...

Het HOP-bestuur 2023-2024 bestaat uit Amber Borremans (voorzitter), Jan Lubomski (ondervoorzitter), Evy Berlanger (secretaris) en Kaat Penne (penningmeester). Artsenkrant sprak met dr. Amber Borremans. Dokter Borremans, wat zette u ertoe aan om voorzitter worden? Als tweede fase studente huisartsgeneeskunde wil ik mijn patiënten benaderen met de best mogelijke zorg. Dit kan mijns inziens niet zonder zelfzorg en zorg voor de personen rondom mij.Tijdens mijn eerste academiejaar als haio sloot ik me aan bij het HOP. Ik werd er ondersteund in mijn meningen en samen dachten we kritisch na over stellingen van het HOP en van externen. Ik zag mijn zelfvertrouwen groeien, en genoot ook van de connecties tussen de HOP'ers onderling. Op zoek naar een extra uitdaging stelde ik me voor dit academiejaar kandidaat als voorzitter. Waarom is het belangrijk dat haio's HOP kennen? Het HAIO Overlegplatform is een vzw voor en door huisartsen in opleiding. Sinds 2009 trachten we de belangen van de haio's te verdedigen en haio's te vertegenwoordigen in verschillende overlegorganen. Daarnaast willen we hen duidelijke informatie verschaffen, en een laagdrempelig aanspreekpunt zijn bij vragen of moeilijkheden. Op welke (beleids)thema's legt HOP dit academiejaar de focus? Op basis van de input die we ontvangen zoomen we telkens in op bepaalde thema's. Dit jaar is dat het correct informeren van haio's en beantwoorden van al hun vragen. Ook willen we de gesprekken rond ons sociaal statuut voortzetten met de betrokken partijen. We denken daarbij onder meer aan het optimaliseren van de indexeringsmomenten, het indexeringspercentage, de pensioensopbouw, de vergoeding voor extra wachtdiensten, recuperatie van vakantiedagen en de permanentievergoeding voor wachtdiensten. Voor HOP is het belangrijk om aan onze medecollega's alsook toekomstige haio's te tonen dat hun mening wordt gehoord en dat het geven en ontvangen van feedback, alsook overleg met anderen, tot een meerwaarde kan leiden in het werkgeluk.Noem één project van 2023 waarop jullie trots zijn. PIKUUR. is een samenwerking tussen VASO, VGSO en Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg. Het doel is interactief de wetenschappelijke kennis te ondersteunen van haio's, aso's, huisartsen en specialisten, bv. aan de hand van korte quizzen. Het gebruik ervan is gratis na registratie (zie pikuur.be, n.v.d.r.).