...

Koopt u beroepsmatig iets online aan (denk bv. maar aan een stethoscoop, een bloeddrukmeter, een weegschaal voor in uw praktijk enz.) dan geldt als regel dat eens u de aankoop hebt gedaan die definitief is. Gekocht is nu eenmaal gekocht. U hebt in dat geval in principe geen herroepingsrecht en kunt zich niet meer bedenken, tenzij de verkoper u toch een bedenktijd zou geven terwijl hij daar wettelijk niet toe verplicht is. De regel dat er bij een online aankoop een bedenktijd geldt, speelt enkel als een consument iets online aankoopt van een professionele verkoper. Koopt u iets online aan via uw professionele vennootschap dan geldt de voorgaande regel sowieso. U hebt dan nooit een bedenktijd (tenzij de verkoper u die alsnog geeft). Bestelt u integendeel persoonlijk iets, dan hebt u geen bedenktijd als u het goed voor beroepsdoeleinden gaat gebruiken, maar wel als het de bedoeling is het aangekochte goed voor privédoeleinden aan te wenden (u koopt bv. online kleding of een elektrotoestel om te gebruiken in uw privéwoning). Doet u als arts privé online een aankoop, dan handelt u als consument ook al bent u beroepshalve een ondernemer. In dat geval hebt u meestal wel een bedenktijd. Meer bepaald beschikt u daarbij in principe over een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Sluit u online een verkoopovereenkomst af, dan start deze termijn meestal op de dag waarop de goederen bij u worden afgeleverd. Is er sprake van een overeenkomst waarbij u een dienst bestelt, dan begint de bedenktijd in de regel te lopen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Weet overigens dat de ondernemer waarbij u de goederen kocht deze termijn niet mag inkorten. De online verkoper moet u trouwens heel wat informatie bezorgen. Doet die dat niet, dan hebt u zelfs nog een langere bedenktijd. Op de regel dat u beschikt over een bedenktijd bestaan er een aantal wettelijke uitzonderingen. Zo kunt u zich niet bedenken als u producten bestelt die een beperkte houdbaarheid hebben, zoals sommige voedingswaren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als u producten op maat bestelt of als u kranten, tijdschriften of magazines koopt. Weet verder dat de bedenktijd ook niet geldt voor de online bestelling van autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. Wil u zich als consument op de bedenktijd beroepen dan kunt u gebruik maken van het modelformulier dat de verkoper ter beschikking moet stellen. U mag ook zelf een brief opmaken waarbij u aangeeft dat u zich bedenkt. Om op zeker te spelen verstuurt u een dergelijke brief maar beter aangetekend. U moet geen reden aangeven waarom u zich bedenkt. Zorg er wel voor dat uit uw brief of bericht duidelijk blijkt dat u de overeenkomst wil herroepen. Als u zich bedenkt moet u de goederen die u online aankocht onverwijld terugsturen. Meer bepaald moet dat gebeuren binnen de 14 dagen nadat u zich bedacht. Tenzij u iets anders overeenkwam moet dat gebeuren op uw kosten. De verkoper moet u op zijn beurt wat u al betaalde aan u terugstorten.