...

Sinds 2017 reiken Artsenkrant/ Le Journal du Médecin en het Verbond der Belgische Specialisten (VBS) de prijs 'Specialist van het Jaar' uit. De prijs bekroont een arts-specialist voor zijn verdiensten in de gezondheidszorg en de geneeskunde. Vanaf de eerste editie konden we rekenen op de financiële steun van Rode Kruis-Vlaanderen en de Bank van Breda. In 'gewone' jaren dragen de beroepsverenigingen aangesloten bij het VBS en de redactie van Artsenkrant/Le Journal du Médecin kandidaten voor. Daaruit selecteert een vakjury van artsen, leidinggevenden uit het bedrijfsleven, academici en de administratie vervolgens vijf genomineerden. Wat is een goede arts? Communicatie met collega's, patiënten en andere zorgverstrekkers, leiderschapscapaciteiten, wetenschappelijke verdiensten enz. zijn criteria waardoor de jury zich laat leiden. Elk jaar stellen we de vijf genomineerde artsen voor in vijf opeenvolgende edities van Artsenkrant/Le Journal du Médecin. Na afloop krijgen de lezers de kans hun stem uit te brengen voor de genomineerde van hun keuze. Dat de prijs leeft, is duidelijk. Bij elke editie brachten telkens meer dan 3.000 artsen hun stem uit. De genomineerde met het grootste aantal stemmen achter zijn naam, wint de prijs - een beeldje en een geldbedrag. Maar in dit vermaledijde jaar 2020 stelt covid-19 de samenleving en de gezondheidszorg tot het uiterste op de proef. Als organisatie vonden we dat het geen pas gaf om nu slechts één specialist in de bloemetjes te zetten. Het is immers duidelijk dat alle artsen-specialisten - en bij uitbreiding alle zorgverleners - zich enorm inspannen om de boot drijvende te houden. Daarom besliste Artsenkrant/ Le Journal du Médecin in overleg met het VBS de editie 2020 van de prijs 'Specialist van het Jaar' toe te kennen aan alle artsen-specialisten van het land. Op die manier brengen we hulde aan het medisch korps voor de manier waarop het zich al maanden inspant. Professor Erika Vlieghe (UAntwerpen) belichaamt als het ware deze tomeloze inzet. Daarom neemt zij tijdens de virtuele prijsuitreiking op 21 november de prijs 'Specialist van het Jaar' symbolisch in ontvangst uit handen van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het geldbedrag, 10.000 euro, gaat naar de vzw Dokters van de Wereld omwille van hun engagement voor de minst bedeelden in de samenleving. Het virtuele symposium 'Distancing, het woord van het jaar' omkadert de uitreiking. De focus ligt op telegeneeskunde dat door de pandemie voorgoed is doorgebroken.