...

De cijfers van het voorkomen van angstproblemen stijgen angstwekkend. (Ook) hier is angst een signaal dat er iets aan de hand is in onze maatschappij. We kunnen er niet langer om heen: burn-out is een massaal probleem. De depressie- epidemie is ons sociaal leven aan het ontwrichten. Daan Heerma van Voss, naar wie schrijfster Kathy Mathys verwijst in haar essay in DS, legt de vinger op de wonde. Het verdwijnen van de collectiviteit, waar een individu kan op steunen, is er debet aan. Het individu als autonoom wezen is hét ideaal van de Westerse 'verlichte' mens. In feite is het een illusie. Zjef Vanuytsel zong het al: "We kunnen niet zonder de anderen."