebeurtenis die een Gedachte uitlokt en die bepaalt welk Gevoel je erbij krijgt en dat leidt tot Gedrag dat zo aan die gebeurtenis verbonden wordt. Dat gedrag heeft een bepaald Gevolg. Ook dat is weer een gebeurtenis die weer nieuwe gedachten oproept en zo de carrousel aan de gang houdt. Die zichzelfversterkende negatieve gevoelsspiraal kan je doorbreken door een niet-helpende gedachte te herkennen en te leren omzetten in een helpende. Met een heldere, stapsgewijze aanpak, eenvoudige oefeningen en herkenbare voorbeelden wordt dit boek een praktische gids die mensen kan helpen zich minder wanhopig, verdrietig of boos te voelen en daardoor hun relaties met anderen te verbeteren. Zo kan je het gevoel, gedrag of gevolg bereiken dat jou en de mensen om je heen gelukkiger maakt. Diekstra levert een toegepaste cursus gedachten- management: 'Omdat onze gedachten in hoge mate vrij zijn (we kunnen zelf voor een aanzienlijk deel bepalen of sturen wat we denken) zijn we in belangrijke mate ook zelf bepaler van onze gevoelens en gedragingen.'