...

In Alivia kan de persoon met een complexe zorgbehoefte zijn zorgteam samenstellen en aangeven wat voor hem vooral belangrijk is in het leven. De professionals uit het zorgteam kunnen dan in Alivia de zorg verder plannen. Begin 2024 zullen twee groepen patiënten - een in Zuid-West-Vlaanderen en een in Antwerpen - Alivia kunnen uittesten. In de twee regio's werden consortia gevormd met huisartsenpraktijken, diensten voor thuisverpleegkunde en voor gezinszorg, diensten voor maatschappelijk werk en vertegenwoordigers van de patiënten en van de mantelzorg. Ook het palliatieve netwerk is er bij betrokken. Voor elk zes maanden durende proefproject trok minister Hilde Crevits 185.000 euro uit. Zorgverleners krijgen een vergoeding voor hun deelname aan de evaluatie.De evaluatie omvat niet alleen de werking van de digitale tool, maar ook de impact op de organisatie van de zorg en de manier van werken. Over de wetteksten om het gebruik van Alivia op grote schaal mogelijk te maken en te omkaderen zou het Vlaamse Parlement zich in het voorjaar 2024 kunnen buigen. Aan de hand van de resultaten van de proefprojecten kan de basisversie van Alivia verder worden uitgewerkt en in 2024-2025 worden 'uitgerold'.